OpenStreetMap

FEL!

Posted by pangoSE on 11 September 2018 in Swedish (Svenska)

Jag har mappat i 6 år och upptäckte häromdan att jag gjort fel och raderat noder i alla år i stället för att flytta existerande noder när möjligt. Se https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Good_practice#Keep_the_history Enligt https://hdyc.neis-one.org/?pangoSE ser läget ut såhär: Created Modified Deleted Nodes 6 226 (64%) 2 132 (22%) 1 412 (14%)

Jag har även nog missat att justera bakgrundsbilderna ibland, men har haft tur att Bing i Härnösand ligger rätt. Trafikverkets vägdata (Trafikverket Road Network i JOSM) finns för hela landet och är enklast att justera efter vid behov.

Comment from ChristianA on 17 September 2018 at 09:10

Ska du använda vägdata bör du använda NVDB från Trafikverket. Datat i Terrängkartan, som man kan ladda ner från LM, ligger oftast ganska fel. Anledningen är att datat som finns att ladda ner från Terrängkartan justerats för att kartmaterialet ska vara väl synligt, dvs man flyttar tex lite på en väg för att den inte ska krocka med något annat. NVDB däremot är “korrekt”.

Jag brukar använda ett utsnitt ur NVDB för att korrigera satellitbilder mot. På senare tid har jag dock haft problem med att Bing och Digital Globe behöver ha olika korrektioner för olika zoom-nivåer, vilket är grymt frustrerande.

Comment from pangoSE on 19 September 2018 at 09:59

Tack. Har aldrig hittat terrängkartan. Jag menade NVDB och har redigerad inlägget.

Login to leave a comment