OpenStreetMap

jetthe's notes

Notes submitted or commented on by jetthe

« Previous | Page 1 | Next »

Id Creator Description Created at Last changed
closed 507171

Fkk

5 days ago 5 days ago
open 507309 jetthe

Stavningen av "Chaufförvägen" behöver kontrolleras med survey eller lokalkännedom. T.ex. http://www.openstreetmap.org/way/110371454 har addr:street "Chaufförsvägen".

5 days ago 5 days ago
open 496888 jetthe

Korsningen är numera ombyggd till cirkulationsplats.

26 days ago 26 days ago
open 487889

This way is incorrectly used by maps.me as a route through the forrest. Their road is closed. There is a locked obstacle in the cross section a bit west of this note. Is the obstacle really remdering this way unusable for routing effectively?

about 1 month ago about 1 month ago
open 486561

Backar och liftar är spegelvända

about 2 months ago about 1 month ago
open 486574 jetthe

Husen vid den här gatan har add:street=Arrendatorsgatan trots att de ligger vid Tröskaregatan. Lokalkännedom eller survey behövs för fix.

about 2 months ago about 2 months ago
open 470589 jetthe

Rv27 Backaryd-Möllenäs är ombyggd tll 2+1-väg, behöver survey. (http://www.trafikverket.se/nara-dig/Blekinge/projekt-i-blekinge-lan/Vag-27-delen-Mollenas---Backaryd-motesfri-landsvag/)

3 months ago 3 months ago
open 456171 jetthe

Mötesseparation och trafikplatser invigda 2015-10-23 saknas i kartdatat, se http://www.trafikverket.se/nara-dig/Norrbotten/projekt-i-norrbottens-lan/E4-motesfri-vag-Boviken-Rosvik/

4 months ago 4 months ago
closed 260805 jetthe

Korsningarna Upplandsgatan/Österbågen ombyggda på senare tid, bl.a. refuger nere på Upplandsgatan (dvs inga vänstersvängar över mötande körfält). Kräver survey+mappning för att återspegla verkligheten både på Upplandsgatan och Österbågen.

over 1 year ago 5 months ago
closed 420698 jetthe

Felaktig turn restriction i korsningen, http://www.openstreetmap.org/relation/1086440 , behöver kontrolleras på plats.

6 months ago 5 months ago

« Previous | Page 1 | Next »