OpenStreetMap

jetthe's notes

Notes submitted or commented on by jetthe

« Previous | Page 2 | Next »

Id Creator Description Created at Last changed
closed 243254 jetthe

Är den här rondellen öppnad? I så fall behöver vägarna klassas om och relationen för rv42 justeras. (http://www.boras.se/forvaltningar/tekniskaforvaltningen/tekniskaforvaltningen/gatorochvagar/forbifartsjobo.4.46672496138d5310e5f80006146.html)

5 months ago 5 months ago
open 238754

Statoil

6 months ago 6 months ago
open 82381 jetthe

Roundabout is missing.

about 1 year ago 6 months ago
open 226707 jetthe

Planskild korsning har tagits i bruk som ersättning för plankorsningen. Behöver kontrolleras och mappas om.

6 months ago 6 months ago
closed 214687

Fel hastighet. Rapporterad hastighet är 50 km/h

7 months ago 7 months ago
closed 214645

Fel hastighet. Rapporterad hastighet är 0 km/h

7 months ago 7 months ago
closed 214653

Fel hastighet. Rapporterad hastighet är 0 km/h

7 months ago 7 months ago
closed 214661

Fel hastighet. Rapporterad hastighet är 0 km/h

7 months ago 7 months ago
closed 214894

Fel hastighet. Rapporterad hastighet är 0 km/h

7 months ago 7 months ago
closed 214898

Fel hastighet. Rapporterad hastighet är 0 km/h

7 months ago 7 months ago

« Previous | Page 2 | Next »