OpenStreetMap

Bloque 08910 de A Guarda

Posted by rafacouto on 29 December 2013 in Galician (Galego)

Bloque 08910 (Brasilino - Vicente Sobrino - Pacífico Rodríguez - Concepción Arenal) cos inmobles situados e etiquetados cos seus números:

Login to leave a comment