OpenStreetMap

jetthe's notes

Notes submitted or commented on by jetthe

« Previous | Page 1 | Next »

Id Creator Description Created at Last changed
closed 274755 jetthe

Infarterna från rondellen och in mot parkering respektive bensinmack i nordväst behöver justeras. GPX och Bing/Mapbox stämmer inte överens så lokalkännedom/survey behövs på platsen.

over 2 years ago 12 days ago
closed 157843 jetthe

This residential road looks quite suspicious and there is no GPS trace to match it to. Needs survey!

about 3 years ago about 1 month ago
closed 41126 jetthe

This roundabout needs remapping.

almost 4 years ago about 2 months ago
closed 226707 jetthe

Planskild korsning har tagits i bruk som ersättning för plankorsningen. Behöver kontrolleras och mappas om.

almost 3 years ago about 2 months ago
closed 137986 jetthe

Cykelvägen som är ritad lite här-och-där kring Trångforsvägen måste kontrolleras och ritas ut korrekt avseende vilken sida om vägen den går på samt vilka vägar den ansluter till.

over 3 years ago about 2 months ago
open 767997 jetthe

Ny/uppdaterad Väg 56 Heby-Stingtorpet-Tärnsjö öppnad 2016-10-28, se http://www.trafikverket.se/nara-dig/Uppsala/projekt-i-uppsala-lan/vag56-heby-stingtorpet-tarnsjo/
Delvis helt ny sträckning som behöver survey+mappning, resterande sträckning behöver uppdatering avseende anslutande vägar och mötesseparation.

8 months ago about 2 months ago
closed 456171 jetthe

Mötesseparation och trafikplatser invigda 2015-10-23 saknas i kartdatat, se http://www.trafikverket.se/nara-dig/Norrbotten/projekt-i-norrbottens-lan/E4-motesfri-vag-Boviken-Rosvik/

over 1 year ago about 2 months ago
open 2944 jetthe

New speedlimits.
All of W938 needs surveying and remapping of the new limits.

about 4 years ago about 2 months ago
closed 380745 Verkehrsrot

maxspeed=110 km/h from this point heading north

about 2 years ago 3 months ago
closed 130822 jetthe

Den här cirkulationsplatsen är tillräckligt stor för att ritas som en riktig junction=roundabout

over 3 years ago 3 months ago

« Previous | Page 1 | Next »