OpenStreetMap

Users' diaries

Recent diary entries

Stacja Arktyczna Arctowski - pozycjonowanie obiektów zgodnie z danymi GPS

Posted by Yazhubal on 20 July 2017 in Polish (Polski)

Niedawno z ciekawości przeglądałem ten rejon Arktyki, zauważyłem nie pasujące ścieżki GPS do widniejącej linii brzegu, na początku myślałem iż jest to ślad z dopływających statków czy łódek. Baza ta jest bardzo często odwiedzana przez turystów jak i załogi przepływających statków. Jednak postanowiłem sprawdzić czy przypadkiem obiekty nie są umieszczone "na oko". Jak się okazało mapa Bing jest tak złej jakości iż na fotografii nie widać zarówno dobrego odwzorowania linii brzegowej jak i żadnego z budynków. Obecne budynki zostały natrasowane na podstawie dostępnej mapy w JPG, mocno nie aktualnej. Postanowiłem poszukać danych geologicznych czy też pomiarów geodetów z tego rejonu. Natknąłem się na pracę badawczą: "Geodezyjne prace pomiarowo-badawcze wykonane przez Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej w ramach XXXIX Polskiej Wyprawy Antarktycznej na Wyspie Króla Jerzego". Kierownik pracy: dr inż. Marcin Rajner, Wykonawcy: dr inż. Krzysztof Bakuła, dr inż. Marcin Rajner, mgr inż. Sławomir Łapiński, mgr inż. Maria Kowalska, mgr inż. Mariusz Pasik. Jak się okazało, praca badawcza zawiera liczne dane GPS oparte o wyniki z wysokiej jakości aparatury pomiarowej.

Jako punkt nawiązania osnowy do globalnego układu odniesień wybrano zastabilizowany na betonowym słupie Punkt Jasnorzewskiego (JAS1), na którym w przeszłości prowadzono obserwacje astronomiczne (Rys. 4). Jego pozycję określono w oparciu o dwufazowe statyczne obserwacje GNSS zarejestrowane odbiornikiem Topcon HiPer Pro w interwale 30-sekundowym w dniu 14.03.2015 r. w trakcie 12-godzinnej sesji pomiarowej. ( strona 6 publikacji).

Poprzez plugin JOSM narzędzie Lat/Lon naniosłem dane kilku punktów dzięki którym poprawnie określiłem położenie najważniejszych obiektów.

  1. Punkt Lat2 (strona 13 publikacji) 62o 09’ 29.20219’’S, 58o 27’ 57.60892’’W
  2. Maszt meteorologicznej stacji pomiarowej 62 09 33.860158 S, 58 28 05.884617 W
  3. Środek krzyża mogiły Włodzimierza Puchalskiego 62 09 48.551369 S, 58 28 09.525487 W

To pozwoliło mi ustalić iż obiektyw OSM wymagają przesunięcia o ponad 20m na północ i około 50m na zachód. Po przesunięciu obiektów ślady GPS zaczęły pasować do ścieżki wzdłuż wybrzeża oraz dookoła latarni morskiej. Teraz trzeba poczekać na update linii brzegowej gdyż jak widać po zmianie położenia obiektów widoczna rozbieżność. Arctowski OSM Oraz zbieżność GPS po edycji: GPS track Jak widać pozostała również kwestia naniesienia poprawnych nazw obiektów, torfowisko - mszarnik jest pod nazwą "Ogrody Jasnorzewskiego" jeziorka nie mają nazw, były błędnie opisane. Budynki nazwane zgodnie z informacją dostępną w Internecie. Poprzez postępującą erozję jak podają badacze an Stacji Arctowski, zmieniła się an tyle iż w najwyższym stanie jest o niemal metr od głównego budynku bazy.

Budynki natrasowane dzięki danym skanów laserowych z publikacji oraz mapom dostępnym w Internecie jak i fotografiom bazy. Laser Scan Arctowski

Translating OpenStreetMap for the Maldives

Posted by mapmeld on 20 July 2017 in English (English)

Since I’m on a right-to-left-languages-and-mapping kick, I recently asked a language school in Malé to translate OpenStreetMap.org into Divehi, the local language of the Maldives. After a promising start and an initial quoted price, we had a month without communication. After determining it wasn’t just a Ramadan break, I texted a phone numbers on an ad on Ewity, a Maldivian Craigslist. Almost immediately I had the first translations:

OSM About Screenshot

OpenStreetMap About page — green text is a possible transliteration of “OpenStreetMap”

Font issues aside, bringing OSM Divehi coverage from zero to a few hundred words was a milestone. I’ve decided to pay for another 1,101 words to be translated — this covers most of what you’d see browsing OpenStreetMap, signing up, logging in, leaving a note on the map, and making your first edit.

