OpenStreetMap

Oguzhaner's Diary

Recent diary entries

Turkish OpenStreetMap Documentation / Türkçe OpenStreetMap Belgelendirmesi

Posted by Oguzhaner on 6 October 2020 in English (English). Last updated on 20 November 2020.

EN

Last year I was at Heidelberg to participate in SOTM and HOT Summit for the first time in my life. I attended many workshops and it was a very enlightening experience for me. One of the workshops that I participated in was WeeklyOSM. From the moment I returned to Turkey, we started to translate WeeklyOSM with Yer Çizenler core and volunteer team. This was the first step in creating OSM-related Turkish documentation.

While the Turkish OSM community continues to grow, Turkish support in OSM-related software and tools are still very limited. The community pointed out that the Yer Çizenler should take more initiative in this regard.

We continued our work by translating the HOT Tasking Manager version 4 into Turkish in the first quarter of 2020. For further expansion of the process, we applied for the HOT micro-grant program. HOT found our efforts valuable and we were entitled to participate in the program.

Our aim is to provide Turkish language support to OSM-related tools and to enrich Turkish documentation by developing our efforts and providing new skills to our volunteer team.

We would like to thank our volunteer team for their contribution and the HOT for finding our efforts valuable.


TR

Geçen sene hayatımda ilk defa SotM ve HOT Summit’e katılmak için Heidelberg’teydim. Birçok ufuk açıcı tartışma ve atölyeye katıldım. Bunlardan biri de WeeklyOSM ile tanıştığım atölyeydi. Türkiye’ye döndüğüm andan itibaren Yer Çizenler çekirdek ve gönüllü ekibi ile birlikte WeeklyOSM‘i çevirmeye başladık.

Türkiye OSM Topluluğu büyümeye devam ederken OSM ile ilişkili belgeler ve yazılımlardaki Türkçe desteği oldukça kısıtlıydı. Topluluk, birçok kez Yer Çizenler’in bu konuda inisiyatif alması gerektiğini işaret etti.

Çalışmalarımıza 2020’nin ilk çeyreğinde HOT Görev Yöneticisi‘nin 4. versiyonunu Türkçe’ye çevirerek devam ettik. Sürecin desteklenmesi için HOT mikro-hibe programına başvuruda bulunduk. HOT bu çabamızı değerli buldu ve programa katılmaya hak kazandık.

Amacımız bu emeklerimizi geliştirerek ve gönüllü ekibimize yeni yetenekler kazandırarak OSM ile ilişkili araçlara Türkçe dil desteği kazandırmak ve araçlar hakkında kılavuzlar oluşturarak Türkçe belgeleri zenginleştirmek.

Son olarak katkılarından dolayı gönüllü ekibimize ve çabalarımızı değerli bulduğu için Humanitarian Openstreetmap Team’e çok teşekkür ederiz.

Location: Istanbul, Marmara Region, 34722, Turkey