OpenStreetMap

Users' diaries

Recent diary entries

GDPR changes coming to OSMCha

Posted by wille on 7 August 2018 in English (English)

It's been a long time since our last post about OSMCha... In this period, we have implemented few features in the frontend, nevertheless we have done a lot of work on backend and prepared OSMCha to be compliant with the GDPR.

This backend work was necessary to avoid technical debt, make the system run faster and to have a good base to the future improvements. We updated the OSMCha backend to run with Django 2.0, Python 3 and Django Rest Framework 3.7.7. Other backend dependencies were updated as well.

GDPR Changes

It's not on production yet, but we have already started testing a new version of OSMCha with the modifications required by the GDPR. The API and the frontend will show user metadata only to authenticated requests. It means that, if a request is unauthenticated, the fields 'user', 'uid' and 'check_user' will not be present. Furthermore it will not be possible to filter changesets by one of these three fields. The anonymous requests will not return an error, but the results won't take in consideration these filter fields.

If you use the OSMCha API, our staging server is available to your tests, so you can verify the modifications needed by your software (Be aware that the staging server has only changesets older than 2017-09-26). To make authenticated requests, add to the header: Authorization: Token <your_token>. Your user token is available in the user page of the staging server (soon in the user page of the production too).

The saved filter (AoI) RSS feeds will have a different authentication method that we need to implement yet. The features API is yet exposing user metadata, but very soon we will do a big change to it. Instead of exposing a lot of information about the features, it will return just the id, type and suspicion_reasons of each feature.

The GDPR requires some additional changes in other pieces of software that are used by OSMCha. The osm-comments-api and the changeset-map will be closed for public use and available only to OSMCha and some other softwares that are GDPR compliant.

We are planning to put the GDPR compliant version of OSMCha on production on August 27th. If you have some issue or need some help with the changes in the API, don’t hesitate on contacting us by our mailing list or opening issues on github. The new API documentation is available at https://osmcha-django-staging.tilestream.net/api-docs/.

Talk at State of the Map

I presented a talk in State of the Map 2018 in which I spoke about how we are improving OSMCha for the OpenStreetMap community. It was amazing to meet with a lot of OSMCha users and receive new feedback and ideas. You can check the slides or watch the video on YouTube.

Ingklusibiti sa State of the Map 2018

Posted by arnalielsewhere on 7 August 2018 in Tagalog (Tagalog)

Ang Agosto ay Buwan ng Wikang Filipino sa Pilipinas. Kaya naman ang OSM Diary na ito ay isinulat ko sa aking lokal na wika. Ang Ingles na bersyon ay mababasa dito.

Noong nakaraang taon, namangha ako sa konsepto ng “inclusive mobility o inklusibong pagkilos” at nagsimulang gawin itong adbokasiya. Para sa akin, ang inklusibong pagkilos ay isang kalagayan kung saan lahat ay malayang nakakakilos saan man sa mundo at nakakagamit ng anumang uri ng transportasyon, at lahat ng kalye at tulay ay nadaraanan

Nakakahangang makita at maranasan ang mga kalsada sa Milan. Naniniwala akong naabot na nila ang estado ng inklusibong pagkilos kung saan lahat ng sasakyan at ang mga pedestriyan ay naisasaalang-alang sa proseso ng pagpaplano.

Pagpunta sa SotM 2018 sa Politecnico di Milano…

Ngayong taon, ang SotM ay ginanap sa Politecnico di Milano. Maraming paraan upang makapunta dito. Gamit ang maps.me, nagmumungkahi ito na maaring sumakay ng kotse, maglakad, gumamit ng bisikleta (maraming bike-share programs sa Milan ngunit hindi ko ito nasubukan :() o sumakay ng tren (ang mungkahi ay paggamit lang ng subway at hindi ng tram). Sa unang araw ng SotM 2018, nahuli ako ng gising kaya walang akong kasabay papunta. Nabigyan naman ako ng instruksiyon ng aking mga kasama kung paano makarating doon (Salamat Geoffrey at Tima!). Sumakay ako ng subway mula Republicca patungong Piola. Pagbaba sa Piola, naglakad ako ng halos 40minuto dahil mali ang lokasyong na-pin ko sa mapa. Alam kong naliligaw na ako kaya nagtanong na lang ako sa isa sa mga nakasalubong at nakarating rin sa Politecnico.

Hindi ko na naabutan ang unang bahagi ng SotM Day 1. Buti na lang at nairekord ang buong aktibidad at nailagay sa Youtube.

Pagsasama-sama (ingklusibiti), pagkakaiba-iba (daybersiti), at pangangatawan (representasyon)...

Bago ko to sinulat, pinanood ko muna ang Unang Pagsasalita nila Kate at Heather. Ibinahagi ni Heather ang limang sangkap ng pagiging “open” o bukas na organisasyon/komunidad na tinalakay ng OpenOrg. Isa dito ang inclusivity o pagsasama-sama na binigyang diin niyang isa sa mga mahirap na parte ng pagiging bukas na organisasyon.

Keynote Address: OpenStreetMap - Now and Into the Future by Kate and Heather

Ang ingklusibiti o pagsasama-sama ay nangangahulugan na ang lahat ng tao, anuman ang kasarian, lahi, relihiyon, estado sa buhay, etc, ay kasakop at naikokonsidera. Relatibo dito ang konsepto ng pagkakaiba (daybersiti) at pangangatawan (representasyon). Kailangan ng pagkakaiba-iba o daybersiti sa mga taga-mapa sapagkat bawat isa ay mayroong iba’t-ibang perspektibo, pagpapahalaga at paniniwala. Ang mga perspektibo, pagpapahalaga at paniniwala ay kumakatawan o nagrerepresenta sa sektor kung saan sila kabilang.

Sa pamamagitan ng OSM, tayo ay konektado at nabubuklod ng isang bisyon na malayang paggawa at pag-eedit na mapa ng mundo. Ito ang ating shared landscape o lupaing pinagsasamahan.

