OpenStreetMap

jetthe's notes

Notes submitted or commented on by jetthe

« Previous | Page 1 | Next »

Id Creator Description Created at Last changed
open 274755 jetthe

Infarterna från rondellen och in mot parkering respektive bensinmack i nordväst behöver justeras. GPX och Bing/Mapbox stämmer inte överens så lokalkännedom/survey behövs på platsen.

about 10 hours ago about 10 hours ago
open 188180 zvenzzon

I area needs a lot of attention. Messy construction work ongoing.

5 months ago 11 days ago
open 202682 jetthe

Anslutning mellan den här cykelvägen om den på norr sidan av vägen saknas. Relationen för Näckrosleden behöver justeras till att gå på cykelvägen. Vill inte göra ändringen själv eftersom jag inte har lokalkännedom och det inte fanns någon cykelväg på platsen sist jag passerade.

4 months ago 26 days ago
open 260805 jetthe

Korsningarna Upplandsgatan/Österbågen ombyggda på senare tid, bl.a. refuger nere på Upplandsgatan (dvs inga vänstersvängar över mötande körfält). Kräver survey+mappning för att återspegla verkligheten både på Upplandsgatan och Österbågen.

29 days ago 29 days ago
open 255633 jetthe

E18-sträckan Västerås-Sagån är öppnad och invigd, men det är oklar huruvida den här trafikplatsen (med okänt namn) är öppen eller ej. Status och trafikplatsnummer (samt eventuellt namn) behöver kontrolleras på plats.

about 1 month ago about 1 month ago
open 255374 jetthe

2+2-vägen har nu öppnat mellan Klågerup och Holmeja, behöver kontrolleras på plats så att de highway=construction som finns i datat är korrekta. Ref: http://www.trafikverket.se/Pressrum/Pressmeddelanden1/Pressmeddelande1/Skane/2014/2014-10/Nu-ar-vag-108-motesfri-mellan-Holmeja-och-Klagerup/

about 1 month ago about 1 month ago
closed 243254 jetthe

Är den här rondellen öppnad? I så fall behöver vägarna klassas om och relationen för rv42 justeras. (http://www.boras.se/forvaltningar/tekniskaforvaltningen/tekniskaforvaltningen/gatorochvagar/forbifartsjobo.4.46672496138d5310e5f80006146.html)

2 months ago about 2 months ago
open 238754

Statoil

2 months ago 2 months ago
open 82381 jetthe

Roundabout is missing.

12 months ago 3 months ago
open 226707 jetthe

Planskild korsning har tagits i bruk som ersättning för plankorsningen. Behöver kontrolleras och mappas om.

3 months ago 3 months ago

« Previous | Page 1 | Next »