Why translate Divehi?

This is a good question — even in the right-to-left languages theme, there are more speakers of Arabic, Persian, and Urdu who could use a completed translation of OpenStreetMap and the iD Editor.

Disappearing Islands

The Maldives are sinking. Long before they disappear, storms will damage crops, buildings, and local landmarks, and drive people to more protected cities or even out of the country. I believe that there’s value in mapping and documenting the Maldives and Maldivian way of life as it exists today, especially on more remote islands, and using community reports to monitor areas that are changing.

photo map

Malé, Maldives, by Shahee Ilyas, via Wikipedia

Don’t Ignore Existing Volunteers

When I started working on Arabic i18n I felt out of place, as I had limited knowledge and OpenStreetMap clearly has volunteer mappers who speak Arabic fluently. Eventually I realized that fixing these issues in the source code required knowledge of CSS, Unicode, and git, too. A mapper from the Middle East, North Africa, Iran, or Pakistan might not be available to fix these issues, but translations are much more accessible.

Volunteer translators are already doing great work — for iD Editor, Persian is 79% complete, and Arabic 60% complete.

Considering how few people speak Divehi, and how little the language is visible on OpenStreetMap today, it would be less likely that native speakers would be editing, and then that one of these editors would volunteer to translate the site from scratch. Providing the first chunk of translations for the site gives us a starting point to recruit mappers, translators, and organizing NGOs.

Local Language Content

Places in the Maldives ought to have a local-language name tag, combined Divehi-English name tag, or some other system, as seen in other countries. If the map is going to include local people, places, and knowledge, English-speaking tourists can’t be the only mapmakers.

person speaking

A participant in the annual Divehi Oratory competition

Comparable Open Source Translation Efforts

Arabic, Persian, and Urdu have open content on the web. They also appear on Google Translate, though translation on this level requires a human touch.

I have seen precious few websites with open source translations into Divehi. Clearly there was work on Wikimedia and Wordpress, but opening OpenStreetMap translations with a Creative Commons Zero license could be useful to new developers.

How’s it going?

Up until I got an invoice from the translator, I was pessimistic. Now that translation is happening, I feel much better about it.

The OpenStreetMap website project uses TranslateWiki and the iD Editor uses Transifex. Neither site allows me to import translations directly.

  • TranslateWiki tested me with random translations before I could join an OSM team. After some confusion, I decided to ‘translate’ five statements in Spanish to their existing translations, with little or no modification. About 24 hours later a mod approved my account, and I was able to add the first Divehi translations for the About page.

  • Transifex made me request to add Divehi to the iD project, which was approved. There are separate repos for the ‘presets’ and the main editor. I submitted a few translations which are not yet reviewed, so I’m not sure if they will be added or if I need to nudge them through the process.

Context and Legalese

I made a spreadsheet on Google Drive with one column of translations and one column of ‘context’, explaining when I need Edit (verb) and Edits (noun, a list of changes). Or explaining map-editing terms like “circularize” and “shape is not square-ish”.

Another example is finding a translation for ‘Agree’, for the OpenStreetMap Contributor Terms. OpenStreetMap asserts that the English version of the agreement has the final legal standing, and I can’t be sure that a translation would represent that accurately. I decided not to include the Contributor Terms in my translation, though I do plan to include the title of the page, the option buttons, and the public domain checkbox.

Template Content

I had many options on how to represent template phrases such as “{user}’s Profile” or “{user} posted about {topic} at {date}”. Should I include them in my word count? I asked the translator to do 50–100 words and then report back. He translated “number” in “{number} km” yesterday, so I tried to explain this better.

Quality Control and new NPM module

When I received my first translations, the translator asked how I would check the results. I didn’t really think about it until I was confronted with text.