Kaya natin hinihikayat ang pagkakaiba-iba at pagsasama-sama upang matiyak na lahat ay may representasyon at makikita sa mapa.

Kaya naman para sa akin, ang pagsasama-sama o ingklusibiti sa OSM ay kung saan lahat, saan man sa mundo, ay malaya at maunlad na nagmamapa.

Mga lumahok sa SotM2018

Pagsasama-sama sa SotM 2018

Naniniwala akong mahusay ang pag-organisa upang gawing inklusibo ang kagaganap lang na SotM2018. Narito ang ilang sa mga obserbasyon at kwento ko ukol sa ingklusibong SotM 2018:

 1. Mula sa 56 na bansa ang mga lumahok. Ito’y higit pa sa ¼ ng lahat ng bansa sa mundo!
 2. Nagkaroon ng livestreaming ang mga sesyon para sa mga hindi nakapunta, ito ay nailagay rin sa Youtube pagkatapos
 3. Ang edad ng mga lumahok ay mula bata (nakilala ko si Austin na 18 taong gulang at may nakita rin akong bata na mga nasa eda 9-12 taong gulang) hanggang sa mga matatanda!
 4. Napakalaki rin ang nasaklaw ng mga presentasyon at talakayan ukol sa konsepto ng pagsasama-sama/ingklusibiti (sa tingin ko’y lahat naman ay may kinalaman at nahikayat ang pagiging inklusibo). Ito ay ilan lamang sa mga pangkalahatang paksa na aking narinig:
  • Pagkakaiba-iba ng kasarian: Open Gender Monologues by Heather Leson (OSM) and The road towards diversity in OSM still needs to be mapped by Celine Jacquin (Geochicas)
  • Iba’t-ibang kakayahan ng mga tao: mga may kapansanan, mga batang taga-mapa o youthmappers, mga nalipat/tumakas na komunidad, at mga mahihirap
  • Pag-iinterpoleyt ng numero ng mga tirahan
  • Mga diskusyon ukol sa inklusibong pagkilos! (Napakarami nito at marami rin dito ay hindi ko napuntahan ☹ )
  • Mga gamit at pamamaraan sa pagmamapa para sa lahat!
  • Iba’t-ibang interpretasyon ng mga imahe at datos ng OSM mula sa iba’t-ibang lente/sektor!
  • OSM para sa pangangalaga ng kalikasan!
  • Academic tracks o mga akademikong pananaliksik ay naisama rin!
 5. Isa ako sa mga nabigyan ng Iskolarship ng OSM Foundation. Pantay ang bilang ng lalaki at babaeng nabigyan ng iskolarship mula sa iba’t-ibang bansa! Kudos sa OSMF sa pagbibigay ng pantay na oportunidad!
 6. Nakakalugod rin ang paghihikayat na magsulat ng OSM diary gamit ang sariling lenggwahe. Woohoo!

SotM 2018 Scholars. Maraming salamat OSM Foundation

Pasasalamat…

Nais kong pasalamatan at batiin ang OSM Foundation (higit kila Rob at Dorothea), Wikimedia Italya at iba pang mga nagtaguyod, mga boluntaryo (Polimappers), mga nagbigay pinansyal, mga tagapagsalita, taga-pasilidad at mga nanalo ng OSM Award pati na ang iba’t ibang organisasyon at lokal na komunidad ng OSM at lahat ng dumalo ng SotM 2018. Ang aktibidad at karanasang ito ay hindi magiging matagumpay at kaaya-aya kung hindi dahil sa inyo.

Mabuhay ang OSM at malayang pagmamapa para sa lahat!

I-empower ang mga lokal na komunidad


PS. Mayroon akong naisulat sa Twitter ukol sa mga bagay na napamahal/nagustuhan ko sa Milan.

Narito rin ang ilang mga litrato ng mga presentasyon at mga nakasama sa Milan.

Maraming salamat sa pagbabasa! :)

Location: Violago Homes Batasan, Bagong Silangan, Payatas, District II, Quezon City, Kalakháng Maynila, 1126, Pilipinas

MapRoulette 3 Insider - Virtual Challenges

Posted by mvexel on 6 August 2018 in English (English)

This and future diary posts also appear on my blog.

After introducing MapRoulette 3, the micro-tasking tool for OpenStreetMap, I would like to follow up with a series of 'Insider' posts. Each of them will highlight an interesting feature or function of MapRoulette.

This week, we will look at Virtual Challenges.

Challenges in MapRoulette

MapRoulette consists of Challenges, which are groups of similar Tasks. An example is the Embassies missing representing countries Challenge by user johanemilsson. It asks you to add missing country=* tagging to specify which country the embassy, consulate or mission represents.

You can start working on this Challenge right away by clicking Start. That will take you to a random Task. Because this Challenge has Tasks all over the world, you could land anywhere. This is why it is called MapRoulette -- the 'Roulette' wheel spins and you get a random task! What is nice about this is that you get to improve the map all over the world, and see what the map looks like in faraway places.

But what if you want to focus on improving one specific area? MapRoulette makes this possible too, with Virtual Challenges. Let's talk about how to use those!

Creating and Using Virtual Challenges

A Virtual Challenge is a Challenge that consists of a custom group of Tasks in a small area. You can create a Virtual Challenge quickly and easily yourself, based on the Tasks that are already in MapRoulette. Here's how you go about this.

First navigate the map to show the area you are interested in by. If you zoom in far enough, you will see individual tasks appear on the map.

You can apply filters to further narrow down the amount of Tasks. For example, you could add a filter to only work on Easy tasks.

Once you're satisfied, you click the 'Work on mapped tasks' button. MapRoulette will ask you to give you new Virtual Challenge a name.

After you set the name, you will be taken to the first random task in you Virtual Challenge. At the top of the Challenge List, you will find a link you can share with others to work on the Tasks together!

Let me know how you used the Virtual Challenge feature and how you would like to see it improved.

OpenStreetMap Evolution

Posted by Chetan_Gowda on 6 August 2018 in English (English)

OpenStreetMap evolved since many years. Millions of contributors are helping this project to grow everyday. Inspired by some of my friends, Karnataka and Ireland evolution projects, I wanted to vizualize different parts of the world.

