OpenStreetMap

jetthe's notes

Notes submitted or commented on by jetthe

« Previous | Page 1 | Next »

Id Creator Description Created at Last changed
closed 50730 jetthe

This road segment is tagged as a roundabout but the shape suggests that it's actually an ordinary oneway road. Needs survey.

7 months ago 8 days ago
closed 140382 Kameleonten

Får instruktion om att hålla vänster när det är rakt fram.

23 days ago 22 days ago
closed 140522 jetthe

Felaktig omklassning av anslutningsvägar (_link). Se wikin för regler kring detta, relevant citat: "The slip roads/ramps are usually considered to "belong" to the through highway they exit and enter. ".

23 days ago 22 days ago
closed 20350 jetthe

This recycling station needs surveying, I believe it has been removed.

9 months ago 27 days ago
closed 90539 jetthe

Bridge or tunnel tags are missing.

4 months ago 27 days ago
open 138227 jetthe

Här finns två delvis överlappande landuse=farm. Den ena stämmer med Bing-bilderna och den andra har source=survey men bägge två har ett par år på nacken så det är svårt att säga vilken som bör sparas. Bör kontrolleras på plats. Way 43760749 och way 29176469.

27 days ago 27 days ago
open 137986 jetthe

Cykelvägen som är ritad lite här-och-där kring Trångforsvägen måste kontrolleras och ritas ut korrekt avseende vilken sida om vägen den går på samt vilka vägar den ansluter till.

28 days ago 28 days ago
open 137976 jetthe

Gång- och cykelbanorna på ömse sidor om bron behöver ses över. Så vitt jag minns så är det vanliga kombinerade GC-banor på bägge sidor och det borde i såfall vara *en* highway= på vardera sida som tillåter både bicycle och foot med segregated=no.

28 days ago 28 days ago
closed 135240 jetthe

Vägsträckan mellan rondellen i öster och Tpl Ättekulla i väster är taggad som motorway_link för att sedan övergå till motorway. Vore det inte lämpligare om hela sträckan hade highway=motorway?

about 1 month ago 29 days ago
closed 131230 jetthe

Konstigt husnummer "808888" på nod 2515050518.

about 1 month ago about 1 month ago

« Previous | Page 1 | Next »