OpenStreetMap

Mračna pećina

Posted by jhabijan on 14 November 2010 in Croatian (Hrvatski)

Dodana log datoteka i ucrtana:
-planinarska staza od pl.doma Vuković do Mračne pećine preko Kekezovih staja,
-pl.stazu od Kurbegove jame do Mračne pećine,
šumski put od pl.doma do Kurbegove jame,
Kurbegovu jamu;
graničnu točku Kadijina bukva.
-LC67011

Log datoteka prikupljena pješke sa Garminom.

Location: Kurbegova jama-Mračna pećina, Ćenani, Grad Livno, Hercegbosanska županija, Entitet Federacija Bosne i Hercegovine, BiH

Leave a comment

Parsed with Markdown

 • Headings

  # Heading
  ## Subheading

 • Unordered list

  * First item
  * Second item

 • Ordered list

  1. First item
  2. Second item

 • Link

  [Text](URL)
 • Image

  ![Alt text](URL)

Login to leave a comment