OpenStreetMap

AndersAndersson's notes

Notes submitted or commented on by AndersAndersson

« Previous | Page 1 | Next »

Id Creator Description Created at Last changed
closed 751240

Frostmors väg

about 2 months ago about 2 months ago
open 711606 AndersAndersson

Två av husen har en namnskylt med Fritiof och Frideborg. Vilka?

3 months ago 3 months ago
closed 669859 mbuc

Kleiner Parkplatz mit Picknick-Bank/Tisch (OSM data version: 2016-07-15T17:38:02Z) #mapsme

4 months ago 3 months ago
closed 607370

Brötenvägen

5 months ago 3 months ago
open 696530 AndersAndersson

Parkering och torg har gjorts om i och med byggnationen av högskolebiblioteket. Survey behövs.

3 months ago 3 months ago
open 662688 AndersAndersson

Ny cykelväg har byggt. Survey behövs.

4 months ago 4 months ago
open 233602 AndersAndersson

Verkar finnas flera "ways" för samma stigar. Behöver rensas upp relationer skapas.

over 2 years ago 4 months ago
closed 582354

Östermalmsgården

6 months ago 6 months ago
closed 391360 AndersAndersson

Gångvägarna verkar ha blivit förändrade här.

over 1 year ago 6 months ago
closed 391363 AndersAndersson

På platsen för denna kiosk finns nu en liten vattenspegel (surveyed). En ny byggnad finns något längre åt väster.

over 1 year ago 6 months ago

« Previous | Page 1 | Next »