OpenStreetMap

Diary Entries in Finnish

 • Rss

Recent diary entries

Valaistus-, pinnoite- ja nopeusrajoitustagit

Posted by Paavobave on 14 June 2017 in Finnish (Suomi)

Alan keskittymään nyt enemmän paikallisen tiestön (Vihti, Karkkila, Lohja, Nurmijärvi... + Asikkala jne.) tagien täydentämiseen. Täydentämiselle on tarvetta esim. jotta OSM:aa voisi käyttää paremmin navigaattoreissa Suomessa. Hyvä, jos muutkin osallistuvat samaan. Kartoissa http://product.itoworld.com/map/124 ja http://product.itoworld.com/map/69 tilannetta voi seurata aika hyvin. .. Olisikohan jotain tietoa saatavilla MML:lta tai muualta importtaamalla?

Sopivan kartoitusprojektin valitseminen

Posted by VuokkoH on 18 May 2017 in Finnish (Suomi)

Miten valita sopiva kartoitusprojekti aloittelijaryhmälle?

 1. Selaile Tasking Manager –sivustoa ja valitse tehtävä itse
 2. Kysy neuvoa HOT-OSM Finland ryhmästä
 3. Kysy neuvoa Missing Maps -projektin tukihenkilöiltä

Sopivan tehtävän etsiminen kannattaa aloittaa 1-2 viikkoa ennen organisoitua kartoitustapahtumaa, mutta lopullisen valinnan voi yleensä tehdä vasta muutama päivä aikaisemmin. Ajankohtaiset kartoitusprojektit listataan HOT OSM Tasking Manager -sivuilla: http://tasks.hotosm.org/. Tasking Managerin tehtävissä on joskus erikseen mainittu, että projekti sopii (tai ei sovi) aloittelijoille. Esimerkiksi projektit, joissa pyydetään kartoittamaan asuinalueita ja päätieverkosto, tai rakennuksia maaseudulla sopivat hyvin ensikertalaisille. Tiheästi asutuilla alueilla kartoitus on usein haastavampaa. Tilaisuuden järjestäjän kannattaa itse testata projektin kartoitusta eri puolilta aluetta etukäteen. Katso esimerkiksi:

 • Onko taustakartta tarpeeksi laadukas?

Pilvet ja huono resoluutio voivat tehdä etäkartoituksesta mahdotonta, mutta usein Tasking Managerin tehtävissä taustakarttojen riittävä laatu on jo tarkastettu.

 • Onko aluetta jo kartoitettu?

Isoimmat tiet on usein jo merkitty kartalle, ja Tasking Managerissä pyydetyt kohteet (tiet, talot asuinalueet) saattavat jo osittain löytyä kartalta editoituna. Tämä on ihan ok. Kannattaa kuitenkin valmistautua ohjeistamaan mitä kartoittajan tulisi tehdä, jos löytää virheitä jo tehdyistä muokkauksista. Nyrkkisääntönä voisi pitää sitä että ei ole hyvän tavan mukaista deletoida muiden tekemää työtä. Muokata voi, ja aina kannattaa jättää kommentti tehdyistä muutoksista tai epäselvistä tapauksista.

 • Ovatko tehtäväruudut sopivan kokoisia, vai liian laajoja?

Iso ruutu on hankala käydä systemaattisesti läpi, ja tehtävää saattaa riittä useiksi tunneiksi. Ruudut voi tarvittaessa jakaa osiin Tasking Managerissa. Joskus pieninkin ruutukoko on kohtuuttoman iso.

 • Onko aluetta kartoitettu aktiivisesti viime päivinä?

Jos projekti on suosittu, tehävä saattaa valmistua ennen tapahtuman alkua.

 • Onko projektin ruutuja validoitu?

Validointi on tärkeä osa kartoitusprojekteja lopputuloksen laadun varmistamiseksi, ja aloittelevien kartoittajien opastamiseksi. Usein projektia validoi muutama aktiivinen kokeneempi kartoittaja, mutta jos vaikuttaa siltä että projektin ruutuja ei ole validoitu vähään aikaan voit esim. ottaa yhteyttä projektin perustaneeseen käyttäjään, tai kysyä validointiapua HOT-OSM Finland Facebook-ryhmästä.

Ensikertailaisten tilasuuteen kannattaa valita projekti, jossa on selkeä ohjeistus (Tasking Managerissa projektin Instructions-välilehdellä), ja hyvät ilmakuvat (käy itse tarkastamassa miltä projekti näyttää käytännössä).

