OpenStreetMap logo OpenStreetMap

Created:
Duration:
0 hours
Status:
Ended .
Reason for block:

Hello Արման,

Your edits such as 81270049 have moved the borders of Azerbaijan. Do not make this sort of change without discussion with all parties involved. The boundaries will be reverted back to their previous place. If you believe that they are incorrect you are welcome to discuss it with other mappers both in your country and in neighbouring countries.

In addition, I notice that you seem to be deleting lots of things in your most recent changesets such as https://www.openstreetmap.org/changeset/81642532 . Can you explain why this is?

Your changeset comments seem to be all “For GeoNet”. Can you explain what this means?

Please stop editing any boundaries and anything in any disputed area until people have had chance to clean up after your previous edits.

I’ve sent this as a message that you have to read before continuing to edit. If you have any questions you can email OSM’s Data Working Group via data@osmfoundation.org .

Best Regards,

Andy Townsend, on behalf of OSM’s Data Working Group.

Բարև Արման,

81270049-ի նման ձեր խմբագրումները տեղափոխել են Ադրբեջանի սահմանները: Նման փոփոխություն մի արեք առանց քննարկման ներգրավված բոլոր կողմերի հետ: Սահմանները կվերադարձվեն իրենց նախորդ տեղը: Եթե ​​կարծում եք, որ դրանք սխալ են, դուք ողջունում եք այն քննարկել այն այլ քարտեզների հետ ինչպես ձեր երկրում, այնպես էլ հարևան երկրներում:

Բացի այդ, ես նկատում եմ, որ դուք, կարծես, ջնջում եք շատ բաներ ձեր վերջին փոփոխություններում, ինչպիսիք են ՝ https://www.openstreetmap.org/changeset/81642532: Կարո՞ղ եք բացատրել, թե ինչու է դա:

Ձեր փոփոխությունների մեկնաբանությունները կարծես թե բոլորն են «GeoNet- ի համար»: Կարո՞ղ եք բացատրել, թե դա ինչ է նշանակում:

Խնդրում ենք դադարեցնել խմբագրման ցանկացած սահմանները և ցանկացածը վիճահարույց տարածքում, քանի դեռ ձեր նախորդ խմբագրումներից հետո մարդիկ հնարավորություն չեն ունեցել մաքրվել:

Ես սա ուղարկել եմ որպես հաղորդագրություն, որը դուք պետք է կարդաք նախքան խմբագրումը շարունակելը: Հարցերի դեպքում կարող եք ուղարկել էլ. Փոստով OSM- ի տվյալների աշխատանքային խումբ `data@osmfoundation.org միջոցով:

Լավագույն հարգանքներով

Էնդի Թաունսենդ, OSM- ի տվյալների աշխատանքային խմբի անունից: