OpenStreetMap

bkv's diary

Recent diary entries

Brubakkveien og Klemmetsrudveien

Posted by bkv on 1 June 2009 in Norwegian (Norsk)

Kjørte opp Brubakkveien. Den er temmelig forfallen. Da den sluttet slepte jeg sykkeleen gjennom skogen på en dårlig sti til jeg kom til Klemmetsrudveien. Kjørte hele dens lengde pluus stikkveier.

Brubakkveien og Klemmetsrudveien

Posted by bkv on 1 June 2009 in English (English)

Kjørte opp Brubakkveien. Den er temmelig forfallen. Da den sluttet slepte jeg sykkeleen gjennom skogen på en dårlig sti til jeg kom til Klemmetsrudveien. Kjørte hele dens lengde pluus stikkveier.

Heggumåsen

Posted by bkv on 31 May 2009 in English (English)

Syklet gjennom boligfeltet på Heggumåsen og fant at det som før het Jakslandveien, og er merket med Jakslandveien på andre kart, er blitt merket med et gateskilt der det står Jakslandåsen. De to sidegatene heter henholdsvis Østre og Vestre Heggumåsen

Location: Bråsethøgda, Linnerud, Røyken, Buskerud, 3440, Norway

Heggumåsen/Bråseth

Posted by bkv on 30 May 2009 in English (English)

Syklet rundt på Heggumåsen og fant en sykkelsti over til videregående. Videre over til Bråset der noen småveier og sykkelstier ble sporet.

Spikkestad/Askestad

Posted by bkv on 29 May 2009 in English (English)

Kjørte opp noen flere veier på Spikkestad. Boligstrøkene her begynner å bli ferdig. Tok turen over Askestad tilbake. Fant en flystripe

Spikkestad

Posted by bkv on 21 May 2009 in English (English)

Syklet opp boligveier og sykkelstier på Spikkestad/Bølstad. Det er vankelig å få oversikten. Det er mange veier og sykkelstier i alle retninger.

Location: Helgeroa, Spikkestad, Røyken, Buskerud, 3430, Norway

Ovenrud

Posted by bkv on 16 May 2009 in English (English)

Syklet opp noen boligveier på Spikkestad idag, og tok deretter veien inn til Ovenrud. I tillegg til noen gårdsbruk fant jeg en mengde hytter der inne. Flere av dem var i bruk på denne fine 16. mai.

Location: Linnerud, Hallenskog, Røyken, Buskerud, 3440, Norway

Ølstad

Posted by bkv on 15 May 2009 in English (English)

Syklet bort tilSteinerskolen og ned Ølstadveien og oppigjen. Oppdaterete kartet

Katrineåsen

Posted by bkv on 9 May 2009 in English (English)

Satte meg på sykkelen og dro katrineåsen rundt. La på veier og sykkelstier på kartet

Oppdaterte Røyken

Posted by bkv on 26 April 2009 in English (English)

Sporet noen lokale veier og sykkelstier i Røyken. Redigerte kartet

First trace upload

Posted by bkv on 25 April 2009 in English (English)

I did my first trace today, and my first upload. And I edited the map to plot a road in my neighbourhood that was not plotted yet

Location: Katrineåsen, Linnerud, Røyken, Buskerud, 3440, Norway