OpenStreetMap

Rodalies R2 Sud

Posted by Geri1590 on 4 January 2011 in Catalan (Català)

Modificades les estacions de manera que apareguin com a parades de la línia R2.
Resten per completar les estacions de Viladecans, Gavà, Garraf, Segur de Calafell, Calafell i algo més.

Leave a comment

Parsed with Markdown

 • Headings

  # Heading
  ## Subheading

 • Unordered list

  * First item
  * Second item

 • Ordered list

  1. First item
  2. Second item

 • Link

  [Text](URL)
 • Image

  ![Alt text](URL)

Login to leave a comment