OpenStreetMap

Pamje nga ndërfaqja e mailing list Fatmirësisht gjatë 2016ës komuniteti shipfolës i kontribuesve në OpenStreetMap u rrit ndjeshëm dhe vazhdon të rritet çdo ditë. Një progres i tillë ka nevojë dhe për infrastrukturën e nevojshme për vendimarrje, koordinim si dhe bashkëveprim të kontribuesve. Deri tani ky komunikim bëhej pjesërisht nëpërmjet listës së postës elektronike (mailing list) të Open Labs hackerspace ku janë të angazhuar dhe disa anëtare aktiv të hackerspace-it. Tashmë të gjithë kontribuesit e OpenStreetMap, anëtarë ose jo të Open Labs, mund të përdorin infrastrukturën e ofruar nga OSM për të komunikuar dhe diskutuar rreth çësthjeve të komunitetit duke vizituar lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-al. Mendoj që ky është një progres i rëndësishëm për zhvillimin e mëtejshëm të komunitetit tonë në Shqipëri dhe në çdo vend ku ka kontribues Shqipfolës.

Discussion

Login to leave a comment