Sharing simple animated GIF that I created using Mapolution on Docker on my Mac showing different countries' OSM edits over years. The snapshots are taken for every 30 days from the starting date.

srilanka-2015-01-01-2018-07-31 Sri Lanka (January 2015 - July 2018)

thailand-2008-01-01-2018-07-31 Thailand (January 2008 - July 2018)

bangladesh-2015-01-01-2018-04-30 Bangladesh (January 2015 - April 2018)

taiwan-2008-01-01-2018-07-31 Taiwan (January 2008 - July 2018)

drc-2016-01-01-2018-07-31 Democratic Republic of the Congo (January 2016 - July 2018)

peru-2010-01-01-2018-04-30 Peru (January 2010 - April 2018)

ethiopia-2017-01-01-2018-07-31 Ethiopia (January 2017 - July 2018)

bhutan-2008-01-01-2018-04-30 Bhutan (January 2008 - April 2018)

I was able to create all the above animations based on their data size which were compatible with my computer memory. Most of these countries have datadump lesser than 200MB. If you want to create GIF's of your own, you can follow below steps:

Docker setup for Mac

 • Signup for Docker hub, download it freely and install it.
 • Test whether docker running correctly in terminal. To test quickly, run docker --version and docker run hello-world.
 • Create an Ubuntu 16.04 container with docker run -it ubuntu:xenial bash

Libosmium and dependencies installation

 • Create a working directory (E.g: work) mkdir work and update Ubuntu by running apt update
 • Install git apt install git and clone libosmium git clone https://github.com/osmcode/libosmium.git
 • Install libosmium dependencies. You can install all dependencies in one go apt install -q -y cmake doxygen g++ graphviz libboost-dev libbz2-dev libexpat1-dev libgdal-dev libgeos++-dev libproj-dev libsparsehash-dev make ruby ruby-json spatialite-bin zlib1g-dev
 • Install protozero by running apt install libprotozero-dev
 • Compile and build by following 5 steps: cd libosmium mkdir build cd build cmake .. make
 • If you want gdalcpp and utfcpp libraries to be installed along with libosmium itself when calling make install, you have to use the CMake options INSTALL_GDALCPP and/or INSTALL_UTFCPP with cmake -INSTALL_GDALCPP -INSTALL_UTFCPP ..
 • At last call ctest to run tests. If you dont get any errors, Congrats! your libosmium setup is complete!

Build Mapolution

 • Clone osmium-contrib git clone https://github.com/osmcode/osmium-contrib.git to working directory.
 • Change directory cd osmium-contrib
 • Install boost_filesystem and boost_program_options packages apt install ibboost-filesystem-dev libboost-program-options-dev
 • Now build by these 4 steps: mkdir build cd build cmake .. make
 • After building osmium-contrib, change directory to mapolution cd osmium-contrib/mapolution
 • Install remaining dependencies one by one apt install bc imagemagick and GDAL library gdal_rasterize package by running apt install libgdal-dev gdal-bin
 • Install gifsicle apt install gifsicle
 • Now build mapolution: mkdir build cd build cmake .. make
 • You can switch to different handler:cmake -DHANDLER=RoadsHandler .. This will filter only highways from the country extract. To get buildings, switch to BuildingsHandler

Download data

 • Download any small country data from Geofabrik.
 • Copy country data to container from host from a new terminal window tar -cv <country.osh.pbf> | docker exec -i <container_name> tar x -C /home/work/osmium-contrib/mapolution/build For example: tar -cv bhutan-internal.osh.pbf | docker exec -i practical_banach tar x -C /home/work/osmium-contrib/mapolution/build

Run Mapolution

 • After copying to build directory, run following command ./mapolution -s 2010-01-01 -e 2018-07-31 -S 30 country.osh.pbf (-s start date, -e end date, -S number of days) - This will create an out directory where shapefiles were stored.
 • Run ./rasterize.sh to get final GIF output as anim.gif
 • Now, from another terminal window copy anim.gif to host from container sudo docker cp <container_id>:/home/work/osmium-contrib/mapolution/build/anim.gif . For example: sudo docker cp fbb0afd5e095:/home/work/osmium-contrib/mapolution/build/anim.gif .

That's all! You've got animated OpenStreetMap evolution. Let me know if you could able to create one by these steps and post your result in comment. Happy mapping :)

Thanks to Jochen Topf and yogi_ks for helping out in resolving issues and docker setup on Mac.

le mappe di openstreetmap e la collaborazione tra gli utenti

Posted by 247 on 6 August 2018 in Italian (Italiano)

Un po' di tempo fa, sullo store Jolla è uscito finalmente il primo vero navigatore satellitare nativo per la piattaforma Sailfish. Prima ci adattavamo con le varie app di mappe o con la compatibilità android, ma adesso finalmente anche noi abbiamo un'applicazione nativa, e anche fatta abbastanza bene. L'applicazione in questione dispone dell'uso di diverse mappe online, mentre per quelle offline, essendo l'app opensource, usa openstreetmap. Dopo un po' di test sul campo, mi sono accorto che per quanto osm sia un servizio fantastico, almeno nella mia zona risulta molto carente, soprattutto in fatto di vie dove spesso sono presenti ma non ci sono i nomi o sono sbagliati, o a volte non ci sono proprio le strade. Ho pensato quindi di sistemare quelle due tre strade mancanti e mi sono ritrovato con più di 350 modifiche fatte, con il rifacimento intero della mia città e delle città vicine (incluse campagne, colline, strade secondarie e così via) che sto piano a piano effettuando. Openstreetmap è di per se un grande servizio, è bello sapere che ci sono delle mappe che sono liberamente consultabili da tutti, ma soprattutto liberamente modificabili da chiunque abbia voglia di migliorare la mappatura esistente. Sarebbe bello se tutti contribuissero un po' e seppur so che sia impossibile, almeno a me, farlo, lascia sempre dietro un certo senso di soddisfazione...