  • Words such as ސިނަމާ and ބޭންކު I can Google and/or Image Search and see that movie theaters and banks come up. I also check if ‘homepage’, ‘next’, ‘previous’ appear in similar places on other websites.

  • I compared similar sentences for structure and subject-object-verb order.

  • I found a GPL transliteration library in PHP, converted it to JS/Node, and published it on NPM with a command-line interface. Source code. This allowed me to find proper names such as ‘OpenStreetMap’ and loan words such as ‘GPS’.

To be continued…

I’m going to continue to work on both translation pages to make sure that it starts appearing on the map, then show it to the USDP office and other NGOs in the Maldives.

I know some Arabic, so I’m hopeful that I could read. Each letter contains a consonant and vowel sign. ބޭންކު is beynku. Going from right to left, ބ is b, ޭ _ is ey, ނ is n, ް_ is no-vowel, and so on.

In October I’ll be discussing right-to-left support in OpenStreetMap at the Unicode Conference. I hope to visit the Maldives sometime this year!

Location: Rah Dhebai Magu, Malé, Maldives

That blade of grass is coming back to haunt us.

Posted by Little Brother on 19 July 2017 in English (English)

Remember that comment about the map being first finished when every blade of grass has been documented. Of course it was only meant to be figurative but some contributors do go to extraordinary extremes to map useless data.

Using OSMI I found this:

http://tools.geofabrik.de/osmi/?view=geometry&lon=6.96155&lat=51.66477&zoom=18&opacity=0.53&overlays=self_intersection_ways,self_intersection_points

When downloaded these ways are are tagged as barrier=line

They are the ground white lines of a tennis court: An entry from a contributor which has over 4,000 changesets to his/her credit. I know that there are no fixed set of attributes so what this contributor has done is within OSM rules but I think such data is redundant as they will never be rendered. But maybe this contributor is writing his own renderer.

So what's my problem: Well, it is that the data is not being entered without mistakes which the validation applications find. If not corrected then the users who try to clean-up the data base will be continually linked to these errors which is of course a waste of resources.

Basically it comes down to the fact that many POIs can be well enough documented with a single node or area with the applicable attributes. It would then be easier for everybody.

I don't like to delete the work of others but it give little pleasure to see redundant data like detailed water slides, etc where a single node would do the job better.

Summer 2017 - notes

Posted by g246020 on 19 July 2017 in English (English)

I discovered a new source of data to be added to OSM: notes.

Presumably notes are mostly created out on the field by busy bees with smartphone applications. I created a few notes to highlight areas that need a lot of work.

Helpfully, there is a way to get RSS for all notes in a given area, I will be trying that with RSS reader.

Notes, here I come. Time to go to bed.

Rzyki - sieć drogowa i szczegóły

Posted by wAndrychowiepl on 19 July 2017 in Polish (Polski)

Prawobrzeżna część Wieprzówki w sołectwie po małej korekcie. Pozostała część sołectwa też już zrobiona - drogi dojazdowe.

Location: Rzyki, gmina Andrychów, powiat wadowicki, województwo małopolskie, Polska

Drogi powiatowe - gmina Wadowice

Posted by wAndrychowiepl on 19 July 2017 in Polish (Polski)

Dodano oznaczenia dróg: 1733K, 1734K, 1735K

Location: Zawadka, gmina Wadowice, powiat wadowicki, województwo małopolskie, Polska

Endereço lista de tarefas.

Posted by natacam on 18 July 2017 in Brazilian Portuguese (Português do Brasil)

GSoC Diary: Backend and the Live Preview

Posted by n42k on 18 July 2017 in English (English)

With the front end design of the repository complete, I’ve been working on the backend. So far, most of the pages have been implemented, namely the homepage and the model information and search results pages.

Screenshot of the search results page The search page. Note that there's a single result per page, for testing.

The user page has also begun to be implemented.

Screenshot of the user page The current state of the user page. Notice the presence of my avatar.

It was decided to use the PostgreSQL database, and the Django framework for quickly implementing all these pages. The database schema has also been agreed upon since the last diary entry.

A diagram of the conceptual model for the database The conceptual model that was decided on.

In terms of implementation of this schema into Django models, it was almost a direct conversion, except the tags: we used a HStore field for them, as suggested by pnorman on IRC. The banned_by and banned_date fields were also removed from the user, and a Ban Table was made instead.

