OpenStreetMap

[OSMAND+] การแปลรายชื่อสถานที่เป็นภาษาไทย

Posted by Happy74 on 3 December 2019 in Thai (ไทย)

ผู้ใช้แผนที่ OSMAND+ มักประสบปัญหาในเวลาค้นหาสถานที่ต่าง ๆ ในประเทศไทยไม่ค่อยเจอ เพราะสถานที่ส่วนใหญ่ยังเป็นชื่อภาษาอังกฤษ ครั้นจะค้นหาด้วยวิธีพิมพ์ชื่อสถานที่เป็นภาษาอังกฤษนั้นก็ทำได้ไม่สะดวกนัก ด้วยเหตุผลหลายประการ ประการหนึ่งก็คือสะกดคำไม่ถูกต้อง ทำให้ผู้ใช้จำนวนมากหันกลับไปใช้แผนที่อื่นแทน ดังนั้นการแปลรายชื่อสถานที่ให้เป็นภาษาไทย จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ใช้งานที่เป็นคนไทย จึงขอเชิญชวนผู้ใช้งานแผนที่ OSMAND+ มาช่วยกันแปลรายชื่อสถานที่ ที่ท่านรู้จักและเคยไปลงบนแผนที่ OpenStreetMap.org หรือลงบนแอพ OSMAND+ ด้วยวิธีการต่อไปนี้ครับ

  1. เปิดใช้งานปลั๊กอิน OSM editing

  2. กดค้างลงบนจุดบนแผนที่ ที่ต้องการแก้ไข จนปรากฏบอลลูนสีส้มขึ้นมา ถ้าบริเวณนั้นมีรายชื่อสถานที่อยู่แล้วก็จะแสดงรายละเอียดออกมา ถ้ายังไม่มีรายการใด ๆ ก็ไม่มีปัญหาอะไรเราสามารถเพิ่มเติมเข้าไปได้เลย

  3. จะมีเมนูปรากฏขึ้นมา 4 รายการคือ Add, Marker, Share, Actions ในที่นี้ให้เรากดเข้าไปที่เมนู Actions

  4. เมื่อเข้ามาแล้วจะมีเมนูปรากฏขึ้นมาอีก 6 - 7 รายการ ให้เรามองหา Create POI กรณีที่ สถานที่นั้นยังไม่เคยมีรายชื่อมาก่อน จะเป็นการเพิ่มสถานที่เข้าไป แต่ถ้าสถานที่นั้นเคยมีใครกำหนดรายชื่อไว้แล้ว ชื่อเมนูจะเปลี่ยนเป็น Modify POI แทน ให้กดเข้าไปเลยครับ

  5. ทีนี้จะเป็นการแก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ ของสถานที่ ที่เรากำหนด ถ้ามีเวลามากพอก็ใส่รายละเอียดที่เรารู้ให้มากที่สุดได้เลยครับ แต่ถ้าเร่งรีบก็ให้ใส่เฉพาะช่อง Name เพื่อกำหนดชื่อสถานที่เป็นภาษาไทย จากนั้นเลื่อนลงไปล่างสุด กดปุ่ม Save กด Ok

  6. สถานที่ที่เราแก้ไขจะปรากฏเป็นสีเขียว และมีปุ่ม UPLOAD กับ DELETE ถ้ามีเน็ตก็กด UPLOAD ได้เลยครับ สถานที่ของเราจะไปอัพเดตใน OpenStreetMap.org โดยอัตโนมัติ เมื่อทำการ LiveUpdate แผนที่ ผู้ใช้ทั่วไปก็จะสามารถค้นหาสถานที่ด้วยชื่อที่เรากำหนดขึ้นมาเป็นภาษาไทยได้โดยสะดวก

  7. กรณีที่เราไม่มีเน็ตในขณะนั้นก็ไม่เป็นไรครับ เราสามารถกด back ออกจากการแก้ไขสถานที่ได้เลย เมื่อไหร่ที่เราต่อเน็ตเราสามารถอัพเดตสถานที่ของเราได้ด้วยการกดเมนู My Places เลือกแท็บ OSM EDITS ก็จะมีรายการสถานที่ ที่เราได้กำหนดไว้แสดงขึ้นมา ให้เรากดปุ่มลูกศรชี้ขึ้น ตรงขอบจอด้านล่างเพื่อ UPLOAD กดเลือกสถานที่เฉพาะที่เราต้องการ หรือเลือกทั้งหมด จากนั้นกดปุ่มลูกศรตรงมุมขวาด้านบน เป็นอันเสร็จสิ้น รายการต่าง ๆ จะหายไปจากหน้าต่างนี้ รอสักครู่เราก็จะสามารถค้นหาสถานที่เหล่านั้น โดยใช้ภาษาไทยตามที่เรากำหนดไว้ได้โดยสะดวกครับ

ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังต่อไปนะครับ

Login to leave a comment