OpenStreetMap

Määrätiedoiltaan puutteelliset pyöräparkit

Kuten aikaisemmassa Pyöräpysäköintimahdollisuudet kartalle -artikkelissa kirjoitin, kun pyöräilen tavanomaisilla asiointimatkoilla, niin pidän silmäni auki sen osalta, että josko havaitsisi uusia OpenStreetMapiin lisättäviä pyörätelineitä.

Overpass turbo näyttämässä pyöräpysäkkejä pääasiassa Helsinkiin rajatulla alueella.
Kuva 1: OpenStreetMapista rajatulla alueella löytyvät pyöräpysäköintialueet Helsingin seudulla.

Tänä keväänä lähdin erikseen täydentämään OpenStreetMapissa jo olemassaolevaa dataa. Otin projektiksi hakea kaikki OpenStreetMapista löytyvät kapasiteettitietopuutteiset pyöräptelineet noin suunnilleen kuvassa 1 näkyvältä alueelta. Ja käydä nämä läpi ja täydentää pyöräpysäkkien kapasiteetti, tyyppi ja se, että onko nämä katettuja vaiko ei. Olemassaolon lisäksi. Siinä sivussa tuli myös lisättyä kasoittain uusia telineitä kartalle, kun päädyin paikkoihin, joihin en olisi muuten mennyt.

Pyöräpysäköintipaikkojen määrän kehitys

OpenStreetMapin datasta voi sopivin kyselyin hakea, että miten erityyppisten pyöräpysäköintipaikkojen lukumäärä on muuttunut ajan saatossa. Kuva 2 näyttää sen, että miten tarkkailemallani alueella ajan saatossa tämä määrä vuoden 2021 alusta vuoden 2023 syyskuun 18. päivään mennessä on kehittynyt.

5 yleisimmän telinetyypin paikkamäärän kehitys tammikuusta syyskuuhun 2023.
Kuva 2: yleisimpien pyörätelinetyyppien paikkojen lukumäärän kehitys OpenStreetMapissa vuodesta 2021 asti. Huomaa, että tämä valehtelee verrattuna todellisuuteen, sillä wall_loops-tyyppiä on oikeasti luonnossa paljon enemmän.

Yleisin telinetyyppi tässä datassa on stands-tyypin teline, joka ilmaisee, että teline on runkolukittavaa sorttia. Siinä myös näkyy uudentyyppisten kaksikerroksisten two-tier-tyypin telineiden hidas lisääntyminen ja runkolukitusmahdollisuuden tarjoavien kiekonvääntimien mukaanotto safe_loops-arvolla. Harmi vaan, että safe_loops-tyypin telineet eivät ole oikein missään lisäyskäyttöliittymässä oletuksena valittavissa.

Jottei kenellekään jää epäselväksi, tämä on tyyppiesimerkki siitä, miten data valehtelee. Tässä on selkeä valintaharha, jonka olen myös aikaisemmin maininnut. Jätän surkeat kiekonväännintyyppiset pyörätelineet tarkoituksella lisäämättä kartalle, ellei kyseessä ole poikkeustapaus. Lisäksi tässä ei ole lisättynä taloyhtiöiden pyöräkellareita ja muita paikkoja, joihin ei ilman avainta pääse. Eikä myöskään pyöräparkkeja, joiden paikkojen lukumäärä ei ole helposti kvantifioitavissa.

Liitteenä pyöräpysäköintipaikkojen määrän kehityksen sisältävä data ja (muokkausta vaativat) ohjelmat tämän datan noutamiseksi ja käsittelemiseksi.

Pyöräparkkidatan ylläpito

Kun kartalla on nyt parisentuhatta pyöräparkkia, niin kysymys kuuluu, että miten näitä kannattaa ylläpitää? Iso osa lisätyistä telineistä on liikuteltavia, joten näiden paikkojen pysyvyys on vähintäänkin kyseenalainen ajan saatossa. Myös maahan pultattuja tai kiinteästi asennettuja telineitä katoaa erinäisistä syistä, kuten irrottamisen, hajottamisen tai infrastruktuurimuutosten seurauksena. Vähenemisen vastapainoksi telineitä voi luonnollisesti tulla lisää samaan kohtaan tai tyyppi voi vaihtua toiseksi, erityisesti siirrettävien telineiden osalta.

Yhtenä ylläpitotyökaluna on OpenStreetMapin paikkapisteen muutosaikaleima. Kun pyöräparkkitiedoissa jokin asia muuttuu, niin OpenStreetMapin aikaleima muuttuu myös sen seurauksena. Tämä tarjoaa helpon tavan hakea kauan aikaa sitten muokattuja paikkapisteitä seuraavantyyppisellä Overpass-kyselyllä:

node
  ["amenity"="bicycle_parking"](if: timestamp() < date("2019-01-01"))
  (60.13416, 24.67598, 60.26536, 25.1223);
out;

Aikaleima voi muuttua jonkun pienen korjauksen takia, mutta aikaleimakyselyllä saanee riittävän hyvällä tarkkuudella selville, että mitä kannattaa käydä tarkistamassa. Lisäksi StreetCompletessa on erillinen tehtävä pyöräpysäköinnin kapasiteetin kyselemiseksi, jonka tietoja kysytään uudestaan 4 vuoden välein. Tämä ei kuitenkaan uudelleenkysele pyöräpysäköinnin muita ominaisuuksia ja on tällä hetkellä rajoittunut vain bicycle_parking=stands ja bicycle_parking=wall_loops -tyyppisiin pyörätelineisiin.

