OpenStreetMap

Users' diaries

Recent diary entries

Director Younger

Posted by CPT Harmony Ortiz on 14 February 2018 in English (English)

Hello Alex,

[ x ] Just finished map review at 5542929687.

[ i ] Need to update TypeForm project.

[ i ] Great Explorer Map Here, Best regards.

[Brisbane, AU] Missing Maps Volunteer Mapping Party

Posted by Joel Hansen on 14 February 2018 in English (English)

This is a volunteer event that will take place at Toowong Library from 09:00 - 13:00 on Sunday 4th of March.

Schedule:

We'll be mapping throughout the afternoon, in addition to:

09:00: Registration & set-up

09:15: Introduction to OpenStreetMap and the Missing Maps project

09:30: OpenStreetMap/Missing Maps Training

10:00: Snack break (snacks provided!)

10:30: Mapping

11:30: Lunch break

13:00: Wrap-up and farewell

What is it?

The aim of the Missing Maps Project is to map the most crisis-prone parts of the developing world. With your help we can directly improve the lives of some of the planet’s most vulnerable people. Both beginners and experienced mappers are welcome to join this mapathon, please choose your ticket according to your level of mapping skills.

Where will we be mapping?

We will be mapping high priority tasks from the HOT Tasking Manager.

What do I need?

Just a laptop (please bring your own with you), a mouse and enthusiasm (mouse isn't absolutely necessary but makes the mapping A LOT faster).

Where is it?

We're very kindly hosted by the Toowong Library, located in Toowong Village Shopping Centre at 9 Sherwood Rd, Toowong, or http://www.openstreetmap.org/way/529373044 in OpenStreetMap.

Location: Hill End, West End, Brisbane, Queensland, 4101, Australia

Öppna Data: Import av Lantmäteriets Terrängkartan och Trafikverkets NVDB

Posted by ChristianA on 13 February 2018 in Swedish (Svenska)

På senare tid har jag importerat en del data från Trafikverket och Lantmäteriet, eftersom båda har släppt en del data som CC0, vilket gör det möjligt att använda i OSM. Jag tänkte dela med mig av några av de erfarenheter jag har fått detta.

Trafikverket

NVDB

NVDB= Nationella VägDataBasen är Trafikverkets databas över vägnätet i Sverige. Det finns många olika fält och Trafikverket släpper inte all information fri vad jag vet. Men det som finns är ganska omfattande. Jag har endast importerat geometrin och översatt ett par attribut så att vägarna ska bli hyfsat taggade i OSM.

Först laddade jag ner alla län och sedan valde jag ut ett par intressanta filer, som jag slog ihop för hela landet. Sedan rensade jag bort (för mig) ointressanta attribut från shapefilen med QGIS. Jag har använt Vägtyp och funktionell vägklass för att gissa vilken "highway"-tagg som ska användas. Hastigheten går att använda rakt av. Dessutom har jag försökt gissa beläggning efter Vägtyp och funktionell vägklass. För de vägar i tätorter där gatunamn finns har jag importerat dessa. Allt detta har gjorts i QGIS med hjälp av Fältkalkyltorn och ett par rediga CASE-satser. Fördelen med att mappa om attributen redan i shapefilen är att när man sedan importerar denna i JOSM kan behöver man bara kopiera vägarna mellan shapefilens lager och det aktuella OSM-lagret, taggarna finns ju redan på plats, vilket sparar tid. Eftersom JOSM inte kan hantera shapefiler så bra har jag ett litet script som klipper ut det område jag är intresserad av ur filen med hela Sveriges vägnät.

Lantmäteriet

Lantmäteriet har släppt Terrängkartan i vektorform fri. Detta är ju roligt, men inte så roligt som jag hoppades på. Det är nämligen så att informationen är förenklad för att passa en viss skala och för att kartan ska renderas snyggt. Det innebär i praktiken att objekt i Terrängkartan inte alltid ligger på rätt plats jämfört med verkligheten. Detta gör det lite knepigare att importera direkt utan att korrigera positionen för varje enskilt objekt, vilket ju tar en del tid.

