OpenStreetMap

Ratni putevi na Dinari

Posted by jhabijan on 10 December 2010 in Croatian (Hrvatski)

dodana log dadoteka PU Dinarida i HGSS sa putevima i pozicijama kontejnera na Dinari.

Log datoteka je prikupljena autom

Location: Grad Livno, Hercegbosanska ┼żupanija, Entitet Federacija Bosne i Hercegovine, BiH

Login to leave a comment