OpenStreetMapissa on myös käytäntö sille, että mitä tehdä, jos jonkin kohteen tiedot täsmäävät kartassa oleviin ja mitään ei tarvitse muuttaa. Se on check_date-tietueen asettaminen nykyiseen päivämäärään. Harmi vaan, että ainakaan OsmAnd ei tarjoa tätä tunnettujen tietueiden nimien listalla, joten sen käyttö ei OsmAndissa ole niin helppoa kuin haluaisi.

Havaintoja

Vaikka tässä datassa kiekonväännintyyppiset telineet ei ole se lukumäärältään yleisin telinemalli, niitä kuitenkin löytyy todennäköisesti yhä eniten tarjoamaan pyörille pysäköintimahdollisuuksia. Erityisesti kun itse en lisää näitä telineitä OpenStreetMapiin muuta kuin poikkeustapauksissa. Tässä suhteessa OpenStreetMapin data on selkeästi harhaista verrattuna todellisuuteen, mutta sentään parempaan suuntaan kalleellaan.

Kun kohtaa taloyhtiöitä, joissa pyöräpysäköintiin on selkeästi telineiden osalta panostettu, niin ne suurimmaksi osaksi tuntuu olevan alueilla, jotka näyttää rakennetuilta tässä luokkaa viimeisen vuosikymmenen-parin aikana. Vanhempiakin taloja löytyy, jossa pihalla on kunnon telineet, mutta ne on enemmänkin poikkeus kuin sääntö.

Melkein mikään käyttämistäni karttasovelluksista tai sivustoista ei oikein näytä viivamaisia pyöräpysäköintejä. Nämä tuli sitten muutettua alueiksi, jotta, OpenStreetMapissa oleva data olisi myös oikeasti käyttökelpoista. Eikä aiheuta turhaa ihmettelyä, kun sattuu lisäämään toiseen otteeseen jonkun viivaksi merkityn jo olemassaolevan pyöräparkin.

Jatkoprojekteja

Tämä projektihan tavallaan jatkuu koko ajan, kun muut OpenStreetMapin käyttäjät lisäilee pyöräpysäköintejä kartalle ja ei välttämättä kirjaa kaikkia kiinnostavia tietoja osana paikkapisteen lisäystä. Vielä on silti yhä mahdollista tehdä isompia rykäisyjä OpenStreetMapin datan parantamiseksi.

Alunperin rajasin alueen, jolla teen tätä projektia sellaiseksi, että se kattaa noin suunnileen paikat, joiden lähistöllä kulkisin muutoinkin säännöllisen epäsäännöllisesti. Mutta siinä vaiheessa kun teki erikseen 60-70 kilometrin matkoja paikkoihin, joihin ei sillä hetkellä ollut muuta tarvetta mennä, niin tuli myös mieleen, että tarkkailtavan alueen laajentaminen ulottumaan pidemmälle länteen ja pohjoiseen voisi olla paikallaan. Itäisessä Helsingissä on tullut käytyä riittävän usein riittävän syvällä, että alueen laajentaminen sinne ei houkuttele.

Valitsin olemassaolevasta datasta sellaiset paikkapisteet, joista puuttui paikkojen määrän kertova capacity-tietue. Näitä puuttuvaistietuepaikkapisteitä voisi ainakin metsästää sen osalta, että käydään läpi paikat seuraavien tietueiden osalta:

  • Katettuna olosta kertova covered-tietue. Tämä tieto voi auttaa jotakuta hakemaan lähialueelta mahdollisesti katettuja paikkoja sateisella säällä.
  • Pyöräpysäköinnin typin kertova bicycle_parking-tietue puuttuu myös välillä, vaikka kapasiteetti olisi tiedossa.
  • Jotkut bicycle_parking=rack-arvon tietueet olisi usein parempi muuttaa stands tai wall_loops -arvoon.
  • Pääsyn täysin kieltävällä access=no-arvolla varustettujen paikkojen läpikäynti. Nämä yleensä olisi parempi varustaa access=private-arvolla.

Aikaisemmassa luvussa kuvattu pyöräpysäköintitietojen ylläpito läpikäymällä kauan aikaa sittten muokattuja paikkoja läpi on myös mahdollinen oma projektinsa.

Eri paikkatyyppien järjestelmällinen läpikäynti

Vähemmän yllättäen huomasin, että pyörätelineitä löytyy paikoista, joihin ihmiset luonnollisestikin menevät viettämään aikaa ja joita ylläpitävät tahot (yleensä kaupunki) huomioivat pyöräpysäköinnin tarpeet. Näitä paikkoja voisi järjestelmällisesti läpikäydän ainakin seuraavantyyppisten paikkojen osalta.

