OpenStreetMap

AndersAndersson's notes

Notes submitted or commented on by AndersAndersson

« Previous | Page 1 | Next »

Id Creator Description Created at Last changed
open 711606 AndersAndersson

Två av husen har en namnskylt med Fritiof och Frideborg. Vilka?

13 days ago 13 days ago
closed 669859 mbuc

Kleiner Parkplatz mit Picknick-Bank/Tisch (OSM data version: 2016-07-15T17:38:02Z) #mapsme

about 1 month ago 24 days ago
closed 607370

Brötenvägen

3 months ago 26 days ago
open 696530 AndersAndersson

Parkering och torg har gjorts om i och med byggnationen av högskolebiblioteket. Survey behövs.

26 days ago 26 days ago
open 662688 AndersAndersson

Ny cykelväg har byggt. Survey behövs.

about 2 months ago about 2 months ago
open 233602 AndersAndersson

Verkar finnas flera "ways" för samma stigar. Behöver rensas upp relationer skapas.

about 2 years ago about 2 months ago
closed 582354

Östermalmsgården

4 months ago 4 months ago
closed 391360 AndersAndersson

Gångvägarna verkar ha blivit förändrade här.

about 1 year ago 4 months ago
closed 391363 AndersAndersson

På platsen för denna kiosk finns nu en liten vattenspegel (surveyed). En ny byggnad finns något längre åt väster.

about 1 year ago 4 months ago
closed 378631 Verkehrsrot

Bridge: surface=wood; width=1,5

over 1 year ago 4 months ago

« Previous | Page 1 | Next »