OpenStreetMap

jetthe's notes

Notes submitted or commented on by jetthe

« Previous | Page 2 | Next »

Id Creator Description Created at Last changed
closed 39624 jetthe

Missing bridge/tunnel for crossing between trunk and railway.

almost 2 years ago 4 months ago
closed 348390 jetthe

This raindrop is tagged as a roundabout. Survey is needed to check if it's actually an roundabout or just a piece of road with oneway traffic.

5 months ago 4 months ago
open 349993 VorpalSword

Should this thing be marked as junction=roundabout? It is partly signed as such: There is no blue roundabout sign, but the destination sign uses the curved arrows that are used for roundabouts. Also routing software gives very confusing directions in this junction.

4 months ago 4 months ago
open 271036

Cykelväg öppnar om en vecka, survey krävs. http://www.dt.se/dalarna/falun/snart-ar-den-nya-vagen-klar /zvenzzon

10 months ago 5 months ago
closed 328067 jetthe

It would be nice if someone with local knowledge could check this intersection. Should Östra Hamngatan be connected with Södra Hamngatan? See node http://www.openstreetmap.org/node/314539975

6 months ago 5 months ago
open 260805 jetthe

Korsningarna Upplandsgatan/Österbågen ombyggda på senare tid, bl.a. refuger nere på Upplandsgatan (dvs inga vänstersvängar över mötande körfält). Kräver survey+mappning för att återspegla verkligheten både på Upplandsgatan och Österbågen.

10 months ago 5 months ago
closed 31718 jetthe

This road is also connected to the roundabout. It's not just a "short-cut" only for traffic going east->north.

about 2 years ago 6 months ago
closed 202682 jetthe

Anslutning mellan den här cykelvägen om den på norr sidan av vägen saknas. Relationen för Näckrosleden behöver justeras till att gå på cykelvägen. Vill inte göra ändringen själv eftersom jag inte har lokalkännedom och det inte fanns någon cykelväg på platsen sist jag passerade.

about 1 year ago 6 months ago
closed 255374 jetthe

2+2-vägen har nu öppnat mellan Klågerup och Holmeja, behöver kontrolleras på plats så att de highway=construction som finns i datat är korrekta. Ref: http://www.trafikverket.se/Pressrum/Pressmeddelanden1/Pressmeddelande1/Skane/2014/2014-10/Nu-ar-vag-108-motesfri-mellan-Holmeja-och-Klagerup/

11 months ago 7 months ago
closed 255633 jetthe

E18-sträckan Västerås-Sagån är öppnad och invigd, men det är oklar huruvida den här trafikplatsen (med okänt namn) är öppen eller ej. Status och trafikplatsnummer (samt eventuellt namn) behöver kontrolleras på plats.

11 months ago 8 months ago

« Previous | Page 2 | Next »