Vägar från Trafikverket och Lantmäteriet Var är vägen? Det skiljer upp emot 10 meter mellan NVDB och Terrängkartan.

För Terrängkartan gjorde jag ett script i Bash som (med hjälp av ogr2ogr) delar upp lager i underlager och byter taggar för att passa med OSM. Dock visade det sig att detta inte alltid var så bra, eftersom man ofta får lappa ihop saker manuellt i JOSM när man tex tar vattendrag och våtmarker från separata lager.

Djävulska multipolygoner

Skog och åkermark har jag tyckt varit svårt att importera från Terrängkartan. Anledningen är att Lantmäteriet har dessa lager som riktigt maffiga multipolygoner, som är lite för stora för att vara praktiskt hanterbara i JOSM. För mig går det fortare att bara rita av dessa områden från satellitbilder. (Se även om aktualitet nedan). Någon mer kompentent karterare kanske fixar det bättre än jag dock. Skog-lagren innehåller dock info om skogtyp (barr eller löv) vilket ju vore trevlig att kunna importera.

Tidens tand (Aktualitet)

Ett annat problem med Terrängkartan är att datat inte alltid är uppdaterat. Detta gäller nog främst på landet, men det hjälper ju inte mig som främst karterar landsbygd. På bilderna nedan visas en bild på lagret "öppen mark" ovanpå Ortofoto från 1975. Uppe till höger i bilden kan man se ett område med öppen mark som inte finns kvar på nyare bilder, som den från Google nedanför. I båda fallen kan man även se att objekten i Terrängkartan ligger något förskjutna mot verkligheten så som nämnts ovan.

Gammalt ortofoto Gammalt ortofoto med "Öppen mark".

Nyare satelitbild. Bakgrund från Google Nyare satellitbild med "Öppen mark". Notera området uppe till höger som ej längre verkar vara öppen mark.

Möjligheter

Finns det då inget man kan använda Terrängkartan till? Jodå, det finns en del användbart. Jag har tex använt vattenlinjer, traktorväg (resten av vägarna tar jag från NVDB), kraftledningar, eljjuspår, gruvor, fornlämningar mm. Så undersök gärna datat och se vad du kan få användning av!

Guldgruvan

En riktig guldgruva för den som karterar på landsbygden är för övrigt Ekonomiska Kartan (vars upphovsrätt har gått ut). Den har namn på sjöar, gårdar, byar, torp, skogar, berg och massa annat. Visst har en hel del ändrats sedan kartan gjordes, men namnen är ofta fortfarande aktuella. Dessutom kan man använda kartan för att hitta saker som inte riktigt finns kvar, tex banvallar från nedlagda järnvägar.

Location: Karlsnäs, Åtvidabergs kommun, Landskapet Östergötland, Östergötlands län, Götaland, Sverige

Taipei Meetup Results - PTX Public Transport Exchange Platfrom Linestring Transformed into Easily Handle GeoJson

Posted by Supaplex on 13 February 2018 in English (English)

Taiwan Department of Transport's public transport exchange platform PTX is quite good on public transport data. It integrates different transport authorities data, for example Taipei City Public Transport Office, New Taipei City Transportation Department, or Directorate General of Highways, bus stop and bus line data. But the export line data from PTX is using Microsoft oData LineString format, programmers.are not familiar with.

But in yesterday's Taipei Meetup, the keyholder of MozSpace Taipei MingTsay use his ability to help us. He lived deme writing code after discussing with him. He transform the LineString into GeoJson using PHP.

The record is written down on Hackpad](https://osmtw.hackpad.tw/2018-02-12-OpenStreetMap-Taipei-Meetup-Note-UmuZ5fXDpLG). The program that using PHP code is here

The next day I saw the JavaScript Version. MingTsay is quite good at coding. He worked very fast to rewrite to code into other language. Thanks to his effect of his time spending, we could use his program to view the bus line, and view the lineString. I could edit OpenStreetMap bus line at the same time, using the output LineString as GeoJson for reference.

