OpenStreetMap

Kaart Met de Omgevingswet krijgen burgers nieuwe mogelijkheden om invloed uit te oefenen op beslissingen over hun leefomgeving. Vroeger was burgerparticipatie een door de gemeente of projectontwikkelaar geregisseerde activiteit, meestal aan het einde van een lang planning en voorbereidingstraject. Dit gaf de indruk dat er nog maar weinig bij te sturen viel.

Maar nu is dat helemaal anders, inzichten veranderen. Leefbaarheid en burgerparticipatie is helemaal in. Juist nu zijn er nieuwe mogelijkheden. Open Data is nu vrij beschikbaar over alle aspecten van onze omgeving. Combineer dit met lokale kennis en ervaring van buurtbewoners en je krijgt een compleet beeld. Deze aanpak word ook door gemeenten onderkend. Met de juiste data en wat hulp van de BuurtKaart wordt bewonersparticipatie wél een succes.

Het proces in het kort

  • Verzamel informatie (situatie, behoefte, klachten, ideeën) over je omgeving en breng je buurt in kaart (zichtbaar maken)
  • Analyseer de situatie en trek conclusies (inzicht)
  • Verbeter de buurt (acties met vrijwilligers, samen met de gemeente)
  • Deel de informatie en de resultaten met de buurt (terugkoppeling)
  • En als je nog wat tijd over hebt deel je ervaringen zodat anderen ervan kunnen leren.

Lees meer hierover op github


Login to leave a comment