OpenStreetMap

MartaWalter's diary

Recent diary entries

17 september

Posted by MartaWalter on 17 September 2013 in Swedish (Svenska)

Hejsansvejsan i lingonskogen ! jag läser GEOGEO så lär mig om detta program just nu.