Location: Dazhi, 永安里, Zhuzilin, Zhongshan District, Taipei, 10465, ROC

臺北聚會成果-PTX大眾運輸路線資料轉成 GeoJson 等易處理的格式

Posted by Supaplex on 13 February 2018 in Chinese (Taiwan) (‪中文(台灣)‬)

交通部的大眾運輸資料交換平台 PTX 相當好用,整合不同交通主管單位手台的資料,如台北市公共運輸處、新北市交通局、公路總局等。PTX 能輸出站牌和路線詳細資料,不過路線的線型資料卻是輸出為微軟 oData 的 LineString,不為一般程式設計師熟悉。

所幸昨日 (2/12) 臺北聚會時遇到小貓 MingTsay,跟他討論後,現場直接寫 code,將 LineString 轉為 GeoJson。相關記錄記在 Hackpad 上面,PHP 的實作部分在這邊

隔天看到出現 JavaScript 版本,果然 MingTsay 是天生適合吃這行飯的人,很快就能轉寫成其他語言版本。感謝他昨天花時間撰寫寫出的程式,解決公車路線線型顯示問題,能夠運用成果編輯 OpenStreetMap 公車路線時參照著看。

Location: 大直, 永安里, 竹子林, 中山區, 臺北市, 10465, 臺灣

10 лет нашему сообществу

Posted by Sadless74 on 12 February 2018 in Russian (Русский)

10_лет_osm-ru 4 марта 2018 года исполняется 10 лет нашему сообществу!

Именно 4 марта 2008 года был создан наш форум! https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?pid=1786#p1786

Возникла идея провести юбилейный эфир Радио ОСМ в формате разговоров с древними и не очень древними участниками нашего сообщества.

Время и технические подробности будут опубликованы ближе к 4 марта.

Будем рады всех видеть участниками эфира!

Можете оставить свои истории участия в ОСМ на форуме https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=61338 или в комментариях

Priorities

Posted by Horza on 12 February 2018 in English (English)

I've been outlining places that haven't been outlined before and tidying up work done by others where lines aren't straight or buildings aren't squared off where they should be. There's effectively an endless supply of both types of work.

What's it best to focus on? Do people have preferences? That said, doing more of both has definitely helped with my workflow and knowledge/aptitude with the tools available.

Also, is there a place for open questions like this? I have so many questions about best practice that the wiki doesn't answer or has ambiguous answers too.

Hospitals in Bosnia

Posted by michalfabik on 12 February 2018 in English (English)

The other day I noticed that there's an absurdly large number of hospitals mapped in certain countries, including doctors' offices, clinics, dentists' offices, nursing homes, research institutes, pharmacies, even vets' offices. Over the course of several days, I cleaned up Bosnia, leaving only true hospitals (i.e. provides inpatient care, consists of several specialized clinics, usually has the word "hospital" in the official name), and retagged everything else as appropriate. Here's an image of hospitals in the former Yugoslavia with Bosnia cleaned up and the rest left untouched:

comparison of hospital density in Bosnia and the rest of Yugoslavia(full size)

Location: Velika Broda, Zenica, City of Zenica, Zenica-Doboj Canton, 72260, B&H

Project-Idea : Custom data updater for maps.me mobile app

Posted by Shrini on 12 February 2018 in English (English)

Maps.me is a good mobile app (Free Software) for navigation and adding Places (POI – Point of Interest) to OpenStreetMap.org

It uses offline data, to provide smooth user experience. OsmContributor, OSMAnd are other few android app, to contribute to OSM by adding POI. But we can feel the lag on navigating the map as they fetch real time data on every move over the map.

Maps.me is super fast. But because it uses only offline data. The maps.me provides updates for the data once in a month or twice.

We can see the POIs added by us. But, when we run a mapathon kind of events, many volunteers will be roaming around a city. Sometimes, they come to a street, where the POIs are added by someone else already.

When you are using maps.me for adding POI, we can not get the POIs added by other volunteers immediately. We have to wait for the updates provided by the maps.me team.

This leads to repeated adding of same POI many times. Even verifying for the same POI using other app is boring.

Checked for the maps.me team for providing options to update the data whenever required. But it is not on their roadmap.

