OpenStreetMap

About this translation

In the event of a conflict between this translated page and the English original, the English page shall take precedence


Autorská práva a licence

OpenStreetMap® jsou otevřená data, která za podmínek Open Data Commons Open Database License (ODbL) nabízí Nadace OpenStreetMap (OSMF).

Smíte kopírovat, distribuovat, sdělovat veřejnosti a upravovat naše data, pokud jako zdroj uvedete OpenStreetMap a jeho přispěvatele. Pokud naše data budete upravovat nebo je použijete ve svém díle, musíte výsledek šířit pod stejnou licencí. Vaše práva a povinnosti jsou vysvětleny v plném licenčním ujednání.

Naše dokumentace je licencována pod licencí Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 2.0 (CC BY-SA 2.0).

Jak uvádět OpenStreetMap

Pokud používáte data OpenStreetMap, máte povinnost učinit následující dvě věci:

  • Uvést jako zdroj OpenStreetMap zobrazením naší informace o autorských právech.
  • Jasně uvést, že data jsou dostupná za podmínek Open Database License.

Co se týká uvedení autorských práv, liší se naše požadavky podle toho, jak naše data používáte. Různá pravidla například platí, když tvoříte interaktivní mapu, tištěnou mapu nebo statický obrázek. Podrobné informace k požadavkům naleznete v Pokynech pro uvádění původu.

Aby bylo zřejmé, že jsou data dostupná za podmínek Open Database License, můžete odkázat na tuto stránku k autorským právům. Jinou možností – a povinností v případě, že OSM šíříte v datové podobě, můžete uvést a odkázat přímo na licenci. Ve formě, ve které odkazování není možné (např. v tištěných dílech), navrhujeme, abyste čtenáře nasměřovali na openstreetmap.org (např. rozšířením „OpenStreetMap“ na tuto celou adresu) a opendatacommons.org. V tomto příkladu se informace o zdroji objevuje v rohu mapy.

Příklad, jak uvádět autorství OpenStreetMap na webové stránce

Další informace

O používání našich dat a způsobu uvádění autorství se můžete dočíst více na licenční stránce OSMF.

Přestože jsou OpenStreetMap otevřená data, nemůžeme třetím stranám poskytovat bezplatné mapové API. Vizte naše Pravidla použití API, Pravidla použití dlaždic a Pravidla použití Nominatimu.

Naši přispěvatelé

Našimi přispěvateli jsou tisíce jednotlivců. Také zahrnujeme svobodně licencovaná data z národních zeměměřických úřadů a dalších zdrojů, mimo jiné:

Další podrobnosti o těchto a dalších zdrojích, které se používaly pro vylepšení OpenStreetMap, najdete na stránce Contributors na wiki OpenStreetMap.

Zahrnutí dat do OpenStreetMap neznamená, že původní poskytovatel dat podporuje OpenStreetMap, nabízí jakoukoli záruku nebo přijímá jakoukoli zodpovědnost.

Porušení autorských práv

Přispěvatelům OSM připomínáme, že by nikdy neměli přidávat data ze zdrojů chráněných autorským právem (např. Google Maps či tištěné mapy) bez výslovného svolení držitelů práv.

Pokud si myslíte, že byl do databáze OpenStreetMap nebo na tento server neoprávněně vložen autorskoprávně chráněný obsah, postupujte podle našeho postupu pro odstranění nebo přímo podejte výzvu pomocí on-line formuláře.

Ochranné známky

OpenStreetMap, jeho logo s lupou a State of the Map jsou zapsané ochranné známky OpenStreetMap Foundation. Pokud máte dotazy ohledně vašeho používání těchto známek, vizte naše Pravidla k ochranným známkám.