OpenStreetMap

Diary Entries in Galician

Recent diary entries

Seccións 06907 e 06900 en A Guarda

Posted by rafacouto on 15 October 2015 in Galician (Galego)

Mapeado da sección entre Praza Bautista Alonso - Rúa Colón - Rúa San Marcos, cos inmobles situados e etiquetados cos seus números:

Sección 06988 en A Guarda

Posted by rafacouto on 5 October 2015 in Galician (Galego)

Mapeado da sección entre Praza do Reló - Rúa Cervantes - Praza Bautista Alonso, cos inmobles situados e etiquetados cos seus números:

Sección 06926 en A Guarda

Posted by rafacouto on 2 October 2015 in Galician (Galego)

Mapeado da sección entre Rúa Joaquín Alonso - Rúa Cervantes - Rúa Manuel Lomba - Rúa Antonio Alonso, cos inmobles situados e etiquetados cos seus números:

Sección 07919 en A Guarda

Posted by rafacouto on 1 October 2015 in Galician (Galego)

Mapeado da seccións entre Rúa Secundino Melón - Rúa Vicente Sobrino - Rúa Antonio Alonso - Rúa Pacífico Rodríguez, cos inmobles situados e etiquetados cos seus números:

Seccións 08920 e 08919 en A Guarda

Posted by rafacouto on 4 November 2014 in Galician (Galego)

Mapeado das seccións entre Rúa Galicia - Rúa Pacífico Rodríguez - Rúa Concepción Arenal - Rúa Domínguez Fontela, cos inmobles situados e etiquetados cos seus números:

Location: Saa, A Guarda, Pontevedra, Galicia / Galiza, 36780, España

Revisión do trazado da nova estrada CG-4.2

Posted by rafacouto on 3 November 2014 in Galician (Galego)

Usado GPS para axustar rotondas e estradas.

Bloques 06897 e 07900 en A Guarda

Posted by rafacouto on 29 December 2013 in Galician (Galego)

Bloques 06897 (Auditorio San Bieito) e 07900 (Julián López - Concepción Arenal) cos inmobles situados e etiquetados cos seus números:

Bloques 06891 e 06900 de A Guarda

Posted by rafacouto on 29 December 2013 in Galician (Galego)

Bloques 06891 e 06900 (Bautista Alonso - Colón - Ireira) cos inmobles situados e etiquetados cos seus números:

Bloque 07910 de A Guarda

Posted by rafacouto on 29 December 2013 in Galician (Galego)

Bloque 07910 (Joaquín Alonso - Ireira - Julián López - Brasilino) cos inmobles situados e etiquetados cos seus números:

Bloque 08910 de A Guarda

Posted by rafacouto on 29 December 2013 in Galician (Galego)

Bloque 08910 (Brasilino - Vicente Sobrino - Pacífico Rodríguez - Concepción Arenal) cos inmobles situados e etiquetados cos seus números:

Rúa Malteses en A Guarda

Posted by rafacouto on 28 December 2013 in Galician (Galego)

Rúa Brasilino Álvarez Sobrino en A Guarda

Posted by rafacouto on 28 December 2013 in Galician (Galego)

Inmobles situados e etiquetados cos seus números: http://www.openstreetmap.org/changeset/19672277

Location: Saa, A Guarda, Pontevedra, Galicia / Galiza, 36780, España

RD Congo, Sud-Kivu, RN2 Kalengera - Burhale

Posted by edvac on 18 January 2013 in Galician (Galego)

After editing in Minova, Kamakombe and Uvira, this is another HOT task I'm editing in.

Arzúa

Posted by edvac on 18 November 2012 in Galician (Galego)

Editando viais por Arzúa...

Correcting roundabouts in Spain and Portugal

Posted by edvac on 13 October 2012 in Galician (Galego)

Spanish

Gracias a Jan Tappenbeck, podemos corregir 656 rotondas erróneamente mapeadas en España y Portugal. La mayoría de ellas tienen la dirección en el sentido de las agujas del reloj, cuando debe ser al contrario.

Podéis descargar el fichero gpx aquí.

Si usáis JOSM, sólo tienes que abrirlo y luego moverte por la geografía ibérica para empezar a corregir las rotondas.

English

Thanks to Jan Tappenbeck, we can fix 656 wrong roundabouts in Spain and Portugal. Most of them have the clockwise direction, when they should be anticlockwise.

You can download de gpx file here.

If you use JOSM, you just have to open that file and then go around and start fixing those roundabouts.

Up to now, I fix most (if not all) of the roundabouts in Galicia, all the roundabouts in Illes Balears, and many other in Catalunya and other areas of the N of Spain.

