OpenStreetMap

Eksport warstwy z Umap

Posted by rmikke on 27 October 2020 in Polish (Polski).

Można użyć serwisu Umap do korekty wizualnej jakiegoś zbioru danych (porównanie ich z danymi z OSM) w ten sposób, że do jednej warstwy importujemy dane z OSM, do drugiej nasze dane z innego źródła. Następnie dane w “naszej” warstwie można edytować i na koniec tę warstwę wyeksportować. I właśnie tej ostatniej czynności poświęcam niniejszy wpis.

Na początek wchodzimy do wyboru warstw: Tu wybieramy warstwy

Następnie wchodzimy do edycji warstwy, którą chcemy wyeksportować: Tędy do edycji warstwy

Na końcu są czynności zaawansowane: O tu są czynności zaawansowane

I na dole jest guzik Download. który pokazuje nam dane warstwy jako JSON. Guzik może być niewidoczny dla zaimportowanej warstwy, jeśli nic nie było w niej zmieniane - nie należy się tym przejmować, dokonać zmian. Po zapisaniu zmienionej mapy, guzik Download będzie widoczny.


Login to leave a comment