Furthermore, since no major issues have come up, I’ve managed to add a commenting feature, so that users can comment on models, and model revisions, to serve as a beginning for editing models. Hopefully this feature will be present at the end of GSoC. I’ve also implemented the live preview, one of the most interesting parts of the project, using THREE.js so that users can see a preview of the model right in the repository, in their browsers, without explicitely downloading a file and opening it themselves. Starting off, it will just support the Wavefront OBJ format.

Screenshot of the model information page The current state of the model information page, showcasing the commenting feature and a model of the Eiffel Tower being displayed in the live preview.

The REST API is also progressing fairly well, most of the endpoints have been implemented, namely the info get and model get endpoints, search by latitude and longitude and the author, category and tag lookups. In the next couple weeks, I will be working on the upload model page, and the administration of the repository.

Copyright note: the Eiffel Tower model was taken from https://3dwarehouse.sketchup.com/model/98810fe9c4f57f1141ba0f9fe83c1fd/eiffel-tower, in OpenCOLLADA format, then converted with Blender to Wavefront OBJ.

100000 добавленых узлов

Posted by dansit on 18 July 2017 in Russian (Русский)

Согласно http://osm.sbin.ru/stat/kz/latest/users.html Число добавленных узлов мной перевалило за сто тысяч. На это ушло 50 дней от первой моей правки в ОСМ и много движения мышкой. Наверное за год до миллиона доберусь. Надеюсь мои правки которые по Астане кому нибуть пригодятся, Особенно сильно улучшенный адресный поиск.

Плохо что я не могу видеть обратной связи от тех кому эти данные пригодились. Не знаешь пригодилось это кому нибуть. :(

Как здесь сказано http://osm.sbin.ru/stat/kz/latest/users.html Я все таки нанес более 16000 тегов addr

Contributeur du mois: Jamie Nadeau (Canada)

Posted by escada on 18 July 2017 in French (Français)

Qui êtes-vous ?

Je m'appel Jamie Nadeau. Dans OSM certaines personnes me connaissent sous le nom de LogicalViolinist et sur le wiki comme james2432. J'ai grandis un peu partout, car on a déménagé beaucoup quand j'étais jeune, des places notables étant Kingston, North Bay, Ottawa et Gatineau. Mon domaine c'est celui de la technologie de l'information et je travaille dans mon domaine dans la vallée d'Ottawa. J'aime explorer le monde et m'enligné sur des nouveaux défits. James était mon surnom depuis l'élémentaire. J'ai combiné Logic (programmation) et Violinist (j'aime jouer du violon) pour former mon nom d'utilisateur.

Quand et comment avez-vous découvert OpenStreetMap ?

J'ai commencé en cherchant une alternative à Google Maps, car dans ces jours les place "hors réseau" était impossible d'y naviguer parce qu'il y avait soit aucune données ou le besoin d'avoir des données mobiles(Les donnée mobiles au Canada valent plus cher que de l'or et la couverture est plus au sud le long de la fontière des États-Unis, où la pluspart de la population s'y trouve de toute façon). J'ai découvert OSMAnd et j'ai vraiement aimé le fait d'avoir les données directement sur mon téléphone. Ma première modification était une correction sur l'autoroute 417 (je m'en souviens plus exactement pourquoi je l'avais modifié) et de là je me suis posé la question sur quoi d'autre je pourrais ajouter, et j'ai plongé dedans tête première.

Que cartographiez-vous ? Y a-t-il des différences depuis vos débuts ?

Initiallement je corrigeais des erreurs sur la carte. Après j'ai commencé à ajouté des édifices(manuellement via photo satélite), après des addresses. Maintenant j'ajoute n'importe quoi. J'ai fait de l'import CANVEC, d'addresses et d'édifices. Cartographier les villages des première nation dans le nord du Canada et les frontières des villes. Je me restreint pas à seulement le Canada.

image

Comment cartographiez-vous ? Sur le terrain ou "arm-chair" ?

