OpenStreetMap

Diary Entries in Croatian

  • Rss

Recent diary entries

Ratni putevi na Dinari

Posted by jhabijan on 10 December 2010 in Croatian (Hrvatski)

dodana log dadoteka PU Dinarida i HGSS sa putevima i pozicijama kontejnera na Dinari.

Log datoteka je prikupljena autom

Location: Planinska staza iz BiH na Troglav, Vedro Polje, Grad Livno, Hercegbosanska županija, Entitet Federacija Bosne i Hercegovine, BiH

Preostale razvrstane ceste

Posted by jhabijan on 20 November 2010 in Croatian (Hrvatski)

Dodana log datoteka i ucrtano:
- LC67089 i LC67090 u 100% duzine;
-LC67091 u punoj duzini;
ŽC 6154 oko 80% ali cijela na podrućju grada trilja.

Sa time su na kartu i spisak dodane sve državne,županijske i lokalne ceste te gradske ulice na podrućju cetinske krajine.

Location: Tarabnik, Splitsko-dalmatinska županija, Hrvatska

Lokalne ceste

Posted by jhabijan on 15 November 2010 in Croatian (Hrvatski)

Dodana log datoteka i ucrtano:
-LC 67008 i 67009 u Ogorju.
Log datoteka prikupljena garminom i autom.
Napomena:
-dovršiti cestu za Pribude prilikom snimanja cestw za Crivac

Location: 67008, Pribude, Splitsko-dalmatinska županija, 21206, Hrvatska

Mračna pećina

Posted by jhabijan on 14 November 2010 in Croatian (Hrvatski)

Dodana log datoteka i ucrtana:
-planinarska staza od pl.doma Vuković do Mračne pećine preko Kekezovih staja,
-pl.stazu od Kurbegove jame do Mračne pećine,
šumski put od pl.doma do Kurbegove jame,
Kurbegovu jamu;
graničnu točku Kadijina bukva.
-LC67011

Log datoteka prikupljena pješke sa Garminom.

Location: Kurbegova jama-Mračna pećina, Ćenani, Grad Livno, Hercegbosanska županija, Entitet Federacija Bosne i Hercegovine, BiH

Trovrs-Livanjsko polje-Čačvina

Posted by jhabijan on 7 November 2010 in Croatian (Hrvatski)

Dodana log dadoteka i ucrtano i popravljeno:
-šumski put od Vagnja do Rosnog dolca,
-planinarski put od Rosnog dolca do spoja sa putem od stare pl.kuče prema Goloj kosi,
-planinarski put od Kurtagića dolca do Trovrha,
-cesta u Livanjskom polju kroz sela ispod Kamešnice,
-granični prijelaz Kamensko,
-popravljena granična crta u tom području,
-LC 67049 od Vrpolja do Čačvine i D220.

Log datoteka prikupljena sa Garminom,pješke i autom.

Location: Ćosanlije, Grad Livno, Hercegbosanska županija, Entitet Federacija Bosne i Hercegovine, BiH

OpenStreetMap Forum - users:Croatia

Posted by hbogner on 3 November 2010 in Croatian (Hrvatski)

Danas je kreiran dio foruma predviđen za korisnike iz Hrvatske(i ostale zainteresirane).

http://forum.openstreetmap.org/viewforum.php?id=51

Ako ne znate koristiti mail listu ili IRC možete slobodno postavite pitanje na forumu.

Karaula-pjeske

Posted by jhabijan on 30 October 2010 in Croatian (Hrvatski)

Dodana log datoteka i ucrtano:
-planinarski put od pl.doma Sv.Jakov do Debelog brda-Karaule na 1251m.
Log datoteka prikupljena pješke i sa Garminom.

Location: Cesta na Karaulu, G. Domjanovići, Splitsko-dalmatinska županija, Hrvatska

Trilj

Posted by jhabijan on 25 October 2010 in Croatian (Hrvatski)

Dodana log datoteka i ucrtano:
-Već duže vrime crtam objekte u Trilju pomoću dodatka PicLayer.
Aerofoto snimke su snimljene u vlastitoj režiji 16.07.2010.

Log datoteka je prikupljena avionom Cesna i Garminom.

