OpenStreetMap

jetthe's notes

Notes submitted or commented on by jetthe

« Previous | Page 2 | Next »

Id Creator Description Created at Last changed
closed 140382 Kameleonten

Får instruktion om att hålla vänster när det är rakt fram.

4 months ago 4 months ago
closed 140522 jetthe

Felaktig omklassning av anslutningsvägar (_link). Se wikin för regler kring detta, relevant citat: "The slip roads/ramps are usually considered to "belong" to the through highway they exit and enter. ".

4 months ago 4 months ago
closed 20350 jetthe

This recycling station needs surveying, I believe it has been removed.

12 months ago 4 months ago
closed 90539 jetthe

Bridge or tunnel tags are missing.

7 months ago 4 months ago
open 138227 jetthe

Här finns två delvis överlappande landuse=farm. Den ena stämmer med Bing-bilderna och den andra har source=survey men bägge två har ett par år på nacken så det är svårt att säga vilken som bör sparas. Bör kontrolleras på plats. Way 43760749 och way 29176469.

4 months ago 4 months ago
open 137986 jetthe

Cykelvägen som är ritad lite här-och-där kring Trångforsvägen måste kontrolleras och ritas ut korrekt avseende vilken sida om vägen den går på samt vilka vägar den ansluter till.

4 months ago 4 months ago
closed 135240 jetthe

Vägsträckan mellan rondellen i öster och Tpl Ättekulla i väster är taggad som motorway_link för att sedan övergå till motorway. Vore det inte lämpligare om hela sträckan hade highway=motorway?

4 months ago 4 months ago
closed 131230 jetthe

Konstigt husnummer "808888" på nod 2515050518.

5 months ago 5 months ago
closed 128492 jetthe

Den här korsningen behöver lite kärlek. Troligtvis har servicevägen byggts bort (oklart hur aktuella Bing-bilderna är).
Tror även att Oljevägen numera ansluter i en T-korsning och att Oljevägen inte tillåter genomfartstrafik förbi USÖ. Har för mig att det sitter en återvändsgrändskylt vid korsningen men detta behöver bekräftas på plats.

5 months ago 5 months ago
closed 130824 jetthe

Finns den här vägen (way 13697325) verkligen kvar? Det ser inte så ut på Bing-bilderna.

5 months ago 5 months ago

« Previous | Page 2 | Next »