OpenStreetMap

jetthe's notes

Notes submitted or commented on by jetthe

« Previous | Page 1 | Next »

Id Creator Description Created at Last changed
open 202682 jetthe

Anslutning mellan den här cykelvägen om den på norr sidan av vägen saknas. Relationen för Näckrosleden behöver justeras till att gå på cykelvägen. Vill inte göra ändringen själv eftersom jag inte har lokalkännedom och det inte fanns någon cykelväg på platsen sist jag passerade.

6 days ago 6 days ago
closed 131521 jetthe

Här finns det tre stycken turn restrictions som troligtvis kan ersättas med att sätta lämpliga access-taggar på Gransätersgatan väster om korsningen. Ngt i stil med motor_vehicle=permissive borde passa men survey/lokalkännedom krävs.

5 months ago 28 days ago
closed 169874 AndersAndersson

Vägarbete pågår 2014-05-17. Koppla ihop vägarna (?) när vägarbetet är färdigt.

2 months ago 28 days ago
closed 97537 jetthe

Tveksam klassificering av denna väg, source-tag saknas och inga GPS-spår finns inlagda. Behöver kontrolleras på plats.

7 months ago about 1 month ago
open 131363 jetthe

Denna damm behöver kontrolleras och åtgärdas. Tveksam till att det är en farbar väg för allmänheten på den då det finns en bro strax österut.

5 months ago about 2 months ago
closed 175805

House

about 2 months ago about 2 months ago
closed 137976 jetthe

Gång- och cykelbanorna på ömse sidor om bron behöver ses över. Så vitt jag minns så är det vanliga kombinerade GC-banor på bägge sidor och det borde i såfall vara *en* highway= på vardera sida som tillåter både bicycle och foot med segregated=no.

4 months ago 2 months ago
closed 14330 jetthe

Roads in this area needs reclassification. All of them are highway=service but some of them really should be highway=unclassified. A survey (or local knowledge) is needed to distinguish which roads that should be changed.
/jetthe

about 1 year ago 3 months ago
open 157843 jetthe

This residential road looks quite suspicious and there is no GPS trace to match it to. Needs survey!

3 months ago 3 months ago
closed 50730 jetthe

This road segment is tagged as a roundabout but the shape suggests that it's actually an ordinary oneway road. Needs survey.

10 months ago 4 months ago

« Previous | Page 1 | Next »