OpenStreetMap

Att göra just nu med vår öppna data

Posted by pangoSE on 30 September 2018 in Swedish (Svenska)

Följande skrevs i ett privat meddelande och jag delar det här FYI.

Dem öppna data från både Trafikverket och Lanmäteriet används flitigt just nu.

Både i iD och JOSM finns NVDB med tonsvis av vägar som vi inte har ritat in än från Trafikverket och äldre ortofoto från LM där många ortsnamn och namn på berg, m.m. finns.

Även topografiska kartan från LM är användbar ibland, tex har jag ritat in militära övningsområden (se https://www.openstreetmap.org/relation/8727442)

Även Naturreservaten behöver uppdateras utifrån den öppna datan från Metria/Länsstyrelserna, se https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Sweden/naturvardsverket_import#Boundary

Comment from ChristianA on 3 October 2018 at 08:09

Jag håller med! Personligen tycker jag att det viktigaste (för att få flera att använda OSM) är att få mer heltäckande vägar. Sedan kommer väl namn på platser vilket det ju finns gott om på den gamla Ekonomiska kartan.

Lantmäteriets data för vägar är inte alls lika bra som NVDB, så den senare är ju att föredra. Jag har bakat om shapefilerna för NVDB så att attribut-tabellen passar OSM direkt.

Vad gäller naturreservat så har Naturvårdsverket öppna data i form av shapefil som man kan använda.

Det svåra är ju som vanligt att man oftast inte bara kan importera massa data, utan man måste ju pilla ihop importen med vad som redan finns.

Login to leave a comment