OpenStreetMap

In een vorige blog post ben ik begonnen over burgerparticipatie. Kernidee is dat de burger zelf meer initiatief neemt, niet wacht op een uitnodiging van de gemeente, zelf op zoek gaat en met ideeën komt. In dit artikel schrijf ik hoe ik de speelvoorzieningen in de wijk heb geïnventariseerd. Mijn doel is om er voor te zorgen dat er voldoende speelmogelijkheden in de woonwijk komen en dat deze daar blijven.

Blog: Artikel Breng je buurt in kaart en doe er wat mee 3D kaart


Login to leave a comment