Discussed this with “OpenStreetMap Asia” telegram group. Erwin Olario replied with few ideas.

Maps.me uses mwm format for the data
https://export.hotosm.org/en/v3/exports can export data in mwm format
https://export.hotosm.org/en/v3/learn/export_formats#mwm gives steps on how to download latest data and use with maps.me

All we need now, is a mobile app to download the desired data from hotosm and place in the proper path of maps.me

We can develop this as a separate mobile app and distribute to all.

If this is done, anyone using maps.me can click another app, and update the osm data whenever required.

Reply here / Contact me if you are interested in doing this as a Free/OpenSource Project.

My mail id – tshrinivasan@gmail.com

Location: East Tambaram, Tambaram, Thiruvallur district, Tamil Nadu, 600059, India

Anleitung für OSM Beginner, JOSM den besseren Editor installieren und einrichten.

Posted by wikithemap_Tirol on 12 February 2018 in German (Deutsch)

Willkommen auf meiner persönlichen OpenStreetMap Spickzettel Startseite.

Diese Seite dient mir als Hilfsmittel zum Einrichten des mächtigen OpenStreetMap Editors JOSM, auf einem jeweils neuen Computer. (Linux, MacOS oder Microsoft-Windows)

Mein Schwerpunkt liegt persönlich in Österreich, weswegen ich JOSM auch speziell für diese Region optimiert personalisiere. (Zweck dieses Zettels)

Schritt für Schritt: Sofern noch nicht bereits vorhanden, unter https://www.openstreetmap.org/user/new eine OpenStreetMap Benutzeridentität anlegen. Zugangsdaten vorerst auf einen Papier Zettel notieren.

Nun auf dem neuen PC (alle Plattformen) JAVA installieren: https://java.com/de/download/

Als nächster Schritt, den Editor JOSM Link zur jeweils letzten JOSM Beta Version. https://josm.openstreetmap.de/download/josm-latest.jnlp

In JOSM das Fenster Grundeinstellungen öffnen, hier nun die OSM Zugangsdaten eintragen, und anschließend folgende Plugins installieren: Reltoolbox Austraiadresshelper ContinuosDownload OpeningHoursEditor Undelete Utilsplugin2

Hinweis: Das Plugin “ContinuosDownload” benötigt spezielle den JOSM- Speicherbedarf beschränkende Grundeinstellungen, ansonsten beim Öffnen eines größeren Kartenausschnittes der JOSM Speicher aus dem Ruder läuft, und JOSM hierdurch einfriert.

Einstellungen öffnen. Expertenmodus anklicken:

My OSM Story

Posted by LindyT on 12 February 2018 in English (English)

I have had this account since 2015. Why so few edits in comparison?

I first heard about OSM from my geography advisor in 2015, so I created an account to see what it was. I went to an event to support aid efforts in Nepal. Then I left it alone for a year.

In 2016 I heard about State of the Map US, where I was formally introduced to OpenStreetMap. It was in Seattle near where I went to school, and I took the opportunity to volunteer. The first night I went to a social where the whiteboard said "Women in Technology" and the feeling was eerie. I wasn't in the Dept. of Engineering at UW, nor was I conditioned to see myself as a STEM major. I talked to the other women there and I was intimidated, to say the least. I spent the conference with an open mind. I managed some of the interactions on the SOTM-US Twitter account as part of my volunteer gig. Mostly I just listened and learned.

The following autumn I changed my geography track to GIS. I wanted to know more about it. There I was, building on GIS I had learned the previous year, finding my path, and designing projects of significance to me. I was finally one of those career woman who spent all night coding and lived on Starbucks. And that was all I could ever want. I was using OpenStreetMap's data for more of my projects. One in particular, I had to find accessible walkways on my campus and OSM had the best terrain maps for those. Still, I wasn't making edits like I should, and I wasn't getting involved out of intimidation.

When I won a scholarship to the next conference by writing about how I utilized OSM, I knew I had to get involved. I talked to more and more people, then I took the plunge and actually started editing on my own. It was great! I was contributing to a program I knew everything about!

Moral of the story: don't let your own imposter syndrome keep you from trying things out. You can know everything in theory, but the application is most important.

