OpenStreetMap

Trovrs-Livanjsko polje-Čačvina

Posted by jhabijan on 7 November 2010 in Croatian (Hrvatski)

Dodana log dadoteka i ucrtano i popravljeno:
-šumski put od Vagnja do Rosnog dolca,
-planinarski put od Rosnog dolca do spoja sa putem od stare pl.kuče prema Goloj kosi,
-planinarski put od Kurtagića dolca do Trovrha,
-cesta u Livanjskom polju kroz sela ispod Kamešnice,
-granični prijelaz Kamensko,
-popravljena granična crta u tom području,
-LC 67049 od Vrpolja do Čačvine i D220.

Log datoteka prikupljena sa Garminom,pješke i autom.

Location: Idejni projekt autoceste Banja Luka-Split, Potkraj, Općina Glamoč, Grad Livno, Hercegbosanska županija, Entitet Federacija Bosne i Hercegovine, 80230, Bosna i Hercegovina

Leave a comment

Parsed with Markdown

 • Headings

  # Heading
  ## Subheading

 • Unordered list

  * First item
  * Second item

 • Ordered list

  1. First item
  2. Second item

 • Link

  [Text](URL)
 • Image

  ![Alt text](URL)

Login to leave a comment