OpenStreetMap

Users' diaries

Recent diary entries

Plaża

Posted by LoveAss on 22 February 2015 in English (English)

Wakacyjna plaża zapełniona turystami, w tym pięknymi kobietami w seksownych strojach kąpielowych to najlepsze, co co mnie może spotkać w tym właśnie okresie.

PMV

Posted by Gourmet on 21 February 2015 in French (Français)

Dans l'esprit de cartographie des liens et dispositifs télécoms visibles (antennes,support de ces antennes) ou non (faisceaux, fibres, liaisons cuivre) je propose de cartographier quelque chose de bien visible cette fois que sont les PMV (Panneaux à Message Variable) qui l'on trouve notamment sur les autoroutes. Cela peut faire partie des "road signs" pour lesquels il y a un projet de cartographie belge. Mais rien n'existe pour les PMV. Cela peut toutefois être pertinent pour les automobilistes afin de savoir où se situe le point d'information (les PMV sont destinés à informer les usagers en temps réel) le plus proche en aval de leur route et ce, dans la perspective d'un autoguidage. Ces dispositifs sont stables spatialement et dans le temps étant donné qu'ils sont placés en général sur des portiques. db

Drogi rowerowe (ścieżki, pasy,itd)

Posted by rowers2 on 21 February 2015 in Polish (Polski)

Mamy 3 podstawowe edytory, które zawierają różne szablony tagów do rysowania dróg rowerowych i zrobił się galimatias. Ja opieram się na szablonach JOSM-a jako najbliższych propozycjom z wiki ale i w nich należałoby poprawić i tłumaczenia jak i poszerzyć zestaw tagów.

Najwięcej zamieszania wnosi używanie słowa "ścieżka", bo choć ono już od kilkunastu lat nie występuje w kodeksie drogowym (ustawie PoRD i rozporządzeniach) to obiegowo używane jest (trochę pogardliwie w stosunku do bubli drogowych ) do określenia na wszystkie rodzaje dróg rowerowych. W Polsce niebawem liczba kategorii DR (dróg rowerowych) znacznie się poszerzy. W wielu miastach falstartem wiele rozwiązań znanych na zachodzie jest już pilotażowo wdrażanych, mimo że rozporządzenia ministerstw nie zostały jeszcze zatwierdzone. W przepisach operuje się określeniem droga rowerowa.Nie jest to równoznaczne z ustawową kategorią "droga dla rowerów". W rozporządzeniu o drogach (starym) występuje też określenie ciąg rowerowo-pieszy (cpr), jest to tożsame z ustawową "drogą dla rowerów i pieszych".

Typy dróg rowerowych w PL:

1) Droga dla rowerów (obowiazek jazdy za znakiem C13) (skrót ddr)

2) Droga dla rowerów i pieszych z ruchem nieseparowanym od siebie (nie mylić z separacją/wydzieleniem od jezdni) (znak C13/C16 z kreską poziomą) (skrót ddrip-xx ) (obowiazek jazdy dyskusyjny.Ustawa wyraźnie mówi że nie ma obowiązku, bo ten wymienia tylko dla ddr i pasów , ale to może być tylko błąd redakcyjny ustawienia przecinka. Sądy wydają różne wyroki, zaś stowarzyszenia rowerowe przychylają się do obowiązku. Podobnie ministerstwo też ponoć wskazuje obowiązek. Wszystkie te interpretacje można podważyć, bowiem ustawa reguluje różne zasady ruchu (pierwszeństwa) na ddr i ddrip.Skoro większość rowerzystów przepisy rozumie inaczej niż oficjalna (przebąkiwana nieśmiało) interpretacja, to trzeba jak najszybciej bubla poprawić.

3) Droga dla rowerów i pieszych separowana (znak C13/C16 z kreska pionową. Znak ma dwie wersje rowery z lewej strony kreski lub z prawej czyli jak na drodze w stosunku do linii rozdzielającej.Oznakowanie poziome czyli linia z farby może występować gdy nawierzchnia jednolita lub rezygnuje się z niej gdy jest nikły krawężnik, kostka ma kolor czerwony i biały lub część jest wykonana z asfaltu a cześć z kostki).( skrót ddrip_R_P lub ddrip_P_R w zależności z której strony jadą rowery) (obowiązek jazdy jak na ddrp-xx).

4) Pas rowerowy - wydzielony pas w jezdni tylko do jazdy rowerem. Żadne inne pojazdy nie mogą jechać po nim wzdłuż.(znaki poziome to separacja linią ciągłą lub przerywaną.Bywa oznaczany też znakiem pionowym z grupy F pokazującym przeznaczenie pasów). (skrót PasR-ZGODNY).

5) kontrapas (rzadziej kontrpas) - j.w pas rowerowy ale o kierunku jazdy przeciwnym do pozostałych pasów (skrót Kontrapas) (ustawowy obowiazek jazdy).

6) pas rowerowy w jezdni -dwukierunkowy. - Istnieją takie pasy wyznaczone linią oraz znakami C13/C16 (ddrp-xx). Są używane przez pieszych i rowery i stanowią tak naprawdę utwardzone i szerokie pobocze.Prawdopodobnie nowe rozporządzenia zakażą takich rozwiązań, bo ddrip nie może być wyznaczana w jezdni bez fizycznej separacji. Rowery i piesi mogą wszak poruszać się poboczem i nie potrzeba znaków pionowych. Problem pojawia się zimą gdy linia pod śniegiem i szeroki pas na 2-3 metry powoduje, że rowerzysta jedzie na czołówkę z autem.(We Wrocławiu np. na Żmigrodzkiej i Kosmonautów)

7) ruch pod prąd - wielu krajach przyjęto, że rowery mogą jechać pod prąd dróg jednokierunkowych i nie wymaga to żadnego oznakowania zaś znaki stawia się wyjątkowo tam gdzie to jest zakazane. Dzięki temu oszczędza się na kosztach znaków. W Polsce stawia się tabliczkę T22 "nie dotyczy rowerów" poz znakiem B2, D1) (skrót Pod prąd)

8) ukryty pas - określenie używane na wiki i w OSM . W Polsce w przygotowaniu w nowym rozporządzeniu.(znak brak lini rozdziału a piktogram roweru na jezdni wzbogacony o dwie linie o kształtach V tzw sierżanty .Zdaje się że stosuje się też sierżanty bez roweru jako łatwe do malowania . W Polsce nieformalnie stosuje się ukryte pasy oznaczone samym piktogramem roweru bez sierżantów, często w innym kolorze niż biały np.czerwony znak P20 we Wrocławiu na ul.Świdnickiej.(skrót SIERŻANTY)

9) Chodnik (ddp) z dopuszczeniem rowerów (jako odmiana nieobowiązkowej ddrip-xx) (Znak C16+T22) - stosowane nieformalnie najczęściej w Krakowie.Organizacje rowerowe mocno forsowały wobec spowolnienia tempa budowy ddrip ale ostatnio nastąpił mocny postęp w wyznaczaniu pasów w jezdni więc już taksie nie lobbuje)

10) buspas + rowery .Często stosowane choć przepisy o tym milczą. W wielu miastach nie chcą wpuszczać rowerów na buspasy choć na zachodzie jest to regułą.

11) taxipas + rowery ( W PL rzadkość jako, że taxipasy są rzadkie. Za granicą to norma)

12) torowiska + rowery (może występować zakaz wjazdu aut całkowity lub tylko na wydzielone torowisko.tramwajowe) Przepisy nie regulują więc wszystko w gestii zarządcy drogi.Należy zwrócić uwagę na przepisy odnośnie ustępowania tramwajom ( w PL obowiazek ustawowy) Są regulacje że rower nie musi zjeżdżać i są i takie ze zjeżdża się tylko do mijanek/poszerzeń drogi). Może być problem z doborem tagów opisujących pierwszeństwo w oparciu tylko o przeznaczone/dopuszczone

13) Strefa Zamieszkania - w OSM living_street (w PL deptak z pojazdami o v max=20km/h i pierwszeństwem pieszych na całej powierzchni drogi) Oznaczenie w PL niebieska tablica SZ. Przepisy nie regulują czy rowerem wolno jeździć po chodniku w SZ, albowiem w takich miejscach często obniża się lub niweluje krawężniki, drogę wykłada się kostką w różnym kolorze, trzeba zjeżdżać z drogi tramwajom i omijać pieszych idących po jezdni

14) Ulica rowerowa - Droga gdzie jedynymi pojazdami mogą być rowery a piesi mają chodniki. W PL rzadkość, częściej tym określeniem opisuje się drogę za modyfikacją znaku "ślepa droga" gdzie za poprzeczną kreską umieszcza się piktogram roweru na węższej jezdni (nie wykluczam ze na zachodzie po ulicach rowerowych mogą jeździć inne pojazdy z ograniczeniami pierwszeństwa) W PL tym określeniem często opisuje się ulice przyjazne rowerom więc trzeba ostrożnie się nim posługiwać.

15) deptak z dopuszczeniem rowerów.(Znaki za granicą przypominają polski znak C16 "droga dla pieszych" z dopiskiem na tablicy "Zone") W OSM to będzie chyba highway=pedestrian + area=yes W Polsce z powodu braku znaku jest to zwykle tablica Strefa Zamieszkania +B1 +T22 Za granicą Strefy piesze są bez rowerów lub z rowerami w pewnych godzinach podanymi na tabliczce pod "znakiem ZONY" (skrót B1+T22)

16) odmiany chodników/ścieżek pieszych gdzie dopuszczenie rowerów następuje na drodze wewnętrznych regulaminów np w Parkach

17) wały rzeczne dopuszczone ustawowo do ruchu rowerów od 2014 r.

18) szlaki rowerowe - W lesie dopuszczone do ruchu pieszych a pojazdy silnikowe dopuszczone tylko na niewielkiej części dróg dojazdowych do miejscowości lub posesji.parkingów .Po lesie tak sobie autem nie wolno jeździć a w porach suszy nawet .tam gdzie było przyzwolenie może być ogłoszony zakaz. Ogłasza się nawet radiowe zakazy wejścia do lasu co oznacza zakaz wjazdu rowerem. W mieście szlak rowerowy to relacja na istniejących drogach rowerowych a tam zawsze jest zakaz jazdy pojazdem silnikowym (są wyjątki na zachodzie dopuszczające jazdy mopedów ale są na to znaki).

19) Pobocza - Obowiązkowe miejsce do jazdy rowerem za miastem.Na nowych drogach wygląda jak pas rowerowy z dopuszczeniem pieszych. Obowiązek jazdy obejmuje również nieutwardzone pobocza jeśli umożliwiają jazdę (np. trawiaste) .To nieprecyzyjne określenie jest przyczyną wielu pomyłek sądowych i unikania odpowiedzialności kierowców. Utwardzone pobocze nie ma na OSM tagów .Jeśli jest utwardzone, szerokie i oddzielone linią ciągłą lub przerywaną to można tagować jak chodnik

20) tempo30 (w PL Strefy Uspokojonego ruchu) (znak kwadratowa biała tablica ze znakiem okrągłym v max=30) W strefie wszystkie drogi równorzędne choć problematyczne są wyjazdy z dróg osiedlowych na ktorych na wszelki wypadek stawia się jednak A7 (ustąp pierwszeństwa). Nie wymaga się oznaczania progów. W tempie30 nie stosuje się żadnych dróg rowerowych i zalicza się takie ulice do ulic przyjaznych rowerom tak jak SZ.

21) chodniki - ustawa zezwala na jazdę po chodnikach wzdłuż dróg o v max=50 km lub więcej W miejscowościach oznacza to jazdę w godzinach 23-6 po wszystkich chodnikach bo v maż =60 km/h .Należy od tego odjąć wszystkie drogi gdzie prędkość ograniczają znaki 40, 30, 20 km/h (znaku 50 km/h się praktycznie nie stosuje). Są dopuszczenia dla opiekujących się dzieckiem oraz na złe warunki pogodowe ale tego nie da się tagować.

W Polce powszechność dróg rowerowych jest w kolejności: ddrip_P_R ; ddr; utwardzone wały; alejki parkowe, ddrip-xx , SZ, Kontrapasy, PasR, B1+T22, buspasy

W kolejnym wpisie podam zalecane kombinacje tagów dla dróg rowerowych

Interpreting building:levels and roof:levels in Edinburgh

Posted by zool on 21 February 2015 in English (English)

Edinburgh's map is looking very full. I started doing building editing when I moved here, but now there's not much to add, so I've started to add some building:levels tags in areas I walk through regularly.

An academic project, Mapping Edinburgh's Social History has been doing a lot of work enhancing Edinburgh map, in particular adding addresses that will allow geocoding without postcodes, which only take you back as far as 1971. One of the MESH mappers, eric_, must be hawkishly watching the map, saw a recent batch of my edits and suggested that I start adding in roof:levels and building:material "but no pressure!"

While i'm into doing this if it has value to others and i'm surveying anyway, I have my doubts about building interpretation in a city full of architectural idiosyncracies such as Edinburgh. One is, what happens when the top storey of a building is embedded within a roof, like this?

mix of building:levels

You can see from the side of the building that the roof storey is not an add-on or an afterthought, that the side facade is genuinely five storeys high, so i'm really not sure whether to model this as building:levels=5 or building:levels=4 and roof:levels=1 how to interpret roof:levels?

The advantage of using the levels is that they're easy to observe and record without any special surveying equipment (and yes i have thought about trying to use ultrasound with an arduino to take measurements of building heights in metres, but that wouldn't give that much more accuracy value than building:levels alone.

Then of course in a mixed-style European city we often get scenarios like this, where an older high-ceilinged building is built next to a modern, low-budget low-ceilinged building: this shows adjacent buildings as part of the Summerhall complex:

summerhall building:levels

Any thoughts from other local mappers would be appreciated. What i want to get out of this personally are some simple, impressionistic "haptic maps" using a 3D printer or maybe plaster cast into a mould. I'm not personally worried about precision, more curious to see what drops out of the existing tools, so building:levels are generally enough for me (and well supported by amazing tools like osm2world and osmbuildings.org.

Funny highway shortcuts with the new routing feature

Posted by Amazed on 20 February 2015 in English (English)

The new routing feature on openstreetmap.org will make it a lot easier to find certain types of errors in the map. I tried it out and found errors that I would have overlooked otherwise.

Autoroute 40 is a limited-access divided highway in Quebec. Crossing gaps in the median strip are used for circulation during roadworks. These gaps are currently tagged as service roads on OSM.

What route should you take if you miss your highway exit and you want to go back in the opposite direction? If you are a boring law-abiding citizen, you will have to keep driving until you can take the next exit and then re-enter the highway in the other direction. OSM's routing algorithm, however, relying on less-than-perfect road access data, worries not about following such pointless traditions. Its free mind comes up with a more daring, if illegal, route that involves a hard 180-degree left turn through a crossing gap:

crossing autoroute 40 through gap

Clever, but a little too dangerous for my taste. Adding access=no to those service roads turns OSM back into a less audacious, but safer route planner.

Location: Autoroute Félix-Leclerc, Grondines, Quebec, Canada

apa arti hidup ini?

Posted by widisuseno on 20 February 2015 in Indonesian (Bahasa Indonesia)

Dalam hidup ini kadang aku bertanya sebenarnya apa sih tujuan kita hidup dan alasan kita ada untuk apa? Sekian lama aku mencari namun tak kunjung menemukan hasilnya terkadang aku sempat berpikir bahwa hidup ini tidaklah nyata tetapi ini nyata. Ah, rasanya pusing sekali jika memikirkan hal seperti ini.

Location: 81,000, 141,000

layer 1

Posted by Bernard59118 on 20 February 2015 in French (Français)

aujourd'hui Osmose me rapporte des dizaines d'erreurs du type "Long Highway above ground and no bridge " apres examen de quelques unes, je corrige sans vérifications particulières avec edit

adwokat Szczecin

Posted by Zen1950 on 20 February 2015 in Polish (Polski)

Kancelaria adwokacka w Szczecinie

www.adwokat-lasota.pl

Location: Nowe Miasto, Śródmieście, Szczecin, województwo zachodniopomorskie, Polska

500!

Posted by filinpavel on 20 February 2015 in Russian (Русский)

За шесть лет участия в проекте Openstreetmap я сделал пятьсот правок.

Openstreetmap? More like Openwoodmap on low zoom levels

Posted by IOOI on 20 February 2015 in English (English)

natural=wood and landuse=forest completely camouflage streets (especially highway=trunk) in low zoom levels. Do you see the three rings of highway=trunk around Moscow in the attached screenshot? I don't.

screenshot

What do you think? Please leave your comments here:

https://github.com/gravitystorm/openstreetmap-carto/issues/1323

Location: Kitay-gorod, Tverskoy District, Central Administrative Okrug, Moscow, Central Federal District, 109012, Russian Federation

Editing of travels in KSA (kingdom of Saudi Arabia) completed

Posted by Jan van Bekkum on 20 February 2015 in English (English)

Correcting and adding roads where I traveld on the way from the Netherlands to South Africa have been completed.

Missing Maps Mapathon Edinburgh, episode 2

Posted by zool on 19 February 2015 in English (English)

The local Missing Maps organisers are keeping up the pace with the mapathons happening in Edinburgh every couple of weeks at the moment.

This time the word got out to the OSM community with plenty of notice, and the mapathon was duly mobbed by the Usual Suspects. I enjoy the pub meets as much as some, so it was a good chance to catch up with chrisfl, drnoble, fozy81 and eisa, while stevefaeembra was busily OCD mapping up a storm again, and we even flushed out Bob Kerr from his OSM semi-retirement, full of curiosity and helpfulness as ever.

This was my first attempt to ever use the HOT tasking manager in anger and I remain unconvinced about the validity of the task. The interpretation of aerial imagery remains delicate and uncertain, and the currency of date in the imagery is unknowable. How useful this is to displaced communities seeking shelter, who can tell? Are tracks to farm buildings really missing on the map? Is tagging for the renderer appropriate at the level of detail where a road may be a service road, residential, or a track, according to the iD pre-sets?

Meanwhile, many of the tasks marked as open seem almost complete; as a casual mapper, not familiar with the HOT standards of quality, i would have a hard time marking most squares as "Done" and it appears others have similar existential problems. One wants to create useful work, not busywork, for those validating the maps on the ground. As I'm mildly stricken with a cold and indulging in a "duvet day" today, I may keep going with some of the random tasks on the grid.

I'm partially converted to the iD editor, though the usual gripes came up in the general discussion - it remains far too easy for a new user to start deleting objects without an explicit check or warning or an obvious means of rowing back. We hear that RichardF has a relevant patch in, and deserves cake, let's hope it gets accepted and released soon.

Thanks again to the redoubtable Margaux Meslé for so much organising and communications work, and for really making extra effort this time to reach out to the local OSM mapper community, it can only be of benefit to all, and i look forward to future mapathons.

My Trails for Garmin (free) updated with OSM trails for Georgia (USA)

Posted by maven149 on 19 February 2015 in English (English)

I've been updating OSM for a few years now based on GPS tracks from my hikes in forested parks and adjacent public greenspace in the U.S. State of Georgia. Those updates and a lot more trails created by others in OSM are now incorporated into My Trails for Garmin (free download for PC and Mac).

http://www.gpsfiledepot.com/maps/view/53

It is a transparent map, so it sits on top of whatever topo you use on your GPS; my favorite free one is Georgia Topo:

http://www.gpsfiledepot.com/maps/view/149/

Just over 600 miles of trails added. I'm being conservative with this first update by only adding trails in the 64 parks and adjacent public greenspace areas I've edited in OSM. Of those, I consider 17 areas to be complete (and together, represent over half the mileage of the update). They are: * Amicalola Falls State Park * Arabia Mountain Nature Preserve * Charlie Elliott Wildlife Center * Fort Yargo State Park * Harbins Park * Hard Labor Creek State Park * High Falls State Park * Kennesaw Mountain National Battlefield Park * Little Mulberry Park * Miners Creek Park * Mistletoe State Park * Piedmont Park * Red Top Mountain State Park * Skidaway Island State Park * South Rockdale Community Park * Stone Mountain Park * Sweetwater Creek State Park

Periodic updates will be made.

Routing auf OSM yeah vs Notes

Posted by MKnight on 19 February 2015 in German (Deutsch)

Ich mach gern alles schlecht und die Routing-funktion, nunja, die is schlecht[1], aber geil.

Wo war ich? Achja. Geil. Kurzfassung:

Routing ist keine primäre Aufgabe von OSM, aber alle wollen sowas; ich auch. OSM wird imho mit der Funktion sehr viele neue Mapper finden die genervt und ambitioniert sind und dabeibleiben. Kann man nie genug von haben. Ich begrüsse das ausserordentlich.

Damit ich das schlecht machen nich vergesse; blöderweise wird OSM mit dem Schnellschuss auch sehr viele Nichtmapper finden, die die Notes-funktion zu bedienen wissen, und es wird über kurz oder lang unheimlich viele Notes hageln, die das teilweise wirklich schlechte (oder falsche) Routing aller (!) momentan angebotenen Router betreffen.

Hier wurde m.E. leider ein Schritt vor dem anderen gegangen, vor allem wo (u.A.) die Kategorisierung von Notes schon länger im Gespräch ist.

Hat nich sollen sein, war wohl nicht so wichtig )m

[1] davon ein anderes Mal ... oder woanders. (Meine Erfahrung: keiner der angebotenen Router routet einfache Dinge wie gemappt. Router A kann keine Abbiege-restrictions, Router B kann keine Wendeverbote oder Wendeunmöglichkeiten errechnen, Router C meint, dass Fahrräder immer überall fahren können und Router D schickt Füssgänger durch irgendwelche Gartenzäune usw. usf.) Ich hab da jetzt um die Uhrzeit keine guten Beispiele am Start, ich hab mir das heute (bzw. gestern) Abend mal genauer angeschaut und wirklich fast nur Murx gefunden.

Ich prangere das an.

Mapillary data usage on OSM

Posted by pizzaiolo on 18 February 2015 in English (English)

A quick and simple way to visualize the usage of data derived from Mapillary street view photos is to use overpass turbo.

Check out http://overpass-turbo.eu/s/7JX for more details.

Identificación como Colaborador Voluntario

Posted by JeSe-MX on 18 February 2015 in Spanish (Español)

Anteriormente en el foro de OSM[1], publiqué sobre cómo identificarse ante algunas personas y autoridades que nos abordan al momento de cartografiar.

En entre las respuestas en la zona inglésa[2], y la de México[3], la mejor opción fue diseñar un gafette. Quedé de mostarles el cómo quedó ya con cordón y enmicado, y aquí está:

Frente
Vuelta

Por supuesto que no es algo oficial, es algo informal por parte mía; habrá que colaborar entre todos para dejar un sólo diseño, y no varíen entre localidades.

Pásate por el foro[3] para dar sugerencias, y estar al tanto de cómo está quedando.

*Entrada original en mi blog: https://jesemx.wordpress.com/2015/02/18/identificacion-osm/


[1] http://forum.openstreetmap.org
[2] http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=26287
[3] http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=26286

Location: Álamos 2da Sección, Centro Histórico, Delegación Centro Histórico, Santiago de Querétaro, Municipio de Querétaro, Querétaro, 76155, México

Prabuty, dzień pierwszy zabawy.

Posted by patrykostry on 18 February 2015 in Polish (Polski)

Zaczynam zabawę z OpenStreetMap. Dużo pracy przede mną, mapa miasta zrobiona mało estetycznie i mało dokładnie. Kilka ważniejszych zmian wprowadzonych, rozpoczynam powolny proces nanoszenia szczegółów.

18.2.2015

Posted by Perun2000 on 18 February 2015 in Polish (Polski)

Dzień pierwszy . Zrobiłem 4 zmiany

Location: Wola Duchacka Zachód, Podgórze Duchackie, Kraków, województwo małopolskie, 30572, Polska

ul. Beskidzka, Andrychów

Posted by wAndrychowiepl on 17 February 2015 in Polish (Polski)

Budynki z nieparzystymi numerami są już naniesione. Teraz kolej na drugą stronę ulicy.

Location: Brzegi, Andrychów, gmina Andrychów, powiat wadowicki, województwo małopolskie, Polska

Внезапно обнаружил русский и украинский перевод learnosm.org

Posted by d1g on 17 February 2015 in Russian (Русский)

Находятся они не на ожидаемом http://learnosm.org/ru/, а вот где:

Обнаружить его мне получилось только по скромным комментариям к страницам вики!

Нужно выйти потом на автора и попросите свободную лицензию и разрешение (? wandallka) на пулл реквест русского и украинского переводов вот сюда

Обновление: автора нашёл, olehz ответил что он только хостит этот сайт. Пока на этом остановился.

Older Entries | Newer Entries