Inclusivity at State of Map 2018

Posted by arnalielsewhere on 6 August 2018 in English (English)

August is the Philippines’ National Language Month. So I took the time to translate this diary in my local language, Filipino/Tagalog, which can be found here.


Late last year I’ve been fascinated with the concept of and started advocating about “inclusive mobility.” For me, inclusive mobility refers to a state where everyone and everybody are free to move everywhere and have access to all modes of transit, and all roads and bridges are passable.

It was amazing to see and experience the streets of Milan. I believe they have reached the state of inclusive mobility where both automobiles and differently-abled pedestrians have been taken into consideration in the transport planning process.

Getting to SotM 2018 at Politecnico di Milano…

For this year, SotM was hosted at the Politecnico di Milano. There are a lots of ways to reach the venue. maps.me suggests either by car, walking, cycling (bike share programs are available in Milan but I wasn’t able to try it :( ) or train (but no tram?). In the first day of the conference, I traveled alone because I woke up late and I didn’t want my mates to wait. But they instructed me how to go there (thank you Geoffrey and Tima!). I opted to take the subway from Republicca to Milano Centrale to Piola. At Piola, I found myself walking towards the wrong pin location and walking around the area for 40 minutes under the heat of the sun! I was so lost that I decided to ask a stranger to point me in the right direction (thank you!).

So yeah, I missed 1/4 of SotM Day 1. But good thing there are recorded videos of the whole conference which can be found in Youtube.

Inclusivity, diversity and representation...

Before writing this diary, I watched the keynote address by Kate and Heather which I missed. Heather discussed the 5 components/values of being an “open” organization/community by OpenOrg. One (1) of it is inclusivity, which she stressed to be one of the hardest part.

Keynote Address: OpenStreetMap - Now and Into the Future by Kate and Heather

Inclusivity means that we cover or include all regardless of gender, race, age, religion, income status, etc. This brings us to the topic of diversity and representation. We need diversity of mappers because each of these sectors have different perspectives, values and beliefs. These perspectives, values, and beliefs are representations of the sector they belong to.

Through OSM, we are connected and bound by the same vision which is to create a free and editable map of the world. It is our shared landscape.

This is why we promote diversity, include and encourage the youth and the young at heart, etc, to make sure everyone is well-represented and visible on the map.

So for me, inclusivity in OSM is where everyone and everybody from all parts of the world are free and empowered to map.

SotM 2018 participants. Credits to OSM

Inclusivity at SotM 2018

I believe the SotM2018 organizers had put their best effort in making the conference an “inclusive” one. Here are some of my observations and stories regarding inclusivity at SotM 2018:

 1. Participants came from 56 countries, that’s more than a fourth of all the countries in the world!
 2. SotM organizers livestreamed the event for those who couldn’t come personally; and uploaded the videos on Youtube afterwards
 3. Participants’ age range varied! I met Austin, who is 18 years old (I hope Heather was able to meet him too!), I also saw a young kid, maybe around 9-12 years old!
 4. A wide range of talks and panel discussions presented the concept of inclusivity (I believe all talks have somehow touched the subject of and promoted the concept of inclusivity) Here are some of the general topics:
  • Gender diversity: Open Gender Monologues by Heather Leson (OSM) and The road towards diversity in OSM still needs to be mapped by Celine Jacquin (Geochicas) must be noted
  • Differently-abled persons: persons with disabilities, youthmappers, displaced communities, and low income setors
  • Interpolating number addresses
  • Talks on inclusive mobility! (There were many talks on transportation that I wasn’t able to attend ☹ )
  • Mapping tools and techniques for everyone!
  • Interpretations of OSM imagery and data for all ages, sectors and background!
  • OSM for Environmental Protection! Even trash should be visible in the map!
  • Academic tracks were included at SotM 2018! I find this very interesting especially as someone who is still a student in the uni. Lol
 5. I was part of the Scholarship program and we have a 50:50 men to women ratio, and came from different regions of the world. Kudos to OSMF for giving equal opportunities!
 6. It is also great that we're encouraged to write OSM diaries in our own languages!

SotM 2018 Scholars. Thanks to OSM Foundation

A word of thanks…

I would like to express my deep gratitude and congratulations to the OSM Foundation (especially to Rob and Dorothea), Wikimedia Italya and other organizers, volunteers (Polimappers!), sponsors, speakers, facilitators and awardess, as well as the different OSM organizations and local communities and all the participants of SotM 2018. This conference would have not been great and successful if not for you.

More powers to OSM and open data/mapping!

Empower local communities


PS. I posted a thread on twitter on the things I love most about Milan.

Here are some photos of the talks.

And photos of the wonderful people whom I met in Milan.

Thanks for reading! :)

Location: Village B, UP Campus, Quezon City, District IV, Quezon City, Metro Manila, 1101, Philippines

Schools in Azores, Portugal

Posted by Silva1989 on 6 August 2018 in English (English)

In the last few days I've been working at adding schools in the Azores. The Azores islands have a lot of these, scattered along the villages and cities of all islands.

Work consisted of adding buildings, pitches, roofs, and creating amenity=school areas on school grounds of all schools managed by public entities. Additional information such as addresses and contacts were also introduced.

Here's the changeset: https://www.openstreetmap.org/changeset/61385366

Emanuel

Location: Bairro da Boavista, Horta, Horta (Matriz), Horta, Faial, Azores, Portugal (territorial waters)

Mega Project #3

Posted by TheDutchMan13 on 6 August 2018 in English (English)

A few weeks ago i started my next mega project on osm. This one includes adding surface tags to all the freeways in the Valley Of The Sun

It's been a long few weeks, and a lot of work. But as of today i am 25% done with the project. Included in the project is adding streetlamps, walls and fixing any errors i find along the way. I'm also aligning the roads as i go to better fit the newer imagery. More updates will be added the next few weeks as i make more progress.

