OpenStreetMap

Kurtagića dolac

Posted by jhabijan on 10 October 2010 in Croatian (Hrvatski)

Dodane 4 log datoteke i ucrtano:
-pristupna šumska cesta sa Vagnja do Gole kose;
-pristupni šumski put od Vagnja do Rosnih dolaca;
-planinarska staza od Gole kose preko ruševina starog doma do Kurtagića dolca;
planinarski put od Kurtagića dolca do Tribića;
planinarski put od Kurtagića dolca do Gljeva.

Logovi su prikupleni auto i pješke sa Garminom te od strane Planinske udruge Dinaridi.Sljednji su dali dozvolu za koriščenje svig njihovih logova.

Location: Orguz, Grad Livno, Hercegbosanska županija, Entitet Federacija Bosne i Hercegovine, BiH

Login to leave a comment