OpenStreetMap

vanphong's diary