Running for OpenStreetMap US Board

Posted by iandees on 12 February 2018 in English (English)

I'm running for OpenStreetMap United States board in the upcoming board elections.

This past year the board worked with the local organizing team to put together a great State of the Map US in Boulder and made progress on hiring an executive director. But I was a little disappointed with how quiet we were in other aspects of the community.

This coming year, I'm looking forward to hiring an excellent executive director so we can rely on a full-time person to help us move forward with some of the tasks OpenStreetMap US has been working towards for years. Supporting and building a community of enthusiastic mappers requires a lot of time and the board has struggled to do it in recent years. As I mentioned in last year's statement, my hope is that by hiring and supporting a talented individual to help us we can look forward to a stronger community in a shorter amount of time.

I'm also looking forward to finishing off some other important pieces that the board has been working on for quite some time. We have a draft policy that makes our existing habit of supporting mapping parties through food and drink sponsorship clear. I'd like to see us get feedback from the community and vote that into a real policy with a clear way for community members to request reimbursement. We also have similar policies for reimbursing the cost of community tools like Meetup, and for travel to speak about OpenStreetMap at local events. I'd also like to see us revamp our website so that resources like this are more obvious to our community members.

My time on the OpenStreetMap US board has shown that it's easy to overestimate what we can get done as just the board. I think our job as the board should be to enable others to do the community building and to make it easier for others to participate and be excited about OpenStreetMap. The board itself doesn't have the time to do these things itself, but it does have time and resources to help others. I can help do that with the rest of OpenStreetMap US if you make sure you're a member and vote for me as a board member.

Location: Longfellow, Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, 55406, United States of America

The Mysterious Bus

Posted by contrapunctus on 11 February 2018 in English (English)

Huh. Didn't realize I took a 7 day break from mapping. The notes in my OsmAnd [1] are piling up :)

Today I learned that I can map route relations for minibuses (like those Metro feeder buses!) and "share taxis" (or as they're locally called, "Gramin Seva"). These don't show up on Google Maps - I hope they give OSM something of an advantage.

It's funny how, even though public transport is one of my mapping interests, I've never yet done the "travel the whole of a bus route with GPS and maybe camera" dance - though of course I recognize that it's not only (probably) more efficient, but also inevitable. Currently I just map bus stops, note their listed routes in a note=, and add them to bus routes in JOSM. The few bus routes I've actually traveled on I mapped ages ago, and even those I cannot claim to know the entirety of. More recently, I've started noting down (in OsmAnd) what buses I've seen, what their boards say their destination is, and (if I'm near a turn) if or where they turn - this has enriched my work quite a bit.

There remain, of course, buses I've rarely if ever seen. The most notorious of these, I would say, is the "LTD". I have no memory of ever seeing one, and yet it is listed on bus stops all over the city! [2] Fortunately, each stop is little by little adding to its route. Here we are, with the result of adding 23 stops to one variant - screenshot of JOSM showing bus routes mapped so far in Delhi, with the incomplete route for the LTD highlighted. The route is taking shape.

[1] Local, deliberately not uploaded, with the intent of being added using JOSM later

[2] Maybe I shouldn't be adding it, then, if it's not visible on the ground?

دوست خوب

Posted by akbarsh85 on 11 February 2018 in Persian (فارسی)

دوست خوب اگر پیدا شد نعمت است

Quick question about OSM and Discord

Posted by Yoshinion on 11 February 2018 in English (English)

Discord is a well-known community server platform. It's kinda like a newer, more souped-up version of IRC, and it claims itself as a replacement for Skype and TeamSpeak. Does OSM have a Discord server, official or otherwise?

Research within the HOT & MM community

Posted by Mandarine Coconia on 11 February 2018 in English (English)

I am carrying out my third year undergrad research project on the humanitarian OSM community. If you saw a questionnaire about motivations and contribution frequency, that was probably me!

