OpenStreetMap

saul-goodman's Diary

Recent diary entries

Harta në Shqipëri është ende e pasaktë në shumë vende. Për fat të keq, imazhi satelitor është i vështirë për t’u njohur. Në vend, shtëpitë, rrugët e poshtër mungojnë.

Shumë peizazhe janë të pasakta dhe shumë të përafërta. Me një ofensivë kartë unë qëndroj për saktësi - në Tiranë dhe në lindje të Cerrik pranë Elbasanit.

Carene në Shqipëri - është ende shumë për të bërë dhe bën shumë argëtim!

Location: Sauk, Njësia Bashkiake Nr. 2, Tiranë, Bashkia Tiranë, Qarku i Tiranës, Shqipëria Qendrore, 1045, Shqipëria