OpenStreetMap

Vrlika-plan.dom Sv.Jure-Prozor-Glavaš-Dinarić-Uništa-Cetina

Posted by jhabijan on 10 October 2010 in Croatian (Hrvatski)

Dodana log datoteka i ucrtano:
-LC67006 od D1 do Otišica;
-šumskiput od Lemeša do planinskog sklonišza Sv.Jure na Svilaji;
-planinski put od crkve Sv.Jure u Maovicama do planinskog skloništa SvJure na Svilaji;
-put od ŽC6082 do utvrde Prozor iznad Vrlike;
-LC65016 Kijeva do granice sa BiH i dalje do Uništa;
-cestu do Glavaša do planinskog skloništa Glavaš;
-početak planinrskug puta na Dinaru do utvrdeGlavaš-Dinarić;
-utvrdu Dinarić;
-ŽC6083 od Kijeva do Cetine;
-LC65030 od Cetine do spoja na ŽC6082.

Log datoteka prikupljena Garminom sa autom i pješke.

Location: Općina Kijevo, Šibensko-kninska županija, 22310, Hrvatska

Login to leave a comment