Rúa Lorient de Vigo feita

Posted by rafacouto on 29 April 2012 in Galician (Galego)

Rúa Lorient

  • Nome da rúa e unión dos tramos da 'Y'.
  • Engadidos tódolos edificios cos seus números.
  • Engadidos tódolos negocios cos seus nomes, direccións, teléfonos e URL.
  • Engadida cabina telefónica.
Location: A Miñoquiña, Coia, Vigo, Pontevedra, Galicia / Galiza, 36209, España

Primeira achega

Posted by damufo on 13 April 2012 in Galician (Galego)

Engadida a Rúa Castromén en Dexo (Oleiros)

Trazado pendente: Estradas da provincia de Lugo

Posted by Quique C on 11 May 2010 in Galician (Galego)

CG-2.2 (Corredor Nadela-Sarria)
* Enlaces Sarria-norte, Sarria-sur, Sarria-centro

CP-57-04
* É a estrada que vai de Sarria a Samos por Pintín
* Comprobar a súa denominación, quizá debería ser LU-P-5704
* Completar o seu treito final ata Samos e verificar no posible o resto do trazado

DP-1611 (O Corgo-O Corgo)
* Completado o seu trazado dende O Corgo-N-VI ata o O Corgo-N-VI (é circular). Faltan as rotondas partidas en algúns cruces (polo menos no cruce coa LU-612)
* Verificar a súa denominación. Entendo que debería ser LU-P-1611, sen embargo a denominación que aparece nos puntos quilométricos da propia estrada é DP-1611, o que parece corresponder ó estilo antigo de nomenclatura.

LU-115 (Outeiro de Rei a Castro Ribeiras de Lea)
* Falta o trazado completo desta estrada

LU-232 (Lugo a Friol)
* Cambiar a denominación que aparece no mapa (LU-2101) esta via é unha estrada que parte de Friol en dirección a Parga-Guitiriz. Quen trazou a vía debeunas facer xuntas e trabucouse

LU-234 (Ramil N-VI a Cotá Friol)
* Falta o trazado completo

LU-530 (Lugo-A Fonsagrada)
* Comprobar o seu trazado, en especial a partir de Baleira.
* Comprobar o punto no que se xunta coa LU701

LU-541
* Falta conectar esta estrada coa N-VI en Rábade, no que debería ser unha travesía, hai que confirmalo.
* Tamén falta rematala en Vilalba onde queda desconectada salvo pola conexión coa circunvalación (N-640)

LU-613 (Portomarín-O Páramo)
* Ten un trazado preliminar. Hai que saber ata onde chega exactamente.
* En realidade esta estrada non chega ata O Páramo, senon que ten un trazado duns 6 qm e logo convírtese na LU-P-43-02

LU-614 (Pobra de San Xulián-???)
* Esta estrada ten o seu qm 0 xunto ó paso a nivel de Pobra de San Xulián (o mais próximo a Lugo). Non sei por onde continúa. Sei que non é a estrada que vai a Baralla. Pode ser a que vai a San Xoán de Muro e continúa hacia Armea-LU-622

LU-621 (Pobra de San Xulián-Barralla)
* Falta o seu trazado case completo, e o que hai está sen denominación.

LU-622 (Corbelle-Láncara)
* Falta o seu trazado completo

LU-633 (Pedrafita do Cebreiro-Ventas de Narón)
* Axustar a súa denominación xa que esta estrada agora comprende o treito Sarria-Ventas de Narón que antigamente pertencía á Estrada Becerreá-Ventas de Narón. Esta última estrada é a que aparece rotulada no mapa como C-535.
* Hai unha continuación dende Ventas de Narón ata a N-547 preto de Palas de Rei, pero creo que xa é outra estrada.

LU-636 (Sarria-Becerreá)
* Este é nome do treito entre Sarria e Becerreá da antiga C-535 Becerreá-Ventas de Narón
* Verificar o trazado, especialmente entre Sarria e Saa, xa que foi reformada hai relativamente pouco

LU-701 (Fonsagrada-Alto do Acevo)
* Está trazada, hai que repasar o trazado, delimitala e etiquetala
* É amarela (tertiary)

LU-710 (Baleira-Meira ou Meira-Baleira)
* Esta estrada está trazada, hai que delimitala e etiquetala. É verde (secondary)

LU-750 (Baleira-Baralla)
* É verde (secondary)

LU-934 (Friol-Sobrado dos Monxes [Tramo lucense])
* Non parece que estea especificada a denominación da vía no treito lucense
* O trazado parece mellorable

LU-2101 (Friol-Xermade?)
* Esta estrada presenta varios tramos inconexos, unha discontinuidade está preto de Parga (creo) coincidindo co paso da vía do tren e outra cerca de Xermade. O que non estou seguro é se tódolos treitos pertenecen á mesma estrada, pero continuidade entre eles parece que si debería haber.

