OpenStreetMap

Finns det en svensk nationell adressdatabas?

Posted by pangoSE on 19 September 2018 in Swedish (Svenska)

Hej

Jag undrar om det likt danska OSAK [1], [2] finns en sån databas?

Hur många ställen i SE saknas det husnummer? 30%? 50% av alla adresser? Finns det en översikt?

Hur är det med postkoderområderna? Är gränserna för dem fria?

[1] http://danmarksadresser.dk/dar [2] https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSAK

Comment from DrJoshua on 23 September 2018 at 17:29

Där jag bor har centralorten adresser men sedan är det ganska glest. Det skulle innebära 50% i så fall. Kommunen sätter adresspunkten och tar fram adressförslag som sedan förvaltas av Lantmäteriet. Jag tror inte att det är fri tillgång till data.

Login to leave a comment