Location: Most, Trilj, Splitsko-dalmatinska županija, 21240, Hrvatska

Burnajaca-Garjata

Posted by jhabijan on 25 October 2010 in Croatian (Hrvatski)

Dodana log datoteka i ucrtano i popravljeno:
-put od Gole kose preko starog doma do planinarske kuče u Kurtagića dolcu
-povratno po markaciji i dužoj stazi;
-planinarski put od Kurtagića dolca preko Burnjaće do Garjate;
-jama ispod vrha Garjate.

Prikupljeno pješke po ljepom vremenu sa Garminom.

Location: Po Kamešnici, Orguz, Grad Livno, Hercegbosanska županija, Entitet Federacija Bosne i Hercegovine, BiH

Vrlika-plan.dom Sv.Jure-Prozor-Glavaš-Dinarić-Uništa-Cetina

Posted by jhabijan on 10 October 2010 in Croatian (Hrvatski)

Dodana log datoteka i ucrtano:
-LC67006 od D1 do Otišica;
-šumskiput od Lemeša do planinskog sklonišza Sv.Jure na Svilaji;
-planinski put od crkve Sv.Jure u Maovicama do planinskog skloništa SvJure na Svilaji;
-put od ŽC6082 do utvrde Prozor iznad Vrlike;
-LC65016 Kijeva do granice sa BiH i dalje do Uništa;
-cestu do Glavaša do planinskog skloništa Glavaš;
-početak planinrskug puta na Dinaru do utvrdeGlavaš-Dinarić;
-utvrdu Dinarić;
-ŽC6083 od Kijeva do Cetine;
-LC65030 od Cetine do spoja na ŽC6082.

Log datoteka prikupljena Garminom sa autom i pješke.

Location: 65016, Cetina, Šibensko-kninska županija, Hrvatska

Kurtagića dolac

Posted by jhabijan on 10 October 2010 in Croatian (Hrvatski)

Dodane 4 log datoteke i ucrtano:
-pristupna šumska cesta sa Vagnja do Gole kose;
-pristupni šumski put od Vagnja do Rosnih dolaca;
-planinarska staza od Gole kose preko ruševina starog doma do Kurtagića dolca;
planinarski put od Kurtagića dolca do Tribića;
planinarski put od Kurtagića dolca do Gljeva.

Logovi su prikupleni auto i pješke sa Garminom te od strane Planinske udruge Dinaridi.Sljednji su dali dozvolu za koriščenje svig njihovih logova.

Location: Put u Kurtagića dolac, Orguz, Grad Livno, Hercegbosanska županija, Entitet Federacija Bosne i Hercegovine, BiH

Sitno Gornje-dom na Mosoru

Posted by jhabijan on 4 October 2010 in Croatian (Hrvatski)

Dodana log datoteka i popravljeno:
-put od Sitnog Gornjeg do doma Umberto Girometta na padinama Mosora u dvije varijante.

Log dadoteka prikupljena pješke i sa Garminom GPSmap 60CSx.

Location: Gornje Sitno - Dom Umberto Girometta, Gornje Sitno, Grad Split, Splitsko-dalmatinska županija, 21292, Hrvatska

Konj-Kamesnica

Posted by jhabijan on 4 October 2010 in Croatian (Hrvatski)

Dodane dvije log datoteke:
-put od Voštana do planinske kuče-skloništa Sv.Mihovil na Žlabini:
-planinske staze do Konja-obje varijante.

Log datoteka prikupljene sa Garminom 60CSx i pješke.

Location: Ćalete, Splitsko-dalmatinska županija, Hrvatska

Pavica nebesa

Posted by jhabijan on 20 September 2010 in Croatian (Hrvatski)

Dodana log datoteka i ucrtano:
-staza kroz šumu na Pavića nebesa,
-cesta/put od karaguše do Pavića nebesa,
-ostaci 2 italijanska bunkera iz 2.WW

Log datoteka prikupljena pješke i Garminom.