Thanks! Hans (aka) TheDutchMan13

Lakes of Kvaløya, Hammerfest

Posted by Mazetar on 4 August 2018 in English (English)

Been working on getting the lakes in Hammerfest and Kvalsund mapped. I've transitioned from hand drawing lakes to using OCR on satelite images in order to make the task of mapping the lakes plausible.

Location: Hammerfest, Finnmark, 9600, Norway

A transcript of the SotM 2018 podcast

Posted by Zverik on 4 August 2018 in English (English)

Victor, Ilya, Vladimir, Timofey, Daniil

"There are empty territories, but then a question arises: if they are completely empty, then why should they be mapped? For some reason, the local people decided that they don’t need to map that."

"We, as white men, are very privileged, and we simply do not see obstacles."

"Maybe in some form we will use the technologies made back in 2008-2009 for Osmarender"

"Why women can not program themselves an editor understandable to them, use tagging schemes that are necessary for women..."

"What this is about, is that Mapbox ruined the vector tiles for OSM."

"To sum it up, we see that OSM is turning into Google Map Maker."

Last week there was a big OpenStreetMap conference in Milan, where I obviously went. There were a lot of great talks, I met a hundred awesome people and shared many ideas. During the conference I wrote a live feed with thoughts and photos, though in Russian. That's why I don't plan to write a separate blog post: I've written enough.

At the end of the second day, when most people went to drink beer, me and four other attendees gathered to talk about OpenStreetMap and things learned at the conference. We recorded an 83 minute Russian-language podcast, which was shared on the live feed. But I also wanted to share it with the English-reading community, because some ideas from it were quite important, in my opinion.

Thus, I present to you a complete transcript of the podcast translated into English! I used Google Translate and spent couple hours on fixing words, so it should be understandable. I'd be happy if someone read it to the end and gave their thoughts on things discussed.

And I'd like to thank Dorothea again, who lent us a voice recorder. Without it, it would be unlikely the podcast could be deciphered at all.

近期台灣組織編輯狀況

Posted by Supaplex on 4 August 2018 in Chinese (Taiwan) (‪中文(台灣)‬)

8/5花蓮銅門一帶有大規模編輯,加了不少建築,推測是東華大學的活動吧。

Location: 銅門, 花蓮縣, 97362, 臺灣

M'appare Spotorno Anno II: i numeri civici

Posted by Andrea Musuruane on 4 August 2018 in Italian (Italiano)

Anche quest'anno mi sono recato per un periodo di vacanza con la mia famiglia a Spotorno (SV).

Dopo il lavoro fatto lo scorso anno, principalmente su strade e vicoli del centro storico, questa volta volevo concentrarmi sui numeri civici.

Ho stampato diversi Field Papers perché negli stretti carruggi del centro storico è difficile avere una buona posizione con il GPS.

Fortunatamente erano già presenti tutti gli edifici (importati dagli open data della Regione Liguria) e le strade. In questo modo non è stato difficile appuntare direttamente su carta i vari civici.

Per tenere insieme i vari fogli e per poter prendere appunti più agevolmente su una superficie rigida, ho usato un portablocco comprato su Amazon.

Field papers

Per rilevare i numeri civici dove non c'erano problemi di ricezione GPS ho usato, come al solito, Keypad-Mapper 3.

Il data entry è stato poi fatto con JOSM, usando il plugin FieldPapers.

Ora, a lavoro finito, sono presenti 678 numeri civici in OpenStreetMap (rispetto ai 66 presenti il 15 luglio).

Numeri civici a Spotorno

Per il rilevamento con lo smartphone, sabas88 mi ha recentemente suggerito di usare GeoPaparazzi dato che, a differenza di Keypad-Mapper 3, permette di posizionare con precisione il nodo. Spero di provarlo prossimamente.

Location: Fornaci, Spotorno, SV, LIG, 17028, Italia

My experiences from State of the Map 2018, Milan, Italy

Posted by Kateregga1 on 4 August 2018 in English (English)

State of the Map 2018 reinforced the diversity of the global OpenStreetMap Community and also lit a torch into the future of the OSM. This blogpost highlights my experiences in Milan and my key takeaways from the conference. State of the Map 2018

From the day I received the news that I was granted a scholarship to attend the conference, to the day I landed in Milan, it was all an awesome experience. The OSMF through Rob and Dorothea, provided wonderful support to make sure we all got our visas approved, and flights and accommodation booked. Visiting a new place can be intimidating, but thanks to the wonderful support everything went smoothly.

For me the fun began in Dubai where I met other scholars and participants Arnalie, Montshy, Iyan, and Eugene on the way to Milan, traveling as a group made it more fun and easier. The train ride from Malpensa Int. Airport to the Milan Central station took about 55 minutes, and then a 15 minutes walk to our hotel welcomed us to Milan.

Milan, a bit warmer than i expected - did not disappoint, with a mix of modern and ancient architecture, there was lot to take in even on the first day. But what made it even more interesting were the people I met, the scholars and other participants. New friendships were made. SotM 2018 Scholars

Before SOTM 2018 I had attended State of the Map US in 2015 and 2017 and also helped organise State of the Map Africa in Kampala in 2017. But I had always wanted to attend the global one, and so my chance came at Milan, 2018.

SotM 2018 was a wonderful conference, I enjoyed every bit of it from day one to the last day. It was interesting to meet in person people I have been interacting with for a long time online. I was able to connect with different international and local organizations and communities, like the HOT community, FOSS4G 2018, YouthMappers, OSM Africa and Mapillary.

On day two of the conference, I was able to participate in a panel discussion on “Sustaining OSM Communities” led by Erica Hagen. It was interesting to talk about the challenges around sustaining an OSM community and the solutions different communities are trying to come up with.

The sessions ranged from technical to non-technical ones, there were always so many good choices that it was always very hard to make choice, the good news is that most of the sessions were recorded and I can revisit and listen to those that I had missed.

On the third and last day of the conference I was also able to do a presentation about our project in Uganda - Mapping for Refugees. You can watch the video here

Community Mapping for Refugees in Uganda - Photo by @arnalielsewhere

The conference also announced the Swahili Version of WeeklyOSM which will be coming out soon, we are putting together a team of contributors, most of them YouthMappers from Tanzania, Kenya and Uganda.