Les deux. Quand je fesait les cartes d'intérieur des centres d'achats, j'y allais avec papier crayon et je prenais des notes. Je conduit beaucoup pour OpenStreetCam et je téléverse aussi sur Mapillary. J'ai fait une couple de tâches HOT dans une rencontre de mapping, mais certaines parties du Canada sont pire que le tiers monde. Le nord du Canada n'est pas vraiement pratique de se rendre, a moins d'y aller en canot et une couple de mois de bouffe. Moi et Rps333 avons une rivalerie amical sur qui peut couvrire le plus de terrain dans OSC/Mapillary, ce qui est bénifique, car nous avons quasiement couvert toute Ottawa à nous deux. Mes enquêtes/arpentage se font avec mon téléphone ou par stylo et papier. Mes applications favoris sont OSMAnd(contrôle des tags), maps.me(plus facile pour les POI) et keypad mapper 3 (ajoût rapide d'addresses)

Mall Mapping

Comment menez-vous vos relevés sur le terrain ?

Si c'est papier crayon, j'imprime habituellement sur ce que je fais l'enquête et je prends des notes/dessine dessus. Si c'est par téléphone, j'enregistre un GPX et ajoûte des données. Je collectionned aussi des donnée passivement via des photos(OSC/Mapillary)

Où cartographiez-vous ?

N'importe où. Majoritairement au Canada en ce moment. Ceci m'arrête pas de collectionner des données sur mon téléphone quand je suis en voyage hors du pays, une chose que ma femme s'est habitué de subir.

image

Quel est votre plus grande réussite en tant que cartographe ?

Finalement importer les édifices et les addresses dans OSM pour la région d'Ottawa/Gatineau et nettoyant les données. Aussi cartographier Fort McMurray pendant le feu de forêt.

image

Pourquoi cartographiez-vous ? Qu’est-ce qui vous motive ?

Ne pas se fier sur Google pour des données géographique et ne pas avoir une carte vide.

Quelle est la partie la plus difficile en cartographie ?

Je ne serais peut-être pas très populaire en disant ceci mais: intéragir avec la communauté. Des fois c'est difficile se faire comprendre quand tu parles à l'internationale/d'autre culture via courriel/text à la place de face à face. Des fois le monde peuvent être un peu raide, sourtout pour des nouveaux.

Quels sont vos plans de cartographie dans un futur proche ?

Qualifier tous les édifices à Gatineau/Ottawa (résidentielle/détachée/commerciale, etc) et finir de cartographié les villages des premières nations au Canada.

3D

Avez-vous des contacts avec d’autres cartographes ?

Oui plusieurs à Ottawa, on se rencontre à peu près à chanque mois pour discuter de futur projets (Je pense ce mois-ci c'est les piste de bicycles dans la région Capitale)

Utilisez-vous vous-même OpenStreetMap ? Comment ?

Pas mal pour la navigation via OSMAnd.

Faites-vous d’autres choses que la cartographie qui soit liées à OpenStreetMap ?

Je collectionne beaucoup de photos OSC/Mapillary pour que d'autres personnes puissent contribuer. J'ai aussi créer un outil GUI pour téléverser à OSC: https://github.com/osmottawa/OSVUploadr/releases

Pour conclure, y a-t-il autre chose que vous voulez mentionner ?

OSM est étonnant comme projet! Surtout dans des cas de crise (Fort McMurray, Nepal, Haiti, etc). La communauté est très fort et veulent contribuer autant de temps à ce projet. C'est triste qu'on peu seulement récolter ce que le monde mettent de dans, donc il faut se motiver pour améliorer la carte, qui pourrait inspirer des nouveaux cartohgraphieur(euse) pour joindre un projet en pleine croissance.

Mapper of the Month: Jamie Nadeau (Canada)

Posted by escada on 18 July 2017 in English (English)

Who are you ?

I'm Jamie Nadeau. In OSM some people might know me more as LogicalViolinist and on the wiki as james2432. I grew up a bit here and there as we moved a lot when I was younger, some notable places being Kingston, North Bay, Ottawa and Gatineau. My back ground is computer science and am currently working in my field in the Ottawa Valley. I love exploring the world and taking on new challenges. James has been my nickname since primary school. I came up with LogicalViolinist by combining Logic(programming) and Violinist(I enjoy playing the violin)

When and how did you discover OpenStreetMap ?