Location: Pavića nebesa, Sinj, Splitsko-dalmatinska županija, 2130, Hrvatska

Zelovski gaji

Posted by jhabijan on 18 September 2010 in Croatian (Hrvatski)

Dodane 2 log datoteke i ucrtano:
-asfaltni put kroz zasiok Zelovo(dio),
-makadamski put kroz Zelovske gaje,
-staza do planinskog doma na orlovim stinama.
Radi se o planinarskoj stazi od Zelova kroz Zelovske gaje,koja če morati u gornjem dijelu popravit i onda ucrtati i napraviti relacija.

Log datoteka prikupljena Garminom i pjeske.

Location: Delaši, Splitsko-dalmatinska županija, Hrvatska

Visoka-planinska staza i krizni put

Posted by jhabijan on 12 September 2010 in Croatian (Hrvatski)

Dodane 2 log datoteke i popravljeno i ucrtano:
-planinarska staza na Visoku;
-mjesto žiga planinarske staze;
14 postaja kružnog puta.

Log datoteka prikupljena pješke i garminom.

Location: Visoka-Visočnica, Radošić, Splitsko-dalmatinska županija, ULICA 126.BRIGADE HRVATSKE VOJSKE, Hrvatska

Pl.staza oko Orlovih stina

Posted by jhabijan on 11 September 2010 in Croatian (Hrvatski)

Dodana log datoteka i ucrtano:
-planinarska staza oko vrha Orlove stine,staza je lagana šetnja cca 1 sat ne previše teška.Primjerna i za djecu.

Log datoteka prikupljena pješke sa Garminom i vanjskom antenom.

Location: planinska staza Potravlje - Orlove stine, Glavinići, Splitsko-dalmatinska županija, Hrvatska

Šator veliki

Posted by jhabijan on 29 August 2010 in Croatian (Hrvatski)

Dodana e2 log datoteke i ucrtano:
-dio D## od središta Knina do granice u Strmici,
-granični prelaz u Strmici,
-cesta br.14.2 od Strmice do Bosanskog Grahova,
-benzinska pumpa u B.Grahovu,
-cesta od br.409 od Bosanskog Grahova do Tićeva,
-šumska cesta do šator jezera,
-motel-alpska kuča na jezeru,
-Šatorsko jezero.
-planinska staza u dvije variante do Šator Velikog(1872mnv),
-vidikovac-razgledna točka na Šatorsko jezero,
-magistralna cesta M6.1 od Bosanskog Grahova do sajkovića,
-cesta br.416 od Sajkovića-Gubin-čaprazlije-d:Rujani-G.Rujani-Lištane-Odžak,
-cesta br.416a preko prijevoja Vaganj.

Log datoteke prikupljene sa GPSmap 60CSx i vanjskom antenom pješke i autom.

Location: Planinarski put na Veliki Šator, Ljuboje, Općina Bosansko Grahovo, Hercegbosanska županija, Entitet Federacija Bosne i Hercegovine, BiH

Bosna i Hercegovina, Bardača

Posted by Savo Pjanić on 24 August 2010 in Croatian (Hrvatski)

Dodana je na kartu cesta od mjesta Razboj do sela Bardača. Ucrtani dio se sastoji od ceste, te sa kratkim dodacima nastavaka pojedinih makadamskih puteva. Asfaltni dio ceste je ucrtan, potrebno je ucrtavanje svih makadamskih i pomoćnih poljskih puteva. (nije kartirano/označeno skretište prema Dugom Polju, te skretište prema Bajincima)

GPS podaci snimani integriranim GPS-om na mobilnom uređaju Nokia N95, aplikacijom za praćenje Mobile Trail Explorer 1.15 (beta), a karta nacrtana aplikacijom Merkaartor 0.16.3

Radošić-Gugići

Posted by jhabijan on 20 August 2010 in Croatian (Hrvatski)

Dodana log datoteka i ucrtano:
-put od Gugića uz žičanu ogradu do LC67041.

To je mjesto na kojem sam prije 2 mjeseca i 10dana pao sa bicikle:-)

Log datoteka prikupljena sa garminom i biciklom.Na potezu od sela Radošić prem jugu prvi puta sam dobio točnost +-2m na bicikli bez vqanjske antene.

Location: Brnaze, Splitsko-dalmatinska županija, 21234, Hrvatska