OpenStreetMap

jetthe's notes

Notes submitted or commented on by jetthe

« Previous | Page 2 | Next »

Id Creator Description Created at Last changed
closed 214687

Fel hastighet. Rapporterad hastighet är 50 km/h

4 months ago 4 months ago
closed 214645

Fel hastighet. Rapporterad hastighet är 0 km/h

4 months ago 4 months ago
closed 214653

Fel hastighet. Rapporterad hastighet är 0 km/h

4 months ago 4 months ago
closed 214661

Fel hastighet. Rapporterad hastighet är 0 km/h

4 months ago 4 months ago
closed 214894

Fel hastighet. Rapporterad hastighet är 0 km/h

4 months ago 4 months ago
closed 214898

Fel hastighet. Rapporterad hastighet är 0 km/h

4 months ago 4 months ago
closed 214994

Fel hastighet. Rapporterad hastighet är 0 km/h

4 months ago 4 months ago
closed 215046

Fel hastighet. Rapporterad hastighet är 0 km/h

4 months ago 4 months ago
closed 215126

Fel hastighet. Rapporterad hastighet är 0 km/h

4 months ago 4 months ago
closed 95984 jetthe

Holgatan/KF Åbergs gata behöver kontrolleras. Vid survey 2013-01-05 var det sparsamt med gatunamnskyltar uppsatta så det var svårt att utröna om Holgatan bytt namn norrut från korsningen eller ej. Behöver även kontrolleras hur mycket av åkervägen öster om korsningen som finns kvar.

11 months ago 4 months ago

« Previous | Page 2 | Next »