OpenStreetMap

jetthe's notes

Notes submitted or commented on by jetthe

« Previous | Page 2 | Next »

Id Creator Description Created at Last changed
closed 215046

Fel hastighet. Rapporterad hastighet är 0 km/h

about 1 month ago about 1 month ago
closed 215126

Fel hastighet. Rapporterad hastighet är 0 km/h

about 1 month ago about 1 month ago
closed 95984 jetthe

Holgatan/KF Åbergs gata behöver kontrolleras. Vid survey 2013-01-05 var det sparsamt med gatunamnskyltar uppsatta så det var svårt att utröna om Holgatan bytt namn norrut från korsningen eller ej. Behöver även kontrolleras hur mycket av åkervägen öster om korsningen som finns kvar.

8 months ago about 1 month ago
closed 152647 AndersAndersson

Bro delar nod med väg som passerar under. Multipolygon ställer till problem.

5 months ago about 1 month ago
closed 152646 AndersAndersson

E16 och väg X 540 delar nod trots att X 540 korsar E16 med en bro. Relation 2272982 (Dalsängs jaktlag) ställer till problem.

5 months ago about 1 month ago
closed 208092

Fel hastighet. Rapporterad hastighet är 40 km/h

about 2 months ago about 1 month ago
closed 210622

Fel hastighet. Rapporterad hastighet är 80 km/h

about 2 months ago about 1 month ago
closed 39622 jetthe

This intersection contains no node shared by the two roads. Missing bridge/tunnel tags?

about 1 year ago about 2 months ago
open 202682 jetthe

Anslutning mellan den här cykelvägen om den på norr sidan av vägen saknas. Relationen för Näckrosleden behöver justeras till att gå på cykelvägen. Vill inte göra ändringen själv eftersom jag inte har lokalkännedom och det inte fanns någon cykelväg på platsen sist jag passerade.

about 2 months ago about 2 months ago
closed 131521 jetthe

Här finns det tre stycken turn restrictions som troligtvis kan ersättas med att sätta lämpliga access-taggar på Gransätersgatan väster om korsningen. Ngt i stil med motor_vehicle=permissive borde passa men survey/lokalkännedom krävs.

6 months ago 3 months ago

« Previous | Page 2 | Next »