It was also good to meet other mappers from other countries in Africa, and we were able to have an OSM Africa BoF meeting at the conference where we talked about the upcoming SotM Africa 2019 as well as setting up local chapters in different countries in Africa. The session was attended by mappers from Tanzania, Uganda, Kenya, Togo, Ivory Coast, Morocco, Senegal, and a board member of OSMF.

My favourite part of the event was the closing session where OSM Awards took place. It was so exciting to see my friend Tshedy from #MapLesotho win the greatness in mapping award and Crowd2Map Tanzania who won the Africa award, both were well deserved. Afterwards, they announced the venue for the next SOTM which will be in Heidelberg Germany.

The conference made my love for OpenStreetMap grow even stronger. My dream is to see OpenStreetMap communities in Africa get more organised and become official local chapters of the OSM Foundation. It is about time the State of the Map Global comes to Africa and when the opportunity comes, it should find all of us ready.

Location: Kisementi, Kololo, Central, Kampala, Central Region, 24144, Uganda

En prévision (08/18)

Posted by deuzeffe on 3 August 2018 in French (Français)

Wiki

revoir page(s) transport

liste items et classes osmose

 1. UL des markers des nouveaux items : OK

Osm

corriger ortho. É*

The charm of SotM

Posted by Austin Zhu on 3 August 2018 in English (English)

It's always something hard to describe when there's philosophical things bumps into your mind. And it even gets more sophisticated when you start to meditate.

A week ago, when I first stepped onto the soil of Milan along with curiosity and anxiety, I felt lonely. I walked aimlessly on the plaza under the glorious shine reflected by the Duomo, wandered around the Sforzesco Castle, everything just looked so different.

However, the loneliness didn't last long for me.

At the moment I entered the campus that morning, I realized it's my wonderland. I felt so excited to see so many people from different backgrounds gathering together, talking about their experiences with OpenStreetMap. I was deeply impressed by the opening session which transmitted envisions towards the application and development of OpenStreetMap.

I listened to a variety of talks during the three days. I learnt creativity from that emoji map. I learnt the need and difficulty to transform the basic data structure. I learnt new methods to make AOIs. I learnt the efforts to maintain and grow a local community. And others too...

I'm not going to elaborate things and thoughts about talks, workshops or lightning talks much here because beyond the knowledge and technics that I learnt from those wonderful talks, I would like to focus on more important discovery in this dairy. It helped shape my cognitive values, and will benefit me a lot in future study and daily life.

People who travelled a lot always told me that how different the outside world is. But they just saw the scenery and felt the culture, they hardly exchange thoughts with other people. This world is about people, people who have great minds and unique stories to be told.

At the social event, I got to know many people through the introduction by Mr. Miura. It was wonderful to perceive the atmosphere of diversity. It's something hard to describe because in my country there is no such diversity. Most people are egocentric, they like to consider things from their situation. Therefore, it's hard for them to adjust to a globalizing world. It's this diversity that taught me to think things from a global perspective when mapping and learning. I will take more into consideration when encounter disputes or disagreement.

It's diversity, It's unity.

People there all have passion towards OpenStreetMap, I felt I was in a big group when I attended the conference. We have things to share and discuss with each other. Although our opinions may differ, we are united at the State of the Map. It's really amazing when you see unity through diversity. I think that's the essence of human society as well as the charm of OpenStreetMap.

Among all the conversations I made with others, I absorbed a lot from scholars. They're lovely people who contributed much to OSM in various ways. I really admire their achievements and their enthusiasm. I also had nice time with many great people, whose wisdom and humor that I will never forget.

All these motivated me to become smarter, and contribute more and better so that I can share more and do more with OpenStreetMap.

There's a bunch of gaps remaining to be filled.

In my country, for some reason we could not have an official community but only chat groups serve to connect mappers. Nevertheless, I will still maintain the current condition and seek opportunities for growing the community. In addition, I will continue to spread the spirit of OSMers to more people who love mapping and explore more possibilities to utilize OpenStreetMap.

Finally, I want to thank Rob and Dorothea and many other diligent people who made this happen. I really enjoyed this year's SotM!

Hope to see you again in Heidelberg next year! May OpenStreetMap prosper and thrive!

Yeah!

Austin Zhu

2018.8.3 in China

Mobile applications for Nicaragua's public transport

Posted by xamanu on 2 August 2018 in English (English)

How the OpenStreetMap data was made available to people's smartphones

After the Nicaraguan OpenStreetMap community crowd-sourced with over 250 interested citizens the data of their capital's public transportation system in OpenStreetMap, a schematic paper map was created from this data.

In a next step the community wanted to offer state-of-the-art routing applications to the visitors and inhabitants of Managua. For this, the data from OpenStreetMap was combined with also crowd-sourced schedule information by the Sofware tool osm2gtfs. The result is the common format for public transport data - GTFS -, which was then possible to include into existing applications, where the data can be used now:


Managua is available in the following mobile aplicaciones

Transportr: Public transport route planner for Android. Because its convenience and its characteristic of being Free Software, it is the best option for users of the collective transport.

TransitApp: Travel assistant and route planner. Application for Android and iOS that tells you how to move around the city using public transport or bicycle. The application uses the data of the users to estimate the positions of the routes in real time.

Download the apps and try them yourself!


How it was done:

In the first place the whole effort has been a grounded on the collaboration of many actors, from hundreds of curious and active citizens and students to gather the data, members of the Nicaraguan Free Software communities, who provided high level technical work, a group of international initiatives that collaborated on programming the missing Software to make this pioneer work happen, donours through our crowdfunding campaign, organizations like the Humanitarian OpenStreetMap Team, that collaborated in communication and provided a legal base for the handling of funds, and last but not least, the partnerships with companies that included the data in their products to offer a reliable solution to offer the services to a larger group of consumers. But let's get a bit into detail:

First we created a GTFS with osm2gtfs. The GTFS is available at: The Nicaraguan OpenStreetMap community's data platform

Then, we partnered up with the following initiatives and companies to include the data into different services:

 • Published on transit.land - the most relevant library of open GTFS data.
 • Integrated into the online routing service Navitia, hosting kindly provided by Kisio Digital.
 • Included the Navitia endpoint into the public-transport-enabler, through a respective pull request to make it available in Transportr.
 • Direct integration into the commmercial application TransitApp, through the company behind the Software.

