OpenStreetMap

Dank

Posted by NHVELDH on 23 March 2020 in Dutch (Nederlands)

Dank zij een uiterst vriendelijke en ervaren mapper (die ik niet zal noemen omdat ik niet weet of hij dat op prijs telt) die mij zijn steun en hulp heeft aangeboden,begin ik aardig thuis te raken in JOSM. En ik vin het leuk! NHVELDH

Login to leave a comment