Akuutit kriisit (maanjäristykset, tsunamit ym.) ovat usein melko haastavia ensikertalaiselle, ja tehtävät tulevat usein valmiiksi jopa muutamassa tunnissa. Ensikertalaisten tilaisuuksiin kannattaa valita jokin vähemmän mediahuomiota saanut projekti, myös sen takia että tehty työ ehditään tarkastaa kokeneempien kartoittajien toimesta ennen kuin karttoja todella tarvitaan.

Edelliset osiot:

OpenStreetMap-aineiston editointi

Posted by VuokkoH on 3 May 2017 in Finnish (Suomi)

Short beginner's guide to remote editing in Finnish

OpenStreetMap-aineiston muokkaus satelliittikuvia jäljentämällä

Etäkartoitus on usein tehokkain tapa aloittaa karttatiedon keruu täysin kartoittamattomilta alueilta. Karttaa päivitetään jäljentämällä satelliittikuvista mm. selkeästi erottuvat tiet, rakennukset, asuinalueet, vesistöt. Humanitaarisissa kartoitustehtävissä on usein määritelty tarkemmin mitä karttakohteita tarvitaan kyseistä projektia varten, ja näitä ohjeita on hyvä noudattaa.

Internetistä löytyy lukuisia ohjeita ja videoita OpenStreetMap-aineiston muokkaukseen. Esimerkiksi MapGive:n materiaalien ja learnOSM-sivuston ohjeiden avulla pääsee hyvin alkuun. Tässä osiossa on tiivistetty oleellisimmat työvaiheet ja nyrkkisäännöt humanitaaristen kartoitustehtävien näkökulmasta suomeksi.

 1. Luo itsellesi OSM-käyttäjätili (jos ei ole jo)
 2. Valitse kartoitettava alue osoitteessa http://tasks.hotosm.org/
 3. Kartoita pyydetyt kohteet
 4. Tallenna työsi OpenStreetMapissa ja merkitse tekemäsi ruutu valmiiksi OSM Tasking managerissa.

HOT Pikaohjeet

Nyrkkisääntöjä humanitaariseen OSM-kartoitukseen

 • Lue tarkasti ohjeet Tasking Managerin Instructions -välilehdeltä valitsemasi projektin osalta (Mitä pyydetään kartoittamaan? Mitä tägejä pyydetään käyttämään?)
 • neliöi tai pyöristä asuntojen kulmat
 • käytä rakennuksille tägiä "building=yes"
 • Vähintään kolmen rakennuksen ryhmä muodostaa asuinalueen
 • varmista että teiden risteyksissä on piste (noodi)
 • tieverkoston luokittelu on usein hankalaa. Katso lisätietoja Tasking Managerin Instructions-välilehdeltä, sekä OSM wikistä
 • Varmista että tiet eivät risteä rakennusten tai asuinalueiden kanssa (tiellä ja alueella ei saisi olla yhteistä noodia).

Lisätietoja

Tämä osio käsittelee ainoastaan etäkartoitusta satelliittikuvien perusteella. Ohjeita OpenStreetMap-aineiston parantamiseen omien GPS-aineistojen pohjalta löytyy esimerkiksi täältä: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Fi:Beginners'_guide

Seuraava osio: Sopivan kartoitusprojektin valitseminen

Edelliset osiot:

Karttoja humanitaarisen työn tueksi

Posted by VuokkoH on 3 May 2017 in Finnish (Suomi)

Short intro to humanitarian mapping in Finnish

Humanitarian OpenStreetMap Team (HOT)

Humanitarian OpenStreetMap Team (HOT) on vapaaehtoisjärjestö, joka koordinoi avoimen karttatiedon tuottamista kriisi- ja kehitysavun tarpeisiin. Ajankohtaiset kartoitusprojektit listataan HOTin OSM Tasking Manager -sivustolla. Kaikki joilla on OpenStreetMap-tunnus voivat osallistua HOT-projektien kartoittamiseen.

Kartoitusprojekteja on eri puolilta maailmaa, ja tehtävät liittyvät usein tietyn avustusjärjestön, kuten esimerkiksi Punaisen Ristin toimintaan. Tasking Managerissa kohdealueet on jaoteltu ruutuihin, jotta etäkartoittajat eivät vahingossa editoisi samaa kohtaa kartalta.

HOT OSM Tasking Manager Kuva A: Näkymä HOT OSM Tasking Managerista http://tasks.hotosm.org/.

Kohdealueen ruudut on värikoodattu Tasking Managerissa projektin edistymisen mukaan. Oranssilla ympäröidyt ruudut ovat parhaillaan työn alla (joku editoi OpenStreetMapia kyseiseltä alueelta!), keltaiseksi merkityt ruudut on merkitty valmiiksi ja vihreät ruudut on tarkastettu ("validoitu") kokeneemman kartoittajan toimesta. Harmaat ruudut eivät ole läpäisseet validointivaihetta, ja kuka tahansa voi jatkaa niiden kartoittamista.

Etäkartoitus

Etäkartoitus humanitaarisen työn avuksi Kuva B: Etäkartoituksen rooli humanitaarisen työn tukena.

Etäkartoittajat ovat oleellinen osa kansainvälistä OpenStreetMap yhteisöä. Tietokoneen ruudulta on usein helpompi lisätä isot tiet, rakennusten ääriviivat ja vesistöt digitaaliseen karttaan. Paikanpäällä aineistoon lisätään GPS-laitteiden avulla polkuja, nimistöä ja muita yksityiskohtia. Humanitaarisissa tehtävissä karttoja tuotetaan ensisijaisesti avustusjärjestöjen tarpeisiin, mutta aineistot jäävät verkkoon myös muiden tahojen hyödynnettäväksi.

Karttojen piirtäminen vaatii kärsivällisyyttä, ja aluksi voi olla haastavaa tunnistaa rakennuksia ja teitä vieraasta ympäristöstä satelliittikuvien perusteella. Aluksi kannattaa aina perehtyä tehtävän ohjeisiin (HOT Taksing Managerissa kunkin tehtävän Instructions-välilehdellä), ja mahdollisiin lisämateriaaleihin. Usein tarjolla on esim. valokuvia ja esimerkkikarttoja kohdelaueelta. Virheitä ei kannata pelätä (HOT-tehtävien osalta kokeneempi kartoittaja tarkastaa myöhemmin tekemäsi ruudun!), ja epäselvissä tapauksissa kannattaa kääntyä vierustoverin tai kokeneemman kartoittajan puoleen.

Seuraavaksi tutustumme OpenStreetMap-aineiston editointiin käytännössä -->

Lähteet ja lisätietoa

OpenStreetMap tutuksi

Posted by VuokkoH on 27 April 2017 in Finnish (Suomi)

Short beginner's guide to OpenStreetMap in Finnish

Tätä harjoitusta varten tarvitset:

 • kynän ja paperia
 • tietokoneen
 • nettiyhteyden
 • oman sähköpostiosoitteen
 • hiiren (ei pakollinen, mutta suositeltava)

Kartan rakennuspalikat

Kartta on tehokas tapa välittää tietoa. Karttojen avulla pystymme vastaamaan tärkeisiin kysymyksiin, kuten: Missä sijaitsee lähin koulu? Mikä on nopein reitti kauppaan? Kuinka monta ihmistä asuu kohtuullisen matkan päässä lähimmästä terveyskeskuksesta?

Tehtävä 1: Piirrä paperille kartta kotipaikkakunnaltasi (esim. koulun tai kodin ympäristö). Pohdi, mitkä kohteet on tärkeä esittää kartalla. Kenelle kartasta voisi olla hyötyä?

Luultavasti piirsit kartalle viivamaisia kohteita (esim. tiet), aluemaisia kohteita (esim. puistot), ja mahdollisesti myös pisteitä (esim. osoittamaan tarkemmin jonkun paikan sijainnin).

Kuva: Vektorimuotoista paikkatietoa. Lähde: paikkaOppi

Kuva A: Vektorimuotoista paikkatietoa (Lähde: PaikkaOppi.fi)

Pisteet, viivat ja alueet ovat digitaalisten karttojen peruselementtejä, joilla esitetään karttakohteiden sijaintia. Sijaintitiedon lisäksi digitaalisissa kartoissa on usein tietoa karttakohteiden ominaisuuksista, kuten esimerkiksi tieluokka, rakennuksen kerrosmäärä tai kohteen nimi.