Näissä pienoisena ongelmana on se, että nämä vaativat jonkun OpenStreetMapista erillisen tietokannan kirjaamaan sen, että mitä paikkoja on läpikäyty. OpenStreetMapia kun ei juurikaan tule käyttää maastossa olemattoman tiedon säilömiseen. Tällaisen ylläpito käsin on hieman isompi urakka kuin mitä maastosta löytyvien paikkapisteiden puutteiden korjaaminen vaatii.

Erillisten tietokantojen synkronointi monen eri laitteen välillä on myös hieman haastavaa. Lähes kaikki läpikäymäni karttapalvelut eivät toimi kunnolla kuin selaimella. Kuitenkin tavallisesti käyttämäni OsmAnd näyttäisi tarjoavan parhaat toiminnot kirjausominaisuuksien osalta. OsmAndissa voi tuoda, muokata ja viedä GPX-muotoisia pisteitä, joiden avulla voi kirjata menemisiään. Tällä ominaisuudella voisi kuvitella saavan aikaan ainakin suhteellisen helposti päivitettävän henkilökohtaisen tietokannan läpikäydyistä alueista pienellä ohjelmallisella datankäsittelyllä.

Omaa sijaintiaan nauhoittamalla ja vertaamalla läpikäytävään dataan voisi myös saada kohtuullisen heuristiikan siitä, että mitä on tullut läpikäytyä.

Osaksi kartoitettujen asuinalueiden läpikäynti

Kun näitä eri paikkoja kävi läpi, välillä tuli vastaan tapauksia, joissa yhdessä korttelissa oli pyörätelineet OpenStreetMapissa, mutta ympäröivissä kortteleissa ei ollut. Näitä jos lähtee kartalta selailemaan, löytää todennäköisesti alueilta, joilta voi löytyä lisää OpenStreetMapista puuttuvia pyöräparkkeja.

Kalasataman kortteleita, joissa osassa on sinisin neliöin
merkittyjä pyöräpysäkkejä kartalla.
Kuva 3: parin umpikorttelin alueelta löytyvät pyöräparkit (siniset neliöt) vihjailevat, että ympäristöä kannattaisi käydä läpi lisämateriaalin toivossa.

Kuvassa 3 on esimerkki Kalasatamasta, jossa muutamasta korttelista löytyy kasoittain pyörätelineitä, mutta näiden ympäristössä on kasoittain kortteleita, joista ei ole yhtään telinettä kartalla. On mahdollista, että näissä tosiaan ei ole telineitä kartoitettavaksi, mutta on todennäköisempää, että telineitä vain ei ole lisätty kartalle. Näiden mahdollisten pyörätelineitä sisältävien alueiden löytäminen vaatii vähän vaivaa, sillä OpenStreetMapista puuttuvaa dataa on hieman hankala löytää automaattisin työkaluin.

Overpass-kysely

Lopuksi vielä tuodaan esiin pääasiallinen apuväline näiden puutteiden metsästämisessä. Se on Overpass-kysely, jolla nämä kapasiteetin suhteen täydennystä kaipaavat pyöräparkit löytyy. Se näyttää seuraavanlaiselta:

node
  ["amenity"="bicycle_parking"]["capacity"!~".*"]["access" !~ "private"]["access" !~ "permit"]["access" !~ "no"]["bicycle_parking" !~ "building"]["bicycle_parking" !~ "floor"]["bicycle_parking" !~ "informal"]["bicycle_parking" !~ "shed"]
  (60.13416, 24.67598, 60.26536, 25.1223);
out;
way
  ["amenity"="bicycle_parking"]["capacity"!~".*"]["access" !~ "private"]["access" !~ "permit"]["access" !~ "no"]["bicycle_parking" !~ "building"]["bicycle_parking" !~ "floor"]["bicycle_parking" !~ "informal"]["bicycle_parking" !~ "shed"]
  (60.13416, 24.67598, 60.26536, 25.1223);
(._;>;);
out;

Tämä hakee kaikki kuvassa 1 rajatun alueen pyöräpysäköinnit ja suodattaa niistä sellaiset näkyviin, jossa ei ole kapasiteettitietoa. Lisäksi tällä tehdään karsintaa sen osalta, että onko pyöräparkki sellainen, että sinne pääsee kulkemaan ja suodatetaan pois pyöräparkit, jotka eivät ole pyörätelinetyyppisiä. Kuva 4 näyttää sen, miltä tämän kyselyn palauttama data on suhteellisen loppuvaiheessa näyttänyt.

Overpass turbo näyttämässä kapasitietopuutteisia pyöräparkkeja ja
käytetty Overpass-kysely.
Kuva 4: loppuvaiheen kapasiteettipuutteisia pyöräparkkeja kartalla läpikäytäväksi ja käytetty kysely.

Jäljellä on tätä kirjoittaessa enää paikkoja, jotka ovat tällä hetkellä työmaita tai ovat sitten paikassa, jonne ei ole ollut menoa, kuten Suomenlinna.


Login to leave a comment