OpenStreetMap

Helsingborgs kommun är klart

Posted by Grillo on 30 August 2016 in Swedish (Svenska)

Postade den här texten på Facebook och gör det även här:

Under våren 2015 fick vi tillgång till Helsingborgs kommuns flygfoton. Sedan dess har det pågått ett relativt aktivt arbete för att kartera hela kommunen, och vid behov uppdatera/justera.

Jag har personligen främst fokuserat på vägar och byggnader, medan min partner in arms essin (som normalt önskar vara anonym men förstås gärna får träda fram här om han vill) fokuserat främst på landuse. Andra användare har också bidragit, men vi två har under detta 1,5 år samarbetat på ganska nära håll.

Jag kan nu meddela att detta är färdigt, eller så gott som färdigt något blir i OSM:s värld. Först redigerades tätort, och detta var klart någon gång i början av året. Exakt när minns jag ärligt talat inte och jag har inte fört någon logg. Efter detta påbörjades arbetet med landsbygden som nu äntligen är färdigt även det.

För den intresserade går det att finna före/efter-bilder för tätorterna här: http://grillo.users.openstreetmap.se/f%C3%B6reefter/helsingborg/ Den uppmärksamme märker förstås att renderingen ändrats ett antal gånger sedan arbetet påbörjades. Efter-bilderna har även de i efterhand kompletterats med ytterligare markanvändning och landsbygdsmappning runt tätorterna.

För arbetet med Helsingborgs tätort och landsbygden runt omkring har vår lokala HOT-server använts, där man kan skapa rutnät för att underlätta en konsekvent mappning. Dessa projekt finns här: http://tasks2.openstreetmap.se/project/3 http://tasks2.openstreetmap.se/project/5 Servern är än så länge rätt sparsamt använd men är förstås fri för alla att använda till vad de vill.

Det som återstår nu är främst sådant som inte går att göra från skrivbordsstolen, dvs främst husnummer och poi-mappning plus en del vägnamn främst på landsbygden. Då jag bor i Lund är det lite väl långt att ta sig till Helsingborgs tätorter, då jag även har mer lokal mappning att göra, men det vore kul om någon kan inspireras av detta och ge sig ut och genomföra sådan mappning. Det finns även ett antal nybyggnadsområden mappade. Flygbilderna är några år gamla och genom antingen survey eller nya flygbilder kan dessa områden också kompletteras.

Ett STORT tack till Joakim Jardenberg​ för hans hjälp att få ut flygbilder och även kommundels/stadsdelsgränser från kommunen och även uppmuntran genom att han delat våra framsteg i sina kanaler. Ett stort tack går även ut till alla andra mappare som jag inte nämnt här. Jag vet att ni finns men jag vet inte exakt i vilken utsträckning ni bidragit. Ni får gärna skriva något här om ni tycker jag representerat er illa.

Nu lämnar jag tillfälligt Helsingborgs kommun och går vidare till andra mapparprojekt. Dels nya sådana och dels sådana jag försummat under det här året.

tl;dr: Helsingborg är klart.

Location: Sofieberg, Helsingborg, Helsingborgs kommun, Skåne län, Götaland, 256 61, Sverige

Comment from pangoSE on 11 September 2018 at 03:55

Fantastiskt! Vilken skillnad. Jag försökte för några år sedan drar i Härnösands Kommuns samhällsförvaltning för flygbilder och shapefiler. Med detta som förebild försöker jag gärna igen.

Kan jag få ta del av kommunikationen med anställda? Tex första brevet som skickades?

Login to leave a comment