I am in the process of writing up, but I am happy to share my data - it's all in a numbers/excel document so I can't attach it here but if you're interested I can email it. If you have any questions about my research please ask me - it's still quite vague, but it's basically about contributor motivations and communication between contributors and NGOs. As well as the questionnaire, I conducted some interviews with NGO workers that use OSM data, and I aim to see whether there is some kind of a disconnect between perceived and real effects of the data, as well as whether a potential lack of communication has an effect on mapping frequency (it doesn't seem to).

It's a 10 000 word project so I really don't have scope to include all my data, which is a shame, so if you want to do something with it please do!

Link to photo

Posted by deptho on 11 February 2018 in English (English)

Just added first link to Mapillary photo. Looks like it could be useful.

Location: Knights Wood, Sherwood, Tunbridge Wells, Kent, South East, England, TN2 3GS, United Kingdom

Servizi medici

Posted by LuSirto on 11 February 2018 in Italian (Italiano)

First foray into editing

Posted by geostatue on 10 February 2018 in English (English)

My first foray into editing was adding some house outlines in my neighborhood.

AI With Satellite Images for OpenStreetMap

Posted by jremillard on 10 February 2018 in English (English)

The AI/neural network/deep learning/machine learning wave is ready to touch OpenStreetMap. Modern machine learning algorithms require a lot of data, and we have lots of data. OSM is going to be a natural place that open source, machine learning algorithms development happens.

Exciting and useful machine learning projects are possible today, using only the OSM database. For example, statistical based editor presents, changeset anomaly detection, import changeset detection, and smart auto tag/value suggestions are possible with just the OSM database.

To open things up, we need additional data sources like overhead satellite images. However, satellites and airplanes are quite expensive. Microsoft/Bing and Mapbox purchase a license to use other companies images, such as DigitalGlobe. They are restricted by the upstream license on what they can offer to the OSM community. For example, when Facebook wanted to use machine learning to map all the roads in Thailand they had to purchase a license for the images. The license did allow them to share the images with anybody. The DeepOSM project handled the image issue by using public NAIP images. However, the NAIP images are not ideal for OSM, the resolution is only 1 meter, and coverage is just the US.

Over the past two months, both Microsoft/Bing and Mapbox have completed reviews of their satellite image licensing terms and determined that they are capable of offering their image layers for nonprofit machine learning projects whose goal is to improve OSM. The great news is that if they want to support Machine learning for OSM they can.

Microsoft/Bing has gone ahead and made it official with an email to the talk-us list.

Through one on one communications with Mapbox, they have asserted that their standard terms of service allow this use case as well. However, they are worried about the load on the servers, so for now, they would like to grant permission on a case by case basis. This is reasonable request given how data-intensive the algorithms are.

Today, there is no technical reason preventing the volunteer OSM community from utilizing machine learning to accelerate the project. Basically, anything that is visible in a satellite image is now going to be able to be identifiable via software at the same level of accuracy as an “armchair” mapper: baseball fields, tennis fields, basketball courts, soccer fields, football fields, bridges, solar panel farms, roads, driveways, parking lots, buildings, lakes, rivers, wetlands, rail roads, water tanks, gas stations, running tracks, vineyards, fields, forests, sand, jetties, lighthouses, airports, playgrounds, fences, wind turbines, pools, ski lift, road lanes, traffic lights, graveyard, power lines, etc.

Machine learning algorithms will obviously be used more often in future imports and automated edits. However, there are other high-value places that machine learning algorithms could be utilized by the project.

For example:

  • Maproulette tasks could be generated that highlight where older OSM data doesn’t match newer satellite images.
  • A changeset monitor could be written that compares real-time edits to satellite images and adds changeset comments for edits that look unusual.
  • OSM editors could suggest tags based satellite images.
  • OSM editors could suggest/snap geometries based on the satellite images.
  • OSM editors QA tools could integrate satellite images into the validation checks.
  • Satellite offsets could be determined automatically by using GPS traces.
  • Using previous DWG and community reverts and redactions, wildly bad changesets could be quickly noticed and reviewed by the community.
  • Overpass queries could include features extracted from satellite images.

It will take some time for all of this to get implemented, but I am sure that it will happen eventually. If you are a developer and this kind of thing interests you, the field is wide open!

Links