OpenStreetMap

jetthe's notes

Notes submitted or commented on by jetthe

« Previous | Page 2 | Next »

Id Creator Description Created at Last changed
closed 541446 Harfager 998

Reported and assumed correct speed limit is 60 km/h.
Reported using Wisepilot map reporter
Created by www.appello.com

4 months ago 4 months ago
open 456171 jetthe

Mötesseparation och trafikplatser invigda 2015-10-23 saknas i kartdatat, se http://www.trafikverket.se/nara-dig/Norrbotten/projekt-i-norrbottens-lan/E4-motesfri-vag-Boviken-Rosvik/

9 months ago 4 months ago
open 279636 jetthe

Huvudbyggnaden för f.d. Shell är riven. Eftersom jag har teflonminne så minns jag inte om taket över pumparna är kvar som tidigare eller om det ersatts av nytt tak över St1:s pumpar.

over 1 year ago 4 months ago
closed 486561

Backar och liftar är spegelvända

7 months ago 4 months ago
open 470589 jetthe

Rv27 Backaryd-Möllenäs är ombyggd tll 2+1-väg, behöver survey. (http://www.trafikverket.se/nara-dig/Blekinge/projekt-i-blekinge-lan/Vag-27-delen-Mollenas---Backaryd-motesfri-landsvag/)

8 months ago 5 months ago
closed 507171

Fkk

6 months ago 6 months ago
open 496888 jetthe

Korsningen är numera ombyggd till cirkulationsplats.

7 months ago 7 months ago
open 487889

This way is incorrectly used by maps.me as a route through the forrest. Their road is closed. There is a locked obstacle in the cross section a bit west of this note. Is the obstacle really remdering this way unusable for routing effectively?

7 months ago 7 months ago
open 486574 jetthe

Husen vid den här gatan har add:street=Arrendatorsgatan trots att de ligger vid Tröskaregatan. Lokalkännedom eller survey behövs för fix.

7 months ago 7 months ago
closed 260805 jetthe

Korsningarna Upplandsgatan/Österbågen ombyggda på senare tid, bl.a. refuger nere på Upplandsgatan (dvs inga vänstersvängar över mötande körfält). Kräver survey+mappning för att återspegla verkligheten både på Upplandsgatan och Österbågen.

almost 2 years ago 11 months ago

« Previous | Page 2 | Next »