OpenStreetMap logo OpenStreetMap

Filip009's Diary Comments

Diary Comments added by Filip009

Post When Comment
Randonnées sur la commune du Castelet (14540)

You can also see these routes in https://www.freemap.sk/#map=14/49.084519/-0.277233&layers=X . Map is run by OpenStreetMap Slovakia. After you publish something into OpenStreetMap, in around a minute it is already rendered in freemap. So great map to check changes.

Randonnées sur la commune du Castelet (14540)

Hello, I reccomend to use osmc:symbol https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:osmc:symbol , then you do not need to write description of the symbol. Osmc:symbol is also international and a lot of maps work with this key. Like https://hiking.waymarkedtrails.org/#?map=14.0/49.0824/-0.2963 or Osmand.

Should we have different layers in OpenStreetMap editors?

You are right, this feature should be implemented in editors.

Re-dibujando y mejorando 90 km de autopista, a mano, desde cero, en JOSM

For turns I recomend to use Shift+C keyboard shotcut which will make from “selected way with only 3 nodes” or “selected way with 3 selected nodes (way can have more nodes)” perfect turn. JOSM will automaticaly calculate recommended node count. If you already have mapped turn by yourself, I recommend to round it by keyboard shortcut O, but select only nodes. If you select way, it will also edit gaps between nodes to make them same (but you need to select only way which is a turn, but this is not easy doable on already mapped ways). Try it yourself and tell me if this was helpful.

Dilema - Pohyb v chránených oblastiach

Filip009 = Filip C ;)

Najväčšie problémy mapovania - tag "name"

To prvé neviem, asi by záležalo na tom, akú činnosť to elokované pracovisko vykonáva. Neviem si predstaviť, či tam je vedenie materskej školy, alebo je tam zopár tried … To druhé: amenity=kindergarten addr:street=Nábrežie addr:housenumber=23 addr:postcode=92001 Tu je zasa diskutabilné, či je potrebné uviesť do name Materská škola. Keď sa importovali pošty, tak sa do name pošta nepísalo. Čiže vyhľadávače by mali byť také inteligentné, že keď človek zadá, že hľadá poštu, nemalo by to vyhľadávať len z name=pošta, ale aj z amenity=post_office.

Najväčšie problémy mapovania - trasy, ktoré nie sú trasami

Pokiaľ je na jednej z tých tabúľ jeho trasa (nie len to, že kde sa tabule nachádzajú, ale aj čiara kadiaľ vedie) tak áno (tag oscm:sybol=none). Pokiaľ je jasne viditeľné, že tie tabule sú súčasťou jedného chodníka, ale nie je tam nikde vidieť mapa chodníka, tak by som vytvoril reláciu a do relácie pridal aspoň tie 4 tabule. napr. tento NCH