OpenStreetMap

AndersAndersson's notes

Notes submitted or commented on by AndersAndersson

« Previous | Page 2 | Next »

Id Creator Description Created at Last changed
closed 26968 AndersAndersson

Finns lodjurens gamla hägn kvar?

11 months ago about 2 months ago
closed 86285

Dalsnibba

7 months ago 2 months ago
closed 164528 AndersAndersson

Vad är T 836 som syns på kartan? Jag hittar inget objekt med det namnet.

3 months ago 3 months ago
open 161070 AndersAndersson

Existerar den här bäcken? Survey behövs.

3 months ago 3 months ago
closed 121425 AndersAndersson

Denna väg såg ut som att den höll på att rivas 2014-02-17.

5 months ago 3 months ago
open 152647 AndersAndersson

Bro delar nod med väg som passerar under. Multipolygon ställer till problem.

3 months ago 3 months ago
open 152646 AndersAndersson

E16 och väg X 540 delar nod trots att X 540 korsar E16 med en bro. Relation 2272982 (Dalsängs jaktlag) ställer till problem.

3 months ago 3 months ago
closed 25317

Centralbron är gång- och cykelbana, inte enbart gångbana.

12 months ago 4 months ago
closed 19717 zvenzzon

Det här skulle kunna vara Kyrkbol (fäbod) men behöver bekräftas.

12 months ago 4 months ago
open 125952 AndersAndersson

Var ansluten den driveway till Livens väg?

5 months ago 5 months ago

« Previous | Page 2 | Next »