Thanks to everybody involved to make this happen!

Location: Tiscapa, District I, Managua, Managua (Municipio), Managua, 10000 (CODIGO MAESTRO), Nicaragua

marking trees

Posted by mdmahir on 1 August 2018 in English (English)

I would like to start practising to mark some of known trees like coconut, mango trees. How do i get started. I have iphone 8 plus. Thanks

Ang kauna-unahan naming Maptime! session sa CWTS++ program

Posted by ronendoooo on 1 August 2018 in Tagalog (Tagalog)

Noong ika-26 ng Hulyo, 2018 ay idinaos ang pinakaunang Maptime! session ng CWTS++ program ng MapAmore sa Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas, San Juan branch na pinamunuan ng aming propesor na si Ginoong Erwin Olario. Ito ay isang event o seminar na nagaganap kada huling Huwebes ng buwan. Pinagsama ang AM at PM session sa kaganapang ito at mula rito ay nakasagap kami ng mga karagdagang kaalaman at impormasyong galing sa mga ekspertong mga mappers patungkol sa pagmamapa at sa pagtulong sa mga proyektong pang-humanitaryo na konektado din sa pagmamapa.

Kuha ni Ginoong Erwin Olario

Sinimulan ng aming propesor na si Ginoong Olario ang paunang pagbati at ang pagpapakilala sa mga bisita na magbabahagi sa amin ng kanilang mga kaalaman na ukol sa nabanggit na programa. Ang unang bisita na nagsalita ay si Ginoong Rally De Leon. Sinimulan niya ang kanyang pagtatalakay sa pagpapakilala ng kanyang sarili. Siya ay isa sa mga pinakaunang mappers ng OpenStreetMap (OSM) at kinahihiligan niya na rin talaga ang pagmamapa. Una niyang itinuro sa amin ang kanyang konsepto ng Kapitbahayan. Ang kapitbahayan para kay Ginoong De Leon ay limang minutong lakad ang lawak. Tinalakay din niya ang kakulangan ng ilang mga datos sa mapa tulad ng kaniyang halimbawa patungkol sa Sitio Malining na hanggang ngayon ay hindi pa rin namamapa kung saan. Mahalaga raw na kumpleto ang mga datos sa mapa para magkaroon ng pagkakakilanlan ang bawat lugar sa ating bansa at mapagplanuhan ng maigi ang lahat kung may mangyari mang mga sakuna. Ika nga niya, “Kung wala ka sa mapa, wala ka”. Hinikayat kami ni Ginoong Rally na makiisa at tumulong sa pagdagdag sa mga datos sa ating mapa upang mabawasan ang mga problemang ito at para na rin makatulong sa mga nangangailangan.

Si Ginoong Rally de Leon. Kuha ni Ginoong Erwin Olario

Pagkatapos magtalakay ni Ginoong De Leon, lahat kami ay nag break muna at nagsalu-salo sa pizza at inumin na inihanda ng mga bisita at ng aming propesor.

Sumunod nito ay nagpakilala ang pangalawang magsasalita na si Binibining Jen Alconis Ayco. Siya rin ay isang experienced mapper ngunit ang kanyang pokus ay ang pagmamapa na pumapatungkol sa ikatutulong ng mga adbokasiya tulad ng kaniyang itatalakay, ang Breastfeeding. Mayroong isang proyekto si Bb. Ayco na pinamagatang “Mapping for Advocacy, Breastfeeding Edition” na ang layunin ay gumawa ng mapa ng mga breastfeeding stations dito sa ating bansa. Makakatulong ito lalong lalo na sa mga nanay ng mga sanggol na minsan ay nahihirapang maghanap ng mga breastfeeding stations dahil nakakatanggap sila madalas ng diskriminasyon sa ibang tao kapag ginagawa nila ito sa mga pampublikong lugar. Tinapos niya ang kanyang pagtatalakay sa paghihikayat niya sa amin na maaari rin kaming magkaroon ng kontribusyon sa proyektong ito upang makatulong sa pagkumpleto ng mga ito at makatulong sa mga ilaw ng tahanan upang mas mapadali ang paghahanap ng mga breastfeeding stations.

Si Binibining Jen Alconis Ayco. Kuha ni Ginoong Erwin Olario.

Makaraa’y nagpakilala na ang huling tagapagsalita na si Ginoong R.K. Aranas. Siya ay kasalukuyang nagtatrabaho sa Data Processing, Archiving, and Distribution team ng PHL-Microsat na siyang gumawa ng pinakaunang satellite ng Pilipinas, ang Diwata-1. Tinalakay niya ang patungkol sa grupong Maptime! Diliman na kanya ring sinasalihan ngayon. Ayon sa kanya, ang Maptime! Diliman ay isang open learning na grupo na tumutulong sa mga taong interesado at gustong matuto sa pagmamapa. Nakabase sila sa Unibersidad ng Pilipinas, Diliman branch. Hinikayat niya ang bawat isa sa amin na kung interesado kami, maaari kaming sumali sa grupong iyon. Sinisigurado nila na magiging masaya at makabuluhan ang mga session sa Maptime! Diliman sa pamamagitan ng mga iba’t ibang aktibidad tulad ng Informal Hack Night, Show and Tell, Tutorial Night, Hybrid event at Split events. Isa sa kanilang mga nagawa ay ang mga City Street Network Organizations ng Pilipinas na nagpapakita ng mga katangian at pagkakaayos ng mga kalye ng bawat siyudad dito sa ating bansa.

Si Ginoong R.K. Aranas. Kuha ni Ginoong Erwin Olario.

