OpenStreetMap

Created: over 1 year ago

Status: Ended over 1 year ago.

Reason for block:

(english version)

Hello. Please, stop the edit war [1,2]. Please, contact the local community if you will to replace the existing tags [3].

Vladimir Marshinin
Data Working Group


(wersja polska - tłumaczenie automatyczne)

Dzień dobry. Proszę przerwij wojnę edycyjną [1,2]. Skontaktuj się z lokalną społecznością, jeśli chcesz zastąpić istniejące tagi [3].

Vladimir Marshinin
Data Working Group


  1. https://www.openstreetmap.org/changeset/66259759
  2. https://www.openstreetmap.org/way/23522022/history
  3. https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Contact_channels