OpenStreetMap

Preostale razvrstane ceste

Posted by jhabijan on 20 November 2010 in Croatian (Hrvatski)

Dodana log datoteka i ucrtano:
- LC67089 i LC67090 u 100% duzine;
-LC67091 u punoj duzini;
ŽC 6154 oko 80% ali cijela na podrućju grada trilja.

Sa time su na kartu i spisak dodane sve državne,županijske i lokalne ceste te gradske ulice na podrućju cetinske krajine.

Location: Tarabnik, Općina Trilj, Splitsko-dalmatinska županija, Hrvatska

Login to leave a comment