OpenStreetMap

wecarelove

Mapper since: April 21, 2020

ผ้ากันเปื้อนสามารถใช้สำหรับป้องกันการเปอะเปื้อน และจะสวมใส่ทางด้านหน้าของร่างกายเพื่อป้องกันการเปื้อนของร่างกาย เช่น ป้องกันการเปื้อนจากการทำอาหาร มีทั้งไม่กันน้ำและกันน้ำ ทางเรามี ผ้ากันเปื้อน มีหลายอุตสาหกรรมที่ใช้ผ้ากันเปื้อน ทั้งอุตสาหกรรมหนักและอุตสาหกรรมเบา เช่น โรงงานผลิตเครื่องจักรกล โรงงานผลิตอาหาร โรงพยาบาล ห้องแลบ ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม งานออกบูธ งานอีเวนท์ หรือใช้เป็นของแจก ของพรีเมียมต่างๆ