OpenStreetMap

Public GPS Traces from lromberg

by lromberg

First Camp 1

by lromberg

Acksjöleden

by lromberg

Taxifil vid Skeppet

by lromberg

Orrholmen

by lromberg

Kvarnberget

by lromberg

Kilene utegym

by lromberg

Kilene 5 km

by lromberg

Gruvlyckan

by lromberg

Herrhagen

by lromberg

Kanikenäsbanken 3

by lromberg

Kanikenäsbanken 2

by lromberg

Kanikenäsbanken

by lromberg

Badplats vid Udden

by lromberg

Kroppkärrssjön

by lromberg

Runt Kvarnberget i Karlstad

by lromberg

Cykeltur på Sörmon

by lromberg

Väster om Karlstad längs E18

by lromberg

Hadar Grudes gata

by lromberg

Bryggor och strandlinjer på Varvet

by lromberg

Byggnader på kv Varvet, Karlstad