OpenStreetMap

Wiki tactiele kaarten vertaald / Wiki tactile maps translated

Posted by ArwenAiwe on 29 July 2010 in Dutch (Nederlands)

Als kleine eerste bijdrage aan de ontwikkelingen rondom tactiele kaarten op OSM in Nederland heb ik een vertaling gemaakt van de OSM wiki pagina over tactiele kaarten. Er zijn nog diverse verwante wiki pagina's, die ik gaandeweg waarschijnlijk ook zal vertalen.

---

As a small first contribution to the developments concerning tactile maps on OSM in the Netherlands, I have translated the OSM wiki page on tactile maps into Dutch. There are many relevant wiki pages, which I presumably will translate along the way.

Login to leave a comment