OpenStreetMap

DenisJu's diary

Recent diary entries

Boundary level 2, 6, 7, 8 for Albania is already checked/updated!

Posted by DenisJu on 3 November 2017 in English (English)

After the new law of 2014 for the administrative boundary it was a lot of work to split the border line to the new one.

A good help was this source:

It was checked/added/updated the nomination (name), boundary line, zipcode, population, wikidata, wikipedia!

Plans until the end of the year 2017!

Posted by DenisJu on 13 October 2017 in English (English)

More accurate informations for the city of Shkodra:

 • buildings: validation, number, level, update (new/old object)
 • highways (more accurate) improvement, names, categories, speed limit, validation, update (new/old object)
 • bicycle line (update)
 • parking area (update)
 • update tourism category (hotels, hostels, guesthouses, camping, attractions, hiking/biking routes around Shkodra)
 • update the POI’s (new entries)

More accurate information for “North Albania” (touristic villages like Theth, Valbona, Curraj Epërm, Lëpushë, Vermosh, Bogë, Vukël, Nikç, Tamare, Razëm, Prekal, Shala River, Mazrek, Drisht, Velipojë, Shirokë, Zogaj, Rrjoll, Zadrimë area, Ana e Malit area, around Gashi River):

 • new/update hiking/biking routes (more accurate type of hiking routes T1-T5)
 • new/update guesthouses
 • attractions

OSM-Tirana 2017! (planing mapping the city and the periphery)

Posted by DenisJu on 17 February 2017 in English (English)

Përshëndetje,

në këtë postim do mundohem të paraqes gjëndjen aktuale të osm-mapping të qytetit (+rrethina) të Tiranës. Gjithashtu, ky postim mund të përdoret edhe për ndryshimet e kategorive të ndryshme që mund të bëhen si plankategori të kartografisë në hapat e mëtejshëm.

Përshkrimi i kategorive të mëposhtme:

highways (pothuajse është në versionin e parë të përfundimit total)

 • motorway
 • primary
 • secondary
 • tertiary
 • unclassified
 • residential
 • service
 • etj

places (pjesërisht; mungojnë shumë emërtime)

 • suburban
 • etj

emergency (pjesërisht; mungojnë shumë emërtime)

 • ambulance station
 • firestation

amenity (pjesërisht; mungojnë shumë emërtime dhe ato aktualet duhen verifikuar)

 • education (school, college, kindergarden, university, library, etj)
 • healthcare (hospital, pharmacy, social facility, veterinary, dentist, doctors, clinic, etj)
 • financial (bank, atm)

entertainment

 • theatre
 • art centre
 • casino
 • social centre
 • community centre
 • cinema
 • nightclub
 • stripclub
 • etj

transportation

 • bus station
 • bus terminal
 • taxi
 • bicycle parking
 • bicycle station
 • bicycle rental
 • camping
 • etj

leisure (ka pak POI’s, point of interest, megjithëse shtohen pothuajse çdo ditë)

 • për emërtimet e tyre po vendos një link

tourism (pjesërisht; për ato ekzistueset mungojnë informacione të sakta dhe verifikimi i tyre!!!)

 • hotels
 • motels
 • hostels
 • camp site
 • attractions
 • etj

buildings

 • me këtë kategori për mendimin tim mund të vazhdohet kur ka një infrastrukturë të rregullt rrugore me emërtimet e rrugëve
 • sistemi i adresave është problem në vehte që ndoshta duhet diskutuar më vonë

Kategoria “highway” pothuajse është në përfundim e sipër. Ka disa muaj që merrem me të dhe mungon vetëm proçesi “fine tunning” me disa verifikime aktuale në terren, veçanërisht kryqëzimet e mëdha (së bashku me footway, pedestrian crossing, traffic signal, etj). Dhe ky proçes është në punë intensive.

Kam renditur kategoritë sipas rëndësisë së tyre për gjendjen aktuale që gjendet harta e Tiranës.

Mendoj që ky përshkrim të shërbej edhe si orientues i proçesit të kartografimit të OSM-Tirana.

Map Features mund ti gjeni këtu.

osm wiki-in e gjuhës shqipe do mundohem të strukturoj edhe hapat e parë për mapper-at e rinj dhe një hyrje fillestare në programin josm dhe pse ta përdorim atë që në fillim.

(diskutim i hapur)

Location: Selita e Vogël, Tirana Municipally, Tirana County, Central Albania, 1020, Albania

Diary North Albania!

Posted by DenisJu on 3 November 2014 in English (English)

Area of work for North Albania:

Highways:

 • Ura e Bunës -> Zogaj
 • Ura e Bunës -> Muriqan (pika kufitare)
 • Bërdicë -> Trush -> Baks i Ri -> Gomsiqe -> Velipojë -> Baks Rrjoll
 • Bahçallek -> Beltojë -> Bushat -> Dajç -> Gjadër
 • Kosmaç -> Mjedë
 • Rrenc -> Gur i Zi -> Juban -> Ganjollë -> Mjedë -> Vau Dejës -> Koman
 • Shkodër (Rus i Madh) - Han i Hotit (pika kufitare)
 • Han i Hotit -> Tamarë -> Vermosh
 • Koplik -> Dedaj
 • Dedaj -> Razëm
 • Dedaj -> Theth
 • Shkodër -> Drisht -> Ura e Shenjtë -> Prekal

Buildings:

 • The whole north Albania

Tourist area