I first started seeking a better alternative to Google Maps as back then "off grid" locations were impossible to route to due to either no map data or the requirement for mobile data to navigate it(mobile data in Canada probably costs more than gold and is mostly covered near the US border, where most of the population is anyways). I came across OSMAnd and really enjoyed that you could load maps offline. My first edit was a correction to highway 417 (not exactly sure what I modified) and from that I was wondering what else could possibly be mapped and I went down the rabbit hole.

What do you map ? Is there any difference with your early days ?

Initially I would map error on the map, missing roads. Then I moved on to buildings(manually via imagery), then addresses. Now I map anything and everything. I've done CANVEC imports, address and building imports, mapping indigenous villages in northern Canada and city admin limits. I'm not restricted to only Canada.

image

How do you map ? Do you make surveys ? Are you an armchair mapper ?

Both. When I scouted indoor mapping for malls, I would go in pen and paper and start taking notes. I drive a lot for OpenStreetCam and also upload to Mapillary. I've done a few HOT tasks as a local mapping party, but some parts in Canada are actually worse than some 3rd world countries. Northern Canada is not really surveyable, unless you plan on going by Canoe with camping gear and couple months supply of food. Myself and Rps333 have a friendly rivalery on who can cover more in OSC/Mapillary, it's benificial as we've done most of Ottawa by ourselves. Surveys are usually done with my phone or pen and paper. My favorite apps to do surveys in are OSMAnd(custom tag control), maps.me(easier for POI) and keypad mapper 3(quick address collection)

Mall Mapping

How do you conduct your surveys ? (in case you do them of course)

If it's by pen and paper, I usually have printed off what I'm surveying and take notes/draw on it. If it's via the my phone I'm usually recording a GPX track and logging data in. I also collect data passively via imagery (OSC/Mapillary)

Where do you map ? Locally, HOT ?

Everywhere and anywhere. Mostly in Canada right now. It doesn't stop me from collecting data on my phone when I take a trip out of the country, something that my wife has grown accustomed to.

image

What is your biggest achievement as mapper ?

Finally getting the buildings and addresses into OSM for the Ottawa/Gatineau region and cleaning up the data. As well as mapping Fort McMurray during the forest fire.

image

Why do you map ? What motivates you ?

Not relying on Google for geo-data as well as not having an empty map.

What is the most difficult part of mapping ?

I might not be popular for saying this but: dealing with the community. Sometimes it can be hard to get your point across when dealing internationally/other cultures via email/text instead of face to face. Sometimes people can come off a little harsh, especially to new commers.

What are your mapping plans for the near future ?

Fully qualify buildings in Ottawa/Gatineau (residential/detached/commercial, etc) and finish mapping all Native villages in Canada.

3D

Do you have contact with other mappers ?

Yes multiple in Ottawa, we meet every month or so to discuss future mapping projects(I think this month is bike lanes/paths in the Capital region)

Do you use OpenStreetMap yourself ? How ?

Mostly for navigation via OSMAnd.

Do you do anything else than mapping that is related to OpenStreetMap ?

I've been collection a lot of OSC/Mapillary imagery so others can contribute. I've also created a GUI uploader for OSC: https://github.com/osmottawa/OSVUploadr/releases to make it easier than uploading via scripts.

To conclude, is there anything else you want to mention ?

OSM is an awesome project! Especially in times of crisis ( Fort McMurray, Napal, Haiti, etc). The community is very powerful and willing to contribute so much time to this project. Sadly we only get what we put into it, so we need to keep motivated to make the map even better, which may inspire new mappers to join an already booming project.

ДОМИКИ В НАСЕЛЁННОМ ПУНКТЕ.

Posted by lipsigal on 18 July 2017 in Russian (Русский)

Стараемся обводить контур дома по крышам, делая отступление от свеса на пол-метра. Свес крыши всегда выступает за стену дома. В контур дома включаю все постройки и пристройки, которые сопряжены с основным зданием.

Testing edit...

Posted by AsgerFrank on 18 July 2017 in English (English)

Just testing edit. Posts here can be edited - but not deleted. Confirmed via https://irc.openstreetmap.org/irc.cgi

Auswertung und Anzeige von direction eines Aussichtspunktes

Posted by Harald Hartmann on 18 July 2017 in German (Deutsch)

Nach der Ankündigung der OpenTopoMap, dass sie nun direction abhängig das Aussichtspunkt-Symbol rendern, habe ich mir gedacht, dass man das vielleicht auch noch auf anderem Wege visualisieren könnte.