LU-P-2904 (Conturiz-O Paramo?)
* Completar o seu trazado dende Conturiz-N-VI ata o cruce coa LU-P-1608
* Continuar o seu trazado ó sur do cruce coa DP-1611

LU-P-2922 (Nadela-LU-530)
* Estrada de Nadela ó quilómetro 6 da LU-530.

LU-P-4302 (LU-P-43-02-O Páramo)
* Está sen trazar
* Esta estrada vai dende o punto onde a LU-613 remate ata O Páramo, nun cruce coa LU-P-4304 moi preto de onde esta remata.

LU-P-4304 (A Probra de San Xulián-O Páramo)
* Está sen trazar
* Parte da LU-546 e chega a O Páramo, finaliza (penso) moi preto do cruce coa LU-P-2904 (de feito creo que é no cruce con un treito antigo desta estrada, que agora ten unha pequena variante no seu treito final)

N-540
* Completar enlaces coa estrada Lugo-Friol (esta estrada está mal etiquetada no mapa como LU-2101)

N-634
* Reformar o treito Baamonde Vilalba, que ten un trazado excesivamente sinuoso e con cruces coa A-8 que creo que non existen.
* Completar a circunvalación de Vilalba.

ESTRADAS SEN DENOMINACIÓN OU DE DENOMINACIÓN DESCOÑECIDA

* Estrada de Oural ó Incio (Godral)
* Estrada de Castroncan-LU-633 a Cruz de Incio
* Estrada de Callás-LU-546 ata a estrada anterior preto de Castroncán
* Estrada de Samos-LU-633 a Louzara
* Estrada Quiroga-Folgoso-Seoane-LU-633 (poida que a partir de seoane sexa outra estrada)
* Estrada O montés(C-535)-Céltigos-Armea de abaixo (únese á LU-622)
* Estrada de Lugo a Ombreiro

Trazado realizado: Estradas da provincia de Lugo

Posted by Quique C on 11 May 2010 in Galician (Galego)

CG-2.2
* Trazado na súa totalidade o treito en servizo (Nadela-Sarria sur).
* Están incompletos os enlaces Sarria-norte, Sarria-centro e Sarria-sur
* Corrixín a denominación da vía pois estaba etiquetada incorrectamente como LU-652 (esta estrada é a que vai de Bóveda hacia Pobra de Brollón uníndose á N-120 preto da capital deste concello).
* O trazado orixinal non é meu. Fixen pequenas correccións ó trazado e engadín enlaces.

LU-546
* Trazada prácticamente na súa totalidade, queda pendente o seu final en Monforte, xa que non sei realmente en que punto deixa de considerarse travesía. Ademais en Monforte está inconexa.
* O seu trazado é case definitivo, baseado en numerosas trazas todas elas moi similares, polo que non debería haber moito erro.
* O trazado orixinal non é meu. Eu engadín o treito entre Bóveda e Monforte, un pequeno treito á saída de Sarria ata a rotonda de Callás (enlace co CG-2.2) e reformei o resto. Tamén corrixín a súa denominación, xa que en parte estaba nomeado C-546 (denominación antiga) e no treito entre Sarria e Bóveda estaba etiquetada incorrectamente como LU-652 (esta estrada é a que vai de Bóveda hacia Pobra de Brollón uníndose á N-120 preto da capital deste concello)

Trazado Realizado: Lugo (Accesos e vías periféricas)

Posted by Quique C on 21 January 2010 in Galician (Galego)

---------------------------------------------------------------- ENLACES ----------------------------------------------------------------
N-VI coa Avda de Garabolos
* Trazado parcialmente.
* O ramal que sae da N-VI en sentido Madrid está parcialmente baseado en GPS (dende o cruce coa via de servizo) e en parte aproximada a ollo

N-VI coa N-540
* Trazado parcialmente.
* Pendentes
** Ramal de conexión N-VI (sentido A Coruña) con N-540 (sentido Lugo)

N-VI coa Avda dos Deportes
* Trazado parcialmente
* Pendentes
** Ramal de conexión N-VI (sentido A Coruña) con rotonda (na marxe dereita da N-VI)
** Ramal de conexión rotonda (na marxe dereita da N-VI) con N-VI (sentido A Coruña)

N-VI coa Rúa Santiago (estrada vella de Santiago
* Sen trazar

------------------------------------------------------------ VIAS DE SERVICIO ------------------------------------------------------------

N-VI entre Garabolos e Rei Chiquito
* Engadidas as vias de servizo a ambos lados.
* No lado dereito falta un tramo peor arranxado ó sur do trazado
* Faltan enlaces e outros están incompletos.