OpenStreetMap

Created:
almost 4 years ago
Duration:
1 day
Status:
Ended almost 4 years ago.
Reason for block:

Hello Rossomat,

The mapping of the area of https://www.openstreetmap.org/changeset/61277399 essentially matches the photographs posted to the forum at https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?pid=699553#p699553 . You disagreed, and were asked to produce evidence of a mismatch but have not.

It’s not OK to engage in edit wars with other mappers so you will be prevented from editing openstreetmap for a short period of time. When this block expires we’d like you to work constructively with the rest of the Polish OSM community, but if you’re unable to do that you may be blocked for longer.

Best Regards,

Andy Townsend, on behalf of OSM’s Data Working Group.

(automatyczne tłumaczenie)

Cześć Rossomat,

Mapowanie obszaru https://www.openstreetmap.org/changeset/61277399 zasadniczo odpowiada zdjęciom opublikowanym na forum pod adresem https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?pid=699553#p699553. Nie zgodziliście się i zostali poproszeni o przedstawienie dowodów na niedopasowanie, ale nie mieli.

Wdrażanie wojen edycyjnych z innymi twórcami map nie jest w porządku, więc przez krótki czas nie będzie można edytować openstreetmap. Po wygaśnięciu tego bloku chcemy, abyś pracował konstruktywnie z resztą polskiej społeczności OSM, ale jeśli nie możesz tego zrobić, możesz zostać zablokowany na dłużej.

Z poważaniem,

Andy Townsend, w imieniu grupy roboczej Data OSM.