OpenStreetMap

imbaah's Diary

Recent diary entries

Note de l’éditrice: Écrit à l’origine par Heather Lesson, Dinar Adiatma, et Can Ünen. Ceci est une traduction.

Disposer des données cartographiques les plus récentes et les plus précises est crucial pour les interventions d’urgence. La communauté OpenStreetMap et ses partenaires ont créé ceci pour soutenir les humanitaires. Les données OSM sont partagées sur la platforme Humanitarian Data Exchange et sont utilisées pour développer des produits de gestion de l’information pour les décideurs répondant aux urgences.

Cette courte note a pour but d’aider les nouveaux mappers à démarrer et d’encourager la qualité des données. La communauté turque locale, Yer Çizenler, et HOTOSM coordonnent cette activation. Pour la Syrie, la cartographie est plus complexe puisqu’il s’agit d’une zone de conflit. HOT travaille en étroite collaboration avec certains collègues et partenaires pour évaluer soigneusement toutes les tâches HOT en Syrie. Comme il s’agit d’une zone de conflit, nous collaborerons pour nous assurer que les contributions OSM du Gestionnaire de Tâches HOTOSM ne causent aucun dommage. Nous sommes là pour assister ceux et celles qui portent aide.

Nous savons que beaucoup veulent aider. Nous vous demandons de parler avec d’autres mappers pour apprendre et aider les intervenant.e.s tout en respectant les directives locales.

La qualité des données est importante dans OpenStreetMap (OSM) car elle affecte directement la précision et l’utilisation de la carte. Toutes les données doivent être adaptées à l’objectif, et pour qu’elles correspondent à l’objectif, il faut le moins de lacunes possibles. Une mauvaise qualité des données peut conduire à des informations incorrectes ou obsolètes, ce qui a un impact négatif sur les personnes qui comptent sur OSM pour la navigation, la planification et la prise de décision. En savoir plus ici.

Contacts - Les contacts des Coordinateur d’Activation de HOT peuvent être trouvés sur le wiki OSM

Nouveaux mappers

Êtes-vous nouveau sur OSM? La situation est une urgence complexe et nous sommes heureux de vous aider à démarrer:

 1. Regardez les vidéos de base sur la façon de cartographier via Map Give
 2. Consultez Learn OSM et consultez le guide wiki OSM pour cette urgence
 3. Observez les livestream quotidien et rejoignez un mapathon
 4. Participez aux défis MapRoulette de Yer Çizenler pour marquer les bâtiments effondrés à partir d’ensembles de données vérifiés
 5. Rejoignez les canaux slack HOTOSM pour #disastermapping et #mappersupport
 6. Demandez de l’aide - la communauté est là pour soutenir votre parcours OSM

Mappers Intermédiaires et Experts

Bienvenue! Voici comment commencer:

 1. Voici les tâches du Gestionnaire de Tâches de HOT - À JOUR
 2. Petites tâches sur MapRoulette via Yer Çizenler et la page principale de MapRoulette
 3. En raison de la largeur du projet, la cartographie assistée par IA est encouragée à l’aide de l’éditeur RapiD
 4. Rejoignez les mapathons
 5. Surveillez les canaux du slack HOT
 6. Lisez tous les conseils sur le wiki
 7. Aidez les nouveaux mappers, donnez des commentaires aimables et soutenez les équipes de validation/qualités des données

Resources

Editör notu: Aslen Heather Lesson, Dinar Adiatma, ve Can Ünen tarafından yazılmıştır. Bu bir çeviridir.

En güncel ve en doğru harita verilerine sahip olmak, acil müdahale için çok önemlidir. OpenStreetMap topluluğu ve ortakları bunu insani yardım çalışanlarını desteklemek için yaratmıştır. OSM verileri Humanitarian Data Exchange üzerinden paylaşılır ve acil durumlara yanıt veren karar verenler için bilgi yönetimi ürünleri geliştirmek için kullanılır.

Bu kısa not, yeni haritacılara yardımcı olmak ve veri kalitesini teşvik etme amaçlıdır. Yerel Türk toplumu, Yer Çizenler, ve HOTOSM bu aktivasyonu koordine etmektedir.. Suriye çatışma bölgesi olduğu için, haritalama daha karışıktır. HOT, Suriye için olan HOT görevleri dikkatli bir şekilde değerlendirmek için OSM meslektaşları ve ortaklarıyla yakından çalışıyor. Bir çatışma bölgesi olduğundan, HOTOSM Tasking Manager’ın OSM katkılarının zarar vermemesini sağlamak için işbirliği içerisindeyiz. Yardım edenlere yardım etmek için buradayız. Birçoğunun yardım etmek istediğini biliyoruz. Hem yerel öğütlere saygılı olmak, hem müdahale eden ekiplere destek olmak için, diğer haritacılarla konuşup bilgi paylaşımı halinde olmanızı rica ediyoruz.

OpenStreetMap’ta (OSM) veri kalitesi önemlidir, çünkü haritanın doğruluğunu ve kullanışlılığını doğrudan etkiler. Tüm veriler amaca uygun olmalı ve amaca uygun hale getirmek için, eksiklikleri en aza indirmek gerekir. Düşük veri kalitesi, yanlış veya güncel olmayan bilgilere yol açabilir ve navigasyon, planlama ve karar verme için OSM’e güvenen kişileri olumsuz yönde etkiler. Buradan daha fazla bilgi edinin.

İletişim - HOT Aktivasyon Koordinatör iletişim bilgileri bu OSM wiki üzerinde buluabilir.

Yeni Haritacılar

OSM’de yeni misiniz? Bu karmaşık bir acil durumdur ve başlamanıza yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız:

 1. Map Give’in haritalamaya dair temel videolara göz atın
 2. Learn OSM’i inceleyin ve bu acil durum için hazırlanan OSM wiki kılavuzuna bakın
 3. Günlük canlı yayını izleyin ve bir mapathon’a katılın
 4. Yıkılan binaları, doğrulanmış veri kümelerinden etiketlemek için, Yer Çizenler’in MapRoulette Challenge’larına katılın
 5. HOTOSM slack’ta bulunan #disastermapping ve #mappersupport kanalarına katılın
 6. Yardım isteyin - topluluk OSM yolculuğunuzu desteklemek için burada

Orta ve Uzman Haritacılar

Hoş geldiniz! Nasıl başlayabilirsiniz:

 1. HOT Tasking Manager’de olan görevler - GÜNCELLENDİ
 2. Yer Çizenler’in MapRoulette görevleri ve MapRoulette ana sayfasındaki görevler
 3. Proje geniş alanları kapsadığı için, yapay zeka destekli haritalamaya yardımcı olan RapiD Editörünü kullanabilirsiniz
 4. Mapathon‘lara katılınız
 5. HOT slack kanallarını takip edin
 6. Wiki’deki tüm talimatları okuyunuz
 7. Yeni haritacılara yardım ediniz, nazik geri bildirimde bulunun ve veri doğrulama / veri kalitesi ekiplerini destekleyiniz

Kaynaklar