OpenStreetMap

jetthe's notes

Notes submitted or commented on by jetthe

« Previous | Page 2 | Next »

Id Creator Description Created at Last changed
open 271036

Cykelväg öppnar om en vecka, survey krävs. http://www.dt.se/dalarna/falun/snart-ar-den-nya-vagen-klar /zvenzzon

9 months ago 4 months ago
closed 328067 jetthe

It would be nice if someone with local knowledge could check this intersection. Should Östra Hamngatan be connected with Södra Hamngatan? See node http://www.openstreetmap.org/node/314539975

5 months ago 4 months ago
open 260805 jetthe

Korsningarna Upplandsgatan/Österbågen ombyggda på senare tid, bl.a. refuger nere på Upplandsgatan (dvs inga vänstersvängar över mötande körfält). Kräver survey+mappning för att återspegla verkligheten både på Upplandsgatan och Österbågen.

9 months ago 4 months ago
closed 31718 jetthe

This road is also connected to the roundabout. It's not just a "short-cut" only for traffic going east->north.

almost 2 years ago 5 months ago
closed 202682 jetthe

Anslutning mellan den här cykelvägen om den på norr sidan av vägen saknas. Relationen för Näckrosleden behöver justeras till att gå på cykelvägen. Vill inte göra ändringen själv eftersom jag inte har lokalkännedom och det inte fanns någon cykelväg på platsen sist jag passerade.

about 1 year ago 6 months ago
closed 255374 jetthe

2+2-vägen har nu öppnat mellan Klågerup och Holmeja, behöver kontrolleras på plats så att de highway=construction som finns i datat är korrekta. Ref: http://www.trafikverket.se/Pressrum/Pressmeddelanden1/Pressmeddelande1/Skane/2014/2014-10/Nu-ar-vag-108-motesfri-mellan-Holmeja-och-Klagerup/

10 months ago 6 months ago
closed 255633 jetthe

E18-sträckan Västerås-Sagån är öppnad och invigd, men det är oklar huruvida den här trafikplatsen (med okänt namn) är öppen eller ej. Status och trafikplatsnummer (samt eventuellt namn) behöver kontrolleras på plats.

10 months ago 7 months ago
closed 232147

Näsvägens anslutning till trunk_link är numera bruten i kartdatat. Har någon form av ombyggnation skett här i och med Sydvästlänkens framfart?

11 months ago 8 months ago
closed 234336 Spikerswed

Fel hastighet. Rapporterad hastighet är 60 km/h
Reported using Wisepilot map reporter

11 months ago 8 months ago
open 279636 jetthe

Huvudbyggnaden för f.d. Shell är riven. Eftersom jag har teflonminne så minns jag inte om taket över pumparna är kvar som tidigare eller om det ersatts av nytt tak över St1:s pumpar.

8 months ago 8 months ago

« Previous | Page 2 | Next »