OpenStreetMap – avoin maailmankartta

OpenStreetMap (OSM) on avoin digitaalinen kartta-aineisto. Kuka tahansa voi muokata karttaa ja aineistoa saa käyttää ilmaiseksi kaupallisiin ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin. OSM perustettiin vuonna 2004 Englannissa, jonka jälkeen OSM on kehittynyt varteenotettavaksi vaihtoehdoksi kaupallisille ja kansallisille paikkatietoaineistoille eri puolilla maailmaa. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla toimiva reittiopas.fi –sivusto ja koko Suomessa toimiva matka.fi –sivusto hyödyntävät OpenStreetMap-aineistoja palveluissaan. OSM muuttuu jatkuvasti sitä mukaan kun karttaa muokataan eri puolilla maailmaa.

Tehtävä 2: Mene osoitteeseen www.openstreetmap.org ja zoomaa kartta tutulle alueelle. Löydätkö oman kodin ja koulun kartalta?

OpenStreetMap aineisto kattaa hyvin Suomen isojen kaupunkien tieverkon ja rakennuskannan, ja luultavasti kotitalosi ja koulurakennus löytyvät jo kartalta. Jos kohteet puuttuvat kartalta voit lisätä ne itse OpenStreetMapiin, tai ilmoittaa puutteista OSM-yhteisölle notes-toiminnon avulla. Aineiston muokkausta varten tarvitaan käyttäjätunnus.

OpenStreetMap-tunnukset

Tehtävä 3: Luo itsellesi OpenStreetMap-käyttäjätili.

OpenStreetMap-tiliä varten tarvitset voimassa olevan sähköpostiosoitteen. Mene osoitteeseen www.openstreetmap.org, valitse oikeasta yläkulmasta "Sign up" ja täytä pyydetyt tiedot. Lopuksi vahvista rekisteröityminen sähköpostiisi lähetetyn linkin kautta.

Kuva: SignUp to OpenStreetMap

Kuva B: www.openstreetmap.org

Seuraavaksi tutustumme tarkemmin humanitaarisiin kartoitusprojekteihin ja käymme läpi OpenStreetMap editoinnin perusperiaatteet, jotta voisimme muokata aineistoa kartoittamattomilta alueilta.

Lähteet ja lisätietoa

Omat

Posted by Stig-Olof Lybeck on 22 February 2017 in Finnish (Suomi)

Kaikki

MaptimeTurku

Posted by SannaJokela on 17 August 2016 in Finnish (Suomi)

Tänään testattiin HotOSM kartoitusta MaptimeTurun tapaamisessa, oli kivaa vaikka silmät alkoivat puutua pikkumökkien sijoittelusta

Location: Karjalaiskylä, Kähäri, Turku, Turun seutukunta, Varsinais-Suomi, Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Etelä-Suomi, Manner-Suomi, 20100, Suomi

Frisbeegolf rata

Posted by arctopolis on 16 June 2016 in Finnish (Suomi)

Lisäsin Lempäälän Hakkariin frisbeegolfradan Urheilukentäksi, kun oikein sopivaa tyyppiä en löytänyt. Golfille on oma kuvake mutta ei kai tämä oikein sellainen ole?

Location: Hakkari, Lempäälä, Tampereen seutukunta, Pirkanmaa, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Länsi-Suomi, Manner-Suomi, 37501, Suomi

Rovaniemen uusi ilmakuva

Posted by japopensmap on 26 October 2015 in Finnish (Suomi)

Rovaniemen kaupungin keskustasta ja lähi alueelta on uusi ilmakuva. Vanhan ilmakuvan voisi korvata uudemmalla. Voisi helpommin tehdä karttakorjauksia, koska ilmakuva on tarkka.

autisti

Posted by Multtari on 10 September 2014 in Finnish (Suomi)

hyvä päiväkirja tajusin juuri tänään että olen mailma suuurin autisti #yolo #swag #worth #i love life #autisti

Lisätty kaikki puuttuvat Bitcoineja hyväksyvät kauppapaikat karttaan

Posted by vraisa on 27 August 2014 in Finnish (Suomi)

Lisäsin kaikki kartasta puuttuvat Bitcoineja hyväksyvät suomen kauppapaikat karttaan. Jos jotain puuttuu niin voi lisätä itse tai laittaa minulle viestiä osoitteeseen vraisa@prasos.fi

Jynkkä, Kuopio

Posted by Blazevim on 28 May 2014 in Finnish (Suomi)