Talaga nga namang naging makabuluhan ang aming kauna-unahang Maptime! Manila session. Sobrang dami naming natutunan patungkol sa pagmamapa at nakakatuwa dahil nakuha pa namin sila sa mga ekspertong mga mappers na talaga nga namang nagbigay sa amin ng interes at mga karagdagang impormasyon upang mas maging masaya ang aming karanasan sa programang CWTS++. Nagpapasalamat kami sa aming propesor na si Ginoong Erwin Olario, sa MapAmore, at sa PUP San Juan Campus sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon upang makilahok dito at kami ay nasasabik na makinig ulit sa mga susunod na Maptime! seminars.

360° na litrato ng mga estudyante ng CWTS++ kasama si Ginoong Rally de Leon, Ginoong R.K. Aranas, Binibining Jen Alconis Ayco, at ang aming propesor na si Ginoong Erwin Olario. Kuha ni Ginoong Rally de Leon.

Narito ang mga link na konektado sa entry na ito:

Patungkol sa programang CWTS++ - https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Philippines/CWTSS++_Project

Website ng PUP San Juan: https://www.pup.edu.ph/sanjuan/

Presentasyon ni Binibining Ayco: https://github.com/mapamore/mapa-talk/blob/master/deck/cwts/maptimeManila_alconis_mapping_with_the_gender_lens.pdf

Presentasyon ni Ginoong de Leon: https://github.com/mapamore/mapa-talk/blob/master/deck/cwts/maptimeManila_2018-207_de_leon_kapitbahayan.pdf

Presentasyon ni Ginoong Aranas: https://docs.google.com/presentation/d/1UW2Xd4clafBcuXFI_-cY5nzXsVF5lGOoWbg98Z1CApU/edit#slide=id.p1

Cartographie du réseau de bus à Dakar

Posted by Polyglot on 1 August 2018 in French (Français)

En 2014 Odette Mendy a réalisé un travail de diplôme BTS Géomatique concernant le transport en commun à Dakar. A l'époque elle a utilisé ODK-collect pour répérer les arrêts et ARCGIS pour cartographier les lignes.

Par la suite elle a voulu partager ce travail avec le grand public. OpenStreetMap était le choix logique. Elle a trouvé la communauté OpenStreetMap Sénégal très accueillante et ils se sont organisé pour entâmer ce travail de grande envergure. L'été de 2018 le réseau du département de Dakar est maintenant complètement cartographié. La communauté souhaite élargir ce projet pour les autres localités de Dakar et pour l’ensemble du pays.

Ceux qui ont participé :

Odette MENDY avec l'aide de Ibrahim SANA et Inocent DIBLONI de la communauté OSM Burkina et les membre de la communauté OSM-Sénégal

Lamine NDIAYE Jean Marie MANCABOU Amadou NDONG Ismaïla SEYE Rokhaya SECK Alassane CISS Bougouma Lamine NDAO

Odette Mendy

Location: Plateau, Dakar, 99900, Sénégal

osm2gtfs, extendable for any city

Posted by xamanu on 1 August 2018 in English (English)

The Nicaraguan OpenStreetMap Community started some years ago a public transport project to create the first proper bus map of a Central American city. Once the data has been collected in a collective crowd-sourcing process directly on OpenStreetMap, a paper map has been created. In a next step this data should be made available in different applications. The most obvious and best path was to rely on the common format GTFS, which can be easily integrated in most public transport routing solutions.

At this point, checking different options to convert OpenStreetMap data into GTFS - unfortunately none was satisfying. Within this desk study I also stumbled over the python script osm2gtfs, by Torsten Grote, the creator of the great Free and Open Source public transport application Transportr. This script was targeted to only work for Florianopolis in Brasil. It grabbed data from OpenStreetMap, parsed online information about schedule from the bus operators' website and created a GTFS out of it.

Managua GTFS in TRAVIC

osm2gtfs was not ready to be used for any other city, but it seemed to be the best option to further develop: it relied on suitable libaries like transitfeed and it was programmed in Python, which I think was a good choice. So I teamed up with the maintainer and Jaime from the Costa Rican OpenStreetMap community, to evolve osm2gtfs into a useful tool for many cities. Together, we basically rewrote the initial script into a new structure, which is flexibly extendable for other cities, different sources for time schedule information and introduced a general standard process, which could work for many cities also without programatically extending the Software.

Due to the implemented changes it allowed at a later stage, more initiatives to join the effort: Accra Mobility, a project by the French Development Agency, directly through our partner initiative JungleBus, who extended the osm2gtfs to produce the GTFS for the capital and largest city of Ghana.

And also in Nicaraguan, in the northern city of Estelí, internatioal weltwärts volunteers picked up the dream of mapping the public transport system there. They made it happen, and collaborated extensively with the osm2gtfs Software package.

osm2gtfs is a community based initiative for the development of a versatil tool to convert data from OpenStreetMap about public transport, combine it with external schedule information in order to create a General Transit Feed (GTFS). The Software has been programmed by community members of Brasil, Nicaragua, Costa Rica and France. Now osm2gtfs can be used without any programming skills, whenever using our defined input format. And, of course, with programming skills it is always flexibly extendedable to support any other city's particularities and sources for schedules.

If you are interested to convert OpenStreetMap data into GTFS, check out the documentation and feel free to communicate over the project's issue queue or contact us directly. Of course any contribution is highly appreciated.

How does it work?

The script retrieves current data about public transport networks directly from OpenStreetMap via the Overpass API. It stores the data in python objects and caches on disk for efficient re-use. Then the data is combined with another source of schedule (time) information in order to create a GTFS file using the transitfeed library.

For every new city a new configuration file needs to be created. Additionally, schedule information should be provided. By-default the schedule information is expected to be provided in a certain format. However other formats are supported through extending the code. For any city and schedule format the script can be easily extended, see the developer documentation for more information.

Location: Tiscapa, District I, Managua, Managua (Municipio), Managua, 10000 (CODIGO MAESTRO), Nicaragua