Mit Hilfe von leaflet, leaflet.semicircle und overpass ist dabei diese interaktive Karte entstanden, die Sourcen dazu wurden auf GitHub hinterlegt.

Interaktive Karte für direction

Iraq village cleanup

Posted by Øukasz on 17 July 2017 in English (English)

Many cities, towns and villages across Iraq have been placed on the map not by people who know them, but by an automatic import from older data sources. Because of that, they are often wrong, misplaced, misspelt, out of date, or otherwise of bad quality. All the names should be verified by people with local knowledge of the villages.

CATEGORY Cities are large settlements, with no or little agriculture. Towns are smaller, with some agriculture. Villages are primarilly agricultural. There are many abandoned or old villages across the country. These should be tagged as abandoned:place=village.

NAMES Currently used name should be placed in the name= tag, in original Arabic spelling. Old names (for example used before renaming in 2003) can be placed in old_name= tag in order to allow cross reference with historical docuemnts. Places that do not have specific English names, but can have their Arabic names transcribed into Latin alphabet should use name:en-Latn= tag. English and other (French, German, Spanish...) translations may be placed in name:en=, name:fr= and so on tags.

ROADS All villages should be connected with minor roads to the main network - usually highway=tertiary or highway=unknown tags are adequate.

Location: Saladin, Iraq

OSM: Why can't contributors check/correct their own work!

Posted by Little Brother on 17 July 2017 in English (English)

Just take a look at this:

http://tools.geofabrik.de/osmi/?view=geometry&lon=3.44678&lat=48.05899&zoom=6&overlays=self_intersection_ways,self_intersection_points

and ask yourself: Do I check my own work?

OSMI is just one of the many very good tools available: Why don't more contributors use these tools?

Here is another view:

http://tools.geofabrik.de/osmi/?view=geometry&lon=4.30371&lat=49.27784&zoom=6&overlays=single_node_in_way,duplicate_node_in_way

and this one shows unconnected ways which lead to routing errors:

http://tools.geofabrik.de/osmi/?view=routing&lon=4.30371&lat=49.27784&zoom=6

and there are plenty more views. Have a look and do some cleaning, please!

Weg

Posted by Siegifreud on 17 July 2017 in German (Deutsch)

Jetzt geht's los!

Location: Lechen, Kötschach-Mauthen, Hermagor, Kärnten, 9640, Österreich

Old quarry-mapping in the summer rain

Posted by ChristianA on 16 July 2017 in English (English)

So, it's vacation time. Lots of time to do some mapping. Well, not really when one has a house that needs attention, and 4 kids that can't be left alone for too long.

Today I had some time, but it was raining. But the two oldest kids wanted to come along for some evening mapping of old quarries. The areas surrounding our village has plenty of old quarries. Some are marble, while the older ones are most often iron or copper. Over the years it has sort of became a separate hobby to find and map them all.

I had seen the quarries on an old orienteering map, so I knew were to go. Lots of fallen trees over the quarry

The second hole was a little scary since it was quite far to the bottom in one end. Deeper hole

The last three holes were quite small and also quite shallow Kids in a quarry

Afterwards, we went to a nearby location to look for two more small quarries. All in all, 7 quarries in about an hour. Still there are probably at least 20 more quarries left to find. I need a long vacation...

Location: Gamla Holmtorp, Gruvstugan, Norrköping, Landskapet Östergötland, Östergötlands län, Götaland, Sweden

Carte des kinésithérapeutes de paris

Posted by jean libournier on 16 July 2017 in French (Français)

Bonjour, J'essaye de cartographier la carte des kinésithérapeutes de paris. Je commence par le 15ème arrondissement. Cabinet 1: Kiné à domicile à paris. https://www.reseaukineadomicile.fr

Merci de continuer pour ceux qui sont intéressés!!!

Location: Quartier de Javel, Paris 15e Arrondissement, Paris, Île-de-France, France métropolitaine, 75015, France

Pokemon GO cleanup continues.

Posted by Yoshinion on 16 July 2017 in English (English)

Pokemon GO cheating, caught red handed. Just removed earlier today.

And it is still around in places. Removed this earlier today.

Older Entries | Newer Entries