OpenStreetMap

About this translation

In the event of a conflict between this translated page and the English original, the English page shall take precedence


Prawa autorskie i licencja

OpenStreetMap® to projekt open data, rozpowszechniany na licencji Open Data Commons Open Database License (ODbL) przez OpenStreetMap Foundation (OSMF).

Możesz swobodnie kopiować, rozpowszechniać, przekazywać innym i dostosowywać nasze dane, pod warunkiem podania OpenStreetMap i jego autorów jako źródła. Jeśli zmienisz, przekształcisz lub wykorzystasz nasze dane, wynik swojej pracy możesz rozpowszechniać tylko na podstawie tej samej licencji. Pełny tekst licencji dokładnie opisuje twoje prawa i obowiązki.

Nasza dokumentacja rozpowszechniana jest na warunkach licencji Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 2.0 (CC BY-SA 2.0).

Jak określić pochodzenie danych

W przypadku korzystania z danych OpenStreetMap należy:

  • Podać źródło poprzez wyświetlenie informacji o prawach autorskich (np. w postaci „© autorzy OpenStreetMap”.).
  • Wyraźnie zaznaczyć, że dane dostępne są na licencji Open Database License.

W przypadku informacji o prawach autorskich mamy różne wymagania co do sposobu jej wyświetlania, w zależności od tego, jak korzysta się z naszych danych. Na przykład, różne zasady dotyczące sposobu wyświetlania informacji o prawach autorskich zależą od tego, czy utworzono interaktywną mapę elektroniczną, mapę drukowaną czy obraz statyczny. Pełne informacje na temat wymagań można znaleźć w wytycznych dotyczących atrybucji.

Żeby jasno zaznaczyć, że dane dostępne są na licencji Open Database License, możesz to zrobić przez podlinkowanie tej strony licencyjnej. W przypadku rozpowszechniania OSM w formie danych możesz podać nazwy licencji i umieścić do nich bezpośredni link. Jeśli niemożliwe jest umieszczenie linków (np. na mapach papierowych), sugerujemy pokierowanie czytelników na stronę openstreetmap.org (lub OpenStreetMap.org) i opendatacommons.org. W przykładzie poniżej podziękowania pojawiają się w rogu mapy.

Przykład, jak przypisywać OpenStreetMap na stronie internetowej

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej o korzystaniu z naszych danych i o tym, jak określić nas jako źródło, z którego pochodzą dane na stronie OSMF License.

Chociaż dane OpenStreetMap są otwarte, nie jesteśmy w stanie zapewnić nieograniczonego dostępu do naszego API wszystkim chętnym. Zapoznaj się z naszą Polityką korzystania z API, Polityką korzystania z kafelków oraz Polityką korzystania z Nominatima.

Współtwórcy

Autorami są tysiące osób. Uwzględniamy również licencjonowane dane na otwartej zasadzie z krajowych agencji kartograficznych i innych źródeł, wśród nich:

Szczegóły tych i innych źródeł, które zostały wykorzystane, aby udoskonalić OpenStreetMap, są dostępne na stronie Contributors (en).

Włączenie danych do OpenStreetMap nie musi oznaczać, że udostępniający je podmiot popiera OpenStreetMap, udziela jakiejkolwiek gwarancji lub ponosi jakąkolwiek odpowiedzialność.

Naruszenia praw autorskich

Autorzy OpenStreetMap powinni pamiętać, aby nigdy nie dodawać danych z żadnych źródeł chronionych prawami autorskimi (jak np. Google Maps i większość map drukowanych) bez wyraźnego pozwolenia właściciela praw autorskich.

Jeśli uważasz, że materiał chroniony prawem autorskim został niewłaściwie dodany do bazy OpenStreetMap, zajrzyj pod adres naszej procedury usuwania danych lub wypełnij formularz on-line.

Znaki towarowe

OpenStreetMap, logo z lupą oraz nazwa State of the Map są zarejestrowanymi znakami towarowymi Fundacji OpenStreetMap. Jeśli masz pytania dotyczące ich używania, zobacz naszą politykę znaków towarowych.