OpenStreetMap logo OpenStreetMap

Filip009

Mapper since:
December 13, 2019
Last map edit:
June 12, 2024

EN

Hello, I’m from Slovakia. Mostly I map in Slovakia. Sometimes I’m paticipating on Slovak or Czech mapathons. Sometimes I map on my way outside of Slovakia. See my heatmap https://www.yosmhm.neis-one.org/?Filip009

I’m checking new mappers if they are mapping correctly. If you have received changeset comment from me it’s probably because of you did something wrong. Please try to comment under your changeset, that everybody could see, that you have answered.

Mapping

 • cycling and hiking routes
 • POI’s
 • tracks based on DMR 5.0
 • waterways
 • landcover
 • public transport relations
 • turn lanes and relations where turning is prohibited
 • addresses

I’m also trainer for JOSM at Slovak mapathons.

Maps I’m using

 • mapy.cz - as my primary maps. They are based on OpenStreetMap data outside of Czech republic. They update about every two weeks with around month delay. They also have mobile app with offline maps. Offline maps updates two times a year with around month delay.
 • freemap.sk - as detailed maps. They are based on OpenStreetMap data. They update each minute. So after you upload something into OSM, you can check if what you have done is correct.
 • freemap.sk in Locus - as offline mobile maps. There is possibility to show notes and fixme tags so great for OSM mapper. They update each Tuesday and Friday.

My favourite editors

For computer:

 • JOSM - used for most edits
 • (iDeditor) - used only for small edits, like one tag/element edit

 • MapRoulette - used mostly for checks and also for map improvements

For mobile:

 • SCEE - StreetComplete”ExpertEdition” easy edit of tags on nodes, easiest way to add new node on mobile
 • Vespucci - I call him “mobile phone JOSM”. I’m using him for more complex edits, which I want to do ASAP.

What I did

 • reimport of protected areas in Slovakia import_ref=sk_sopsr_2022 in Jul 2022

SK

Zdravím, som zo Slovenska. Mapujem najviac na Slovensku. Niekedy sa zúčastňujem na českých a slovenských mapathonoch. Niekedy na mojich cestách mapujem aj mimo Slovenska. Pozri si moju heatmapu https://www.yosmhm.neis-one.org/?Filip009

Kontrolujem nováčikov, či mapujú korektne. Keď si odo mňa dostal komentár k sade zmien, je to pravdepodobne preto, že si spravil niečo zle. Prosím okomentuj danú sadu zmien, aby aj ostatní videli, že si odpovedal.

Mapujem

 • cyklotrasy a turistické trasy
 • body záujmu
 • lesné cesty na základe DMR 5.0
 • potoky
 • landcover
 • relácie verejnej dopravy
 • odbočovacie pruhy a relácie zákazov odbočenia
 • adresy

Školím taktiež JOSM na slovenských mapathonoch.

Mapy, ktoré používam

 • mapy.cz - ako primárne mapy. Mimo Česka používajú OpenStreetMap dáta. Sú aktualizované cca každé 2 týždne s cca mesačným oneskorením. Mapy.cz tiež ponúkajú mobilnú aplikáciu s offline mapami. Offline mapy sú aktualizované 2 krát do roka s cca mesačným oneskorením.
 • freemap.sk - detailné mapy. Používajú OpenStreetMap dáta. Aktualizujú sa každú minútu. Odporúčam si minútu po nahratí zmien skontrolovať, či si nahral to, čo si chcel a či to je dobre.
 • freemap.sk v Locuse - ako offline mobilné mapy. Je v nich možné zobraziť poznámky a fixme tag, čo je super pre OSM mappera. Sú aktualizované každý utorok a piatok.

Editory, ktoré používam

Pre počítač:

 • JOSM - používam na väčšinu úprav
 • (iDeditor) - používam len na malé zmeny jedného tagu/prvku

 • MapRoulette - používam pre kontrolu chýb, a taktiež na vylepšovanie mapy

Pre mobil:

 • SCEE - StreetComplete”ExpertEdition” jednoduchá úprava tagov bodov, najjednoduchšia cesta ako pridať nový bod na mobile
 • Vespucci - volám ho “JOSM v mobile”. Používam ho pre komplexnejšie úpravy, ktoré chcem spraviť hneď.

Čo som robil

 • reimport chránených oblastí na Slovensku import_ref=sk_sopsr_2022 v Júli 2022