OpenStreetMap logo OpenStreetMap

Public GPS Traces from ViniPda

by ViniPda in Russia, Kaliningrad

Зеленоградск

by ViniPda in Russia, Kaliningrad

Зеленоградск

by ViniPda in Russia, Kaliningrad

Аэропорт-Зеленоградск

by ViniPda in Belarus

M3 место для отдыха

by ViniPda in Belarus

Полоцк, заправка Нафтана

by ViniPda in Belarus

Полоцк, Софийка

by ViniPda in Belarus

Полоцк

by ViniPda in Belarus

Полоцк, Приор

by ViniPda in Belarus

Полоцк

by ViniPda in Belarus

Пооцк, На Курган

by ViniPda in Belarus

Новополоцк, стрелецкий капитал - Полоцк

by ViniPda in Belarus

Полоцк - Новополоцк

by ViniPda in Belarus

Полоцк, Мариненко - центр

by ViniPda in Belarus

Новополоцк, Рынок

by ViniPda in Belarus

Новополоцк, стрелецкий капитал

by ViniPda in Belarus

Полоцк, Зыгина

by ViniPda in Belarus

Логойск, раздвоение

by ViniPda in Belarus

Лесная

by ViniPda in Belarus

Лесная

by ViniPda in Belarus

Лесная