OpenStreetMap

Users' diaries

Recent diary entries

آبمیوه دوپینگ

Posted by mandegaragency on 19 October 2020 in Persian (فارسی)

آبمیوه طبیعی روبروی لوکس مارکت ابهویج معجون شیرموز ابطالبی ….

Location: پشت پرورشگاه, شهر ساری, گله دون, بخش مرکزی, شهرستان ساری, استان مازندران‎, 48188757, ایران

SotM 2020: Building Stronger Communities Together

Posted by LCCWG on 19 October 2020 in English (English)

The Local Chapters and Communities Working Group (LCCWG) is the OpenStreetMap Foundation’s newest working group and it was established in September 2019 following the annual Local Chapters Congress at State of the Map 2019. Since its establishment, the working group has now grown to 10 members spread over 4 continents as can be seen on the map below.

Location of the 10 members of the LCCWG Location of the members of the LCCWG. Base map © Stamen Design, CC BY 3.0 with map data by OSM contributors.

During State of the Map 2020, the LCCWG gave a talk titled “Building Stronger Communities Together”. This presentation explained about the work that we have done over the past year, which includes running a survey of Local Chapters and communities, looking at the websites of various Local Chapters and seeing what are the common features and differences, and looking at ways to help local OSM communities grow and sustain themselves by using various tools. If you missed that talk, you can view the recorded video of that presentation.

Screenshots of the LCCWG's presentation Screenshots from the LCCWG’s video presentation during State of the Map 2020.

One nice thing that we in the LCCWG did was that we took a very collaborative approach to creating our presentation. Coordinating across six time zones, seven members of the working group were able to piece together a 25-minute video. We think this collaborative method of working together provides a really good example of how mapping communities across the globe can come together and make something great. And this collaborative spirit really embodies how we envision OSM communities should work together to make the best map of the world!

If you share in our vision, please feel free to join the LCCWG! Just send us an email at local [at] osmfoundation [dot] org expressing your intention to join. You can learn more about us and the work that we do on the LCCWG web page.

Right around work

Posted by FredrikC on 19 October 2020 in English (English)

I thought I’d take a look this morning at my normal morning walk. (I walk to the local 7-Eleven to buy a V-8. That way I’m getting some vegetables in my diet. It’s probably not enough, but it’s better than nothing.) I discovered that there were several commercial establishments that just weren’t on the map.

So I added them.

Location: Daytona Beach, Volusia County, Florida, United States of America

OSM-related accounts: Linking

Posted by VIPINDAS K on 19 October 2020 in English (English)

Path

OSM login(ID editor) -> My Settings -> Profile Description -> Add your accounts(use the given model code) -> enter your password(in the same page) -> Save Changes

Model

OSM-related accounts:
[OSM help](https://help.openstreetmap.org/users/19148/vipindas-k)
[OSM Forum](https://forum.openstreetmap.org/profile.php?id=113250)
[OSM Wiki](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/User:VIPINDAS_K)
[mapillary](http://www.mapillary.com/profile/vipindas3927)
[OSC](https://openstreetcam.org/user/vipindas-k)

My Slide Persentation in SOTM 2020(online), OSM Deep Facts in Developing Country: Indonesia case study

Posted by dwi fanny wulandari on 19 October 2020 in English (English)

Hello everyone, Greetings from Indonesia. I am Fanny, thank you so much for SOTM 2020 it’s an honor for me to be able to join the State Of The Map 2020 even though we can’t meet directly. And of course, thank you to people who listen to my presentation. I hope what I have shared would be beneficial for all of us. I am dropping my slide link hope can help you to know more about my research: https://docs.google.com/presentation/d/1KzvxfUqNLyIiE2cL4C-2u-nj7v7J1GPIWZNTj4CvUpE/edit?usp=sharing

Thank you, everyone stay healthy :)

South side of Plymouth between Woodland and Alabama

Posted by FredrikC on 18 October 2020 in English (English)

Back to just identifying a few commercial establishments. Today while walking I was on Plymouth Avenue between Woodland Boulevard and Alabama Avenue in DeLand. I took the opportunity to mark two commercial enterprises on the south side of the street.

I’ll have to do the north side next. There’s a union office to mark, but mostly part of a shopping center. That just means adding tags to an existing building.


After dinner while on my computer, I also added a few fast food restaurants on north International Speedway Boulevard. I’m not promoting fast food, but that’s what people are looking for when they’re driving.

Location: DeLand, Volusia County, Florida, United States of America

Gehsteig oder Begleitweg?

Posted by Robhubi on 18 October 2020 in German (Deutsch)

Gehsteig oder Begleitweg?

Die Unterscheidung fällt nicht immer leicht, da die Gehsteige (Bürgersteige, Trottoirs) selbst schon sehr unterschiedlich gestaltet sein können. Einige Beispiele zu Gehsteigformen wurden im AT-Forum kürzlich diskutiert.

Die Unterscheidung Gehsteig oder Begleitweg ist insbesondere für Radler und Mapper von Bedeutung, da Radeln:

 • am Gehsteig prinzipiell verboten ist
 • am Begleitweg prinzipiell erlaubt ist

Verkehrsschilder wie “Radweg”, “Gehweg” oder “Geh- und Radweg”, sofern sie vorhanden sind, klären natürlich die Sachlage. Um die anderen Fälle geht es hier.


Begriffe

Relevante Begriffe laut Straßenverkehrsordnung:

Gehsteig: ein für den Fußgängerverkehr bestimmter, von der Fahrbahn durch Randsteine, Bodenmarkierungen oder dgl. abgegrenzter Teil der Straße; [1] Abs. 1 Z 10

Straße: eine für den Fußgänger- oder Fahrzeugverkehr bestimmte Landfläche samt den in ihrem Zuge befindlichen und diesem Verkehr dienenden baulichen Anlagen; [1] Abs. 1 Z 1

Begleitwege sind in der StVO nicht definiert. Im üblichen Sprachgebrauch sind es eigenständige Wege, gleichlaufend zu höherrangingen Straßen, Bahntrassen, Dämmen und dgl.


Abgrenzung Gehsteig zu Begleitweg

Die Kriterien leiten sich aus den Definitionen ab: Gehsteig = Teil der Straße; Begleitweg = Nicht-Teil der Straße. Der entscheidende Punkt ist: wo ist der äußerste Straßenrand? Einen Hinweis gibt [2] Abs. 3 durch die Festlegung von Mindestabständen zu Straßenrändern.


Abb 1: Eingebettete Straße. Der Straßenrand ist das äußerste Ende der Frostschutzschicht. Daumenwert für den Fahrbahnüberstand: 2x Bankett oder - falls das Bankett begrünt ist - 20% der Fahrbahnbreite (Quelle)Eingebettete Straße


Abb 2: Aufgedämmte Straße. Der Straßenrand ist der Böschungsfuß bzw. der äußere Rand des Grabens (Quelle) aufgedämmte Straße


Abb 3: Eingeschnittene Straße. Der Straßenrand ist der Fuß der Dammböschung bzw. die oberen Kante der Einschnittböschung (Quelle)eingeschnittene Straße


Abb 4: Allee. Alleebäume sind seit alters her Teil der Straße. Aus [3]

Allee


Resümee

Nachdem nun der Blick geschärft ist, was zeigt das Titelbild [4]: Gehsteig oder Begleitweg?

:-)


Referenzen

[1] § 2 StVO 1960 Begriffsbestimmungen; https://www.jusline.at/gesetz/stvo/paragraf/2

[2] § 49 T-StG Bauliche Anlagen an Straßen; https://www.jusline.at/gesetz/t-stg/paragraf/49

[3] O. Hübner: Der Straßenbaum in der Stadt und auf dem Lande, seine Pflanzung und Pflege, sowie die erforderlichen Maßnahmen zu seinem Schutz, Berlin 1914; Link

[4] Mapillary

Ilvesreitillä - Orsitie - Katiskoski

Posted by TawastCC on 18 October 2020 in Finnish (Suomi)

Ilvesreitille maastopyöräilyn luokituksia - Katiskosken tielle asti. Maakaasuputken asemalta vaihtoehtoinen reitti teitä pitkin.

Harkinnassa miten merkitään korjausehdotukset.

Sitzbank-Karte

Posted by flo2154 on 18 October 2020 in German (Deutsch)

Mein erster MapComplete-Theme, der alle Sitzbänke (amenity=bench) und sonstige Elemente mit Sitzbank (bench=yes) anzeigt.

Entering buildings REALLY quickly in JOSM, and how to make them ready for streetcomplete housenumber tagging

Posted by IpswichMapper on 18 October 2020 in English (English)

This post will cover how to enter housenumbers quickly, and how to tag them in such a way that any mapper using streetcomplete will get tasks to tag the buildings as housenumbers.

This post assumes that you use JOSM. This is also focusing mainly on drawing suburban housing in the UK, as this post draws from my current experiences. A lot of this post may not be applicable everywhere else, but some of it could be useful to you.

What I will cover:

 • Streetcomplete housenumber quest preparation
 • BuildingTools (tips and tricks)
 • Lasso/free Select & Utilsplugin2
 • Terracer
 • Extrude Tool
 • JOSM Copy & Paste (+ adjustment, such as rotate/resize)

Streetcomplete tagging

Streetcomplete is an easy to use app for android (and maybe for IOS soon) that allows users who have no understanding of openstreetmap to contribute to the map. However, due to this nature of data input (tasks), it can only improve on already existing data.

One of the critical missing pieces of data in the UK is housenumbers. This has to be entered manually. Currently, it isn’t really something a beginner can do, due to the methods of surveying housenumbers requiring intermediate knowledge of openstreetmap. There are not that many intermediate mappers, and since housenumbers/housenames are present on every single house, geography limits how many housenumbers a intermediate mapper can map.

However, on the other hand, anyone can make 1000s of buildings quickly using JOSM. Once this is done correctly, housenumber quests will show up when someone installs StreetComplete. What is effectively means is anyone, even people without any understanding of OSM, can map housenumbers, which is critical data.

In order to make buildings show up as housenumber quests in Streetcomplete, they CANNOT be tagged “building=yes”

Rather, this is the tagging I use & recommend:

 1. building=house
 2. addr:street=xyz
 3. source=Bing

It is essential to tag the “building=house” tag. Otherwise the streetcomplete quest will not show up.

It is also important to add the street tag. Otherwise, when someone enters data using Streetcomplete, the house will have only a housenumber, with no street. This is not useful.

The “source=Bing” tag is not necessary, but it useful to tell other mappers where you drew the buildings from.

It is also extremely important to split entire buildings (such as terraces or semi detached houses into individual houses using the terracer plugin, so that housenumbers can be entered for these individual houses). Due to this, it is better to use building=house instead of “building=semidetached_house” or “building=terrace” or “building=detached”. (Make sure to split these buildings, however).

These are the building types streetcomplete accepts (in order to display a housenumber quest):

house residential apartments detached terrace hotel dormitory houseboat school civic college university public hospital kindergarten train_station retail commercial

One very useful trick to make this tagging scheme easier will be covered in the buildingtools section

BuildingTools

I am sure you know how to use buildingtools to draw simple images. So I will use this section to cover advanced tips.

Firstly, if you want to draw extending sections of a building, you can draw one building, and another building that covers the extending part. Select both of them, and press Shift+J to join them. Make sure to merge nodes that are very close together by selecting the close-together nodes them pressing “M”, and making the buildings rectangular using the “Q” button.

Shift-J demonstration

I personally, however , think that it is unnecessary to draw extruding parts. Also, if you are going to use the terracer plugin, make sure that you terracer the main section of the building before adding extending parts.

example of good enough vs unnecessary

Drawing extruding parts is time consuming, and is not necessary for mapping housenumbers. It may be something you want to do later.

Streetcomplete tagging scheme

In order to automatically apply the “streetcomplete tagging scheme” I described earlier, you can do this:

 1. Go to Data –> Set Buildings Size (Ctrl+Alt+B)
 2. Select advanced
 3. Add the tags “building=house” and “source=Bing”

image demonstration of above instructions

This does mean that you have to add the street tags, but the next section will cover how to do this easily.

Free Select & UtilsPlugin2

Make sure you have the utilsplugin2 installed.

In order to add street tags to all the buildings on a street, firstly select the buildings using the lasso select. Press “S” to go to select mode, and if there isn’t a litlle “lasso” or “rope” to the next to your mouse, press again, then you will see one. This allows you to freely move around the mouse to select a lot of buildings.

If you cannot select all the buildings in one go, simply select all the ones you can, move the map, and then do SHIFT+free select. Holding shift during the free select will add the new selection to your current selection.

Here is where utilsplugin2 comes in handy. This selection task will have selected all the nodes too, which we don’t want to tag. Simply press Ctrl+U to deselect all the nodes. Just like that, only buildings will be selected.

Now check that you have not accidentally selected some roads, or other irrelevant ways. To deselect these, press CTRL+Click on them. This will lead to them being deselected.

Now you can modify the tags of multiple buildings at a time, such as adding the name of the street to them for example.

What should you do if you cannot tell which street a house belongs to?

This can happen when a house is at an junction between two streets. Firstly, try and see where the exit of the driveway is. This will likely indicate which street the house is on. If you are still not sure, there are a few ways of solving the problem.

 1. You can leave the street empty, in which can if house-numbers are entered in Streetcomplete, then they won’t serve much use. HOWEVER, housenumbers without addr:street tags show up as pink dots on OSM inspector, so this can be found.
 2. Another solution is to guess the street, and add a fixme tag indicating that you are unsure of the street.

The first solution is better if you are not going to be the one surveying the housenumbers. This is because if a addr:housenumber does not have a corresponding street name, then Streetcomplete asks the user to enter the streetname as a quest. However, if you are the one who is going to be surveying the area, then maybe it is better to add fixme tags, as after surveying with Streetcomplete, you can open up JOSM and search for “fixme=*” to find and quickly fix all those fixme tags.

Terracer plugin

This plugin is incredibly useful for semi-detached houses and terraces. It is very important that you split buildings into individual houses, because when housenumbers need to be added

 1. Draw the entire building.
 2. Look in the private garden (from aerial imagery) to see fences. Where you see a fence is where one individual house ends and another one starts.
 3. For example, a terrace with 3 fences mean there are four individual houses.
 4. Draw the terrace/semdetached-house.
 5. Press SHIFT-T to open the terracer.
 6. Change the number of segments to the number of houses there are. For example, if there were 3 fences in the backyard, change the number of segments to 4.
 7. Add the street tag as well. This way you don’t have to enter it later.

How to recognise when to terrace a building with examples.

Fences in the back garden is one of the most effective ways.

semi detached house example

That image showed that the building had one fence seperating it, therefore it was a semi detached house.

terrace example

Here you can see 11 fences seperating each house of the building (and one on the rightmost edge). If there are 11 fences, that means there will be 12 individual houses. Therefore, in the Terracer plugin you change the number of “segments” to 12.

Change in building roof colour may also indicate different individual houses. If two houses look very similar/identical and are in the same area, they probably have the same number of “segments”.

Extrude Tool

This is a useful way of drawing extended sections of buildings. In many cases, it is more efficient that using the SHIFT+J method of the building tools plugin.

Press x to use the extude tool. You can then select a building, and double-click to add nodes along the way. The drag to extend or reduce a section of the way between two nodes.

Here is a useful gif from the JOSM wiki:

JOSM extrude tool

Copy-Paste

Copying & Pasting is an incredibly effective method of drawing tons of identical buildings quickly. In fact this is the most useful tool if you want to draw lots of buildings very fast. The caveat is that if a area is built so that every building is shaped differently, then this hampers your ability to draw buildings very quickly. If you can choose between drawing identical building areas and areas where each building is different, I would recommend doing the areas where many buildings are identical first, as you can get more done much more quickly.

Firstly make sure you have added all the tags you want to the building you want to copy (street, building=house, source). Make sure you have terrace Then select on the building(s) and press ctrl-c to copy them.

Position your mouse in the centre of the next identical building and press paste. This will paste the building. If the building is too small or big, you can readjust by holding CTRL+ALT and then dragigng . If the building is rotated slightly, you can rotate it by holding CTRL+SHIFT and then dragging. If it is in the wrong position, drag the house into the right position.

If it is slightly rotated/needs resizing and in the wrong position, you can do the CTRL+SHIFT or CTRL+ALT trick, however, after that, let go of the keyboard, but do not let go of the mouse. This will allow you to move around the house(s), effectively meaning you can rotate/resize and move it in one go, doing both tasks at once.

Contrary to my advice near the start of this post, if all the identical buildings have the same extruding part, then it is a good idea to draw the extruding part on the first building, as you can copy it over to the other buildings.

On the other hand, if the buildings main shape is the same, but the extruding parts are different, then you can still copy & paste, just simply don’t draw the extruding parts on the initial building.

example of building with slightly different extruding parts but same shape

Here is an example of that. If you look closely, you can see the extruding parts of these buildings are slightly different.

These tricks should allow you to copy buildings quickly.

അങ്കണവാടി എങ്ങനെ മാപ്പിൽ ചേർക്കാം?

Posted by manojkmohan on 17 October 2020 in Malayalam (മലയാളം)

കുറെയധികം പുതിയ മാപ്പേഴ്സ് അംഗൻവാടി (in ml:wiki) മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. മാപ്പത്തോൺ കേരളം ക്യാമ്പയ്നിന്റെ പരിപാടിയാണെന്നാണ് ആദ്യം വിചാരിച്ചത്. കമ്മ്യൂണിറ്റി ചാനലിൽ ചോദിച്ചപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം മാനേജർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ധാരണയില്ലെന്നും കളക്ട്രേറ്റിൽനിന്നുള്ള നിർദ്ദേശമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അവരുടെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് വരുകയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എന്തൊക്കെയായാലും മാപ്പിങ്ങ് ചെയ്ത് പരിചയമുള്ളവരുടെ ട്രൈയ്നിങ്ങോടെ, ഓർഗനൈസൈഡ് എഡിറ്റിങ്ങ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് ചെയ്താൽ നല്ലതാണ്. കോഴിക്കോട്ടെ ഒരു അങ്കൻവാടി. ചിത്രം:ജയ്സൻ നെടുമ്പാല

എന്തായാലും ആശയക്കുഴപ്പമുള്ള ഒരുപാടുപേർക്കായി അംഗൻവാടി മാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു കുറിപ്പെഴുതിയിടാമെന്ന് വെച്ചു.

ഓപ്പൺസ്ട്രീറ്റ്മാപ്പ്

ഇവിടെ ആദ്യമായി മാപ്പ് ചെയ്യാനെത്തുന്നവരാണെങ്കിൽ, സുഹൃത്തായ മുജീബിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലായ ഐബി കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിലെ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണുക. ഗൂഗിളിൽ തിരഞ്ഞാലും കൂടുതൽ റിസോഴ്സുകൾ കിട്ടും. https://learnosm.org/en/

സാറ്റ്ലൈറ്റ് മാപ്പിൽ സ്വന്തം പ്രദേശം

ഓപ്പൺസ്ട്രീറ്റ്മാപ്പിൽ അകൌണ്ട് എടുത്ത് ശേഷം മാപ്പ് ചെയ്യേണ്ട സ്വന്തം പ്രദേശത്തേയ്ക്ക് സൂം ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ ഘട്ടം. മാപ്പിൽ പ്രദേശം ഏതാണ്ട് കണ്ടെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എഡിറ്റ് ബട്ടണിൽ [Edit with iD (in-browser editor)] ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. (സ്ക്രീൻഷോട്ട് താഴെ) തുറന്നുവരുന്ന സാറ്റ്ലൈറ്റ് മാപ്പ് കൃത്യമായി പരിശോധിച്ച് അംഗൻവാടി നിൽക്കുന്ന കെട്ടിടം കണ്ടുപിടിക്കുക. കെട്ടിടം മനസ്സിലായാൽ, (അത് വരച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ) ഏരിയ എന്ന ടൂൾ എടുത്ത് കെട്ടിടത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുക. കെട്ടിടം വരച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ടാഗ് ചെയ്യലാണ്. ബിൽഡിങ്ങ് ടാഗ് കൊടുക്കുന്നതോടൊപ്പം amenity=kindergarten എന്ന് ചേർത്താലെ അത് അംഗൻവാടിയെ മാപ്പിലാക്കാനാകൂ. ബിൽഡിങ്ങ് വരയ്ക്കാനായില്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് ആയും ഇത് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. അംഗവൻവാടിയുടെ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലുമുള്ള പേരും ചേർത്താൽ ഉഷാറായി.

കൂടുതൽ ടാഗുകൾ

കൂടുതൽ വിശദവിവരങ്ങൾ കൊടുക്കാനാകുമെങ്കിൽ ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ ടാഗുകൾ കൂടി പട്ടികയാക്കി കൊടുക്കുന്നു. കൂടുതൽ OSM - Kerala വിക്കിയിൽ പരിശോധിക്കാം.

കോമണായി കണ്ട ചില തെറ്റുകൾ

കേരളത്തിലെ അങ്കൻവാടികൾ

http://wcd.kerala.gov.in/anganwadis.php ലെ കണക്കുപ്രകാരം കേരള സംസ്ഥാനത്ത് അങ്ങോളമിങ്ങോളമായി 33115 ൽപ്പരം അംഗൻവാടികളുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. പരമാവധി കണ്ടെത്തി മാപ്പിൽ ചേർക്കാൻ ഒത്തൊരുമിച്ചിറങ്ങാം.എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു മാപ്പിങ്ങ് അനുഭവം ആശംസിക്കുന്നു.

Location: മുതുവറ, തൃശ്ശൂർ, Thrissur, തൃശൂര് ജില്ല, കേരളം, 680555, India

The original reason I started editing OpenStreetMap

Posted by FredrikC on 17 October 2020 in English (English)

Today I was able to go back to the original reason I started editing OpenStreetMap. No, it’s not so that local businesses are easier to find. No, it’s not so I can make my mark on the world. It’s because when I was running I kept finding that roads I was going to run on were either non-existent or that they were private.

Today while knocking off a small sub development on the north west corner of DeLand, I found myself following a path that ended in a fence. The route continued on, but it was obviously a private residence.

And so I ended up editing that road, splitting it into a public and private section. I also found a few typos in the street names of the sub development. And I added a sidewalk next to a highway. That way a runner will be able to find a safer way to run the road. (Unless they like running down the side of the road, trying to figure out if the driver coming their way was high or not.)

So today had a nice little set of edits.

Location: DeLand, Volusia County, Florida, United States of America

OSM Rank Table update, and TIGER burndown

Posted by bdiscoe on 17 October 2020 in English (English)

I update the OSM Rank Table for the first time in over two years: http://jiografik.com/osmrank/table_planet.html

My own blended rank has slipped from #9 to #10, with import accounts “osmviborg”, “Reitstoen_import” and “JandaM” leaping up into the top 10.

I also updated the TIGER node/way burndown chart, and it shows the cleanup continues in an incredibly stable rate, exactly matching the trend line from previous years: TIGER burndown At this rate, we still have over 29 years before every imported TIGER node is touched, and over 9 years before every way is touched - hopefully, aligned and cleaned up.

Non-productive day

Posted by FredrikC on 17 October 2020 in English (English)

Today I had blood work, I took the MOS Word Associate exam, and picked up my daughter at the airport. This meant that I didn’t do any walking around Daytona Beach.

However, once I got home I still had to get my 10,000 minimum steps in. So I took the dogs for walks, and then I walked over to a local florist that was not on the main commercial drag. So I knew that it had never been added to OSM.

It’s there now.

Location: DeLand, Volusia County, Florida, United States of America

Lubies

Posted by Kalepom on 16 October 2020 in French (Français)

AYUDA HAY ALGUN SITIO PARA HACER UNA COMUNIDAD OSM

Posted by mario nolasco on 16 October 2020 in Spanish (Español)

AYUDA HAY ALGUN SITIO PARA HACER UNA COMUNIDAD OSM

[south_studio](@south_studio.com)

Posted by South_Studio on 16 October 2020 in Indonesian (Bahasa Indonesia)

South_Studio

*subscribe. *branda *ulasan. *email. *info. *layanan. *kutipan. *RSS

 * bagikan.                 *like.                  *komentar 
Location: Tambusai Tengah, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, Indonesia

Polkujen lisäystä

Posted by TawastCC on 16 October 2020 in Finnish (Suomi)

Polkujen lisäyksen testauksia

1) Pienen polkunpätkän lisäys M130 Polarista.
Ensin Polar Flow lataus. Polun GPX jälki omalle tietokoneelle. GPX lataus TrailMap palveluun. OSM -editorin valinta. Jälki siirtyy automaattisesti ja näkyy OSM editorissa. Viivan piirto, ominaisuuksien valinta (polku, päällyste, maanpyöräilyn luokitus) 2) toinen pieni polku vieressä lisäys, ja ominaisuuksien valinta.

3) Tallennus.

Polkuja Aulangon maastoissa + muutaman pienen polun lisäys ja luokittelu.

Petit fil du fédiverse sur les numéros de rue

Posted by ashledombos on 16 October 2020 in French (Français)

Il y est question de cadastre, de récupération de données. Lien vers le fil

test 3

Posted by Satit Namwong on 16 October 2020 in Thai (ไทย)

test map 3

Location: บ้านโนนสงวน, จังหวัดหนองบัวลำภู, ประเทศไทย