Muutin pari viikkoa sitten Helsingistä Kuopioon. Tarkemmin Jynkkään. Huomasin, että koko alue on piirretty satelliittikuvien perusteella ilman gps-korjausta. Eli koko alue on hieman väärässä paikassa. Kaikki kerrallaan ei oikein voi siirtää, sillä satelliittikuvien vääristymän takia siirtymät ovat erilaiset. Otin projektikseni korjata ja täydentää Jynkkä teitä, polkuja, taloja ja muita tietoja. Aloittaen Rasinmäenkadulta ja laajentajen pikku hiljaa valmistumisen myötä. Paikkoin näkyy rumia yhtymäkohtia korjatun ja väärin sijoitetun aineiston välillä, pyrin korjaamaan näitä kohtia mahdollisimman nopeasti mahdollisuuksieni mukaan.

Tahkomäentien seutu Nilsiässä

Posted by Blazevim on 27 February 2014 in Finnish (Suomi)

Vihdoinkin aloitin kartoituksen Tahkomäentien varrella. Siitä voisi sitten laajentaa varsinaiseen Nilsiään asti joskus. Mutta pysytellään tänä vuonna ensin Tahkomäentien ja Syväri-järven välissä.

Location: Vanhapaavolantie, Lapinlahti, Ylä-Savon seutukunta, Pohjois-Savo, Itä-Suomen aluehallintovirasto, Itä-Suomi, Manner-Suomi, Suomi

Espoo ja Vantaa

Posted by Muokkaaja on 6 September 2012 in Finnish (Suomi)

Hei! Olen huomannut että Espoosta ja Vantaalta puuttuu vielä paljon tietoja. Olen korjaillut esim. Petikon ja Askiston ja muuta Länsi-Vantaan alueita Bingin avulla.

Hyödyllisiä linkkejä Vantaan karttapalvelu Espoon karttapalvelu

Kiitos jos avustatte!

Pääkaupunkiseudun bussireittien muutokset

Posted by Muokkaaja on 12 August 2012 in Finnish (Suomi)

Aloittelevan tuuria

Posted by ks4999 on 25 May 2012 in Finnish (Suomi)

Moikka On huimaa , kuinka paljon parempi tämä on ; kuin mikään kaupallinen karttapohja.Itse törmäsin tähän työn kautta - Käytän siis työssäni softaa joka tarvitsee (karkean)karttapohjan. Tsemppiä kaikille , jotka jaksavat gepsin kanssa touhuta - Itse olen vain nimennyt rakennuksia , jotka tiedän...

Palaamista harrastuksen pariin

Posted by PC-Raatali on 20 May 2012 in Finnish (Suomi)

Nyt työvälineenäni on 2 vuotta vanha Anroid puhelin, ja siinä oleva GPS. Olen hakenut viralliset OSM-sovellukset Android Play - ohjelmakaupasta.

Location: Ala-Rahola, Rahola, Tampere, Tampereen seutukunta, Pirkanmaa, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Länsi-Suomi, Manner-Suomi, 33310, Suomi

Kalusto

Posted by hajitipo on 4 May 2012 in Finnish (Suomi)

Garmin Oregon 550t + topo 2 (Jo aiemmin Garmin II+, aikanaan hyvä sekin)

OpenStreetMap-opas

Posted by Tomi Toivio on 21 March 2012 in Finnish (Suomi)

Suomenkielinen OSM-opas on nyt täällä: http://fi.flossmanuals.net/openstreetmap-suomeksi/

Vaatinee vielä oikolukua ja muuta pientä parantelua, kuten yhtenäistämisen eri ohjelmien suomenkielisen lokalisaation kanssa.

Sitä voi editoida osoitteessa http://fi.flossmanuals.net/kirjoita/openstreetmap-suomeksi/_edit/.

Pari kaikkein teknisintä lukua tipautin pois, koska niitä ei kovinkaan moni uusi käyttäjä ihan alussa tarvitse.

Opas on julkaistu CC-BY-SA-lisenssillä.

Location: Suvela, Vanha-Espoo, Espoo, Helsingin seutukunta, Uusimaa, Etelä-Suomi, Manner-Suomi, 02760, Suomi

Alku

Posted by PP-400 on 11 March 2012 in Finnish (Suomi)

harj 1.

Location: Tervajoki, Vähäkyrö, Vaasa, Vaasan seutukunta, Pohjanmaa, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Länsi-Suomi, Manner-Suomi, 66440, Suomi