OpenStreetMap

Created: over 1 year ago

Status: Ended over 1 year ago.

Reason for block:

(english version)

Hello. Unfortunately, you continue the edit war [1], ignoring your user block [2]. Please, stop it. The contributors of the Polish community believe that your variant is wrong. Please, contact the local community if you will to replace the existing tags [3].

Vladimir Marshinin
Data Working Group


(wersja polska - tłumaczenie automatyczne)

Dzień dobry. Niestety, kontynuujesz edycję wojny [1], ignorując swój blok użytkownika [2]. Proszę przestań. Twórcy polskiej społeczności uważają, że wasz wariant jest błędny. Skontaktuj się z lokalną społecznością, jeśli chcesz zastąpić istniejące tagi [3].

Vladimir Marshinin
Data Working Group


  1. https://www.openstreetmap.org/way/600902283/history
  2. https://www.openstreetmap.org/user_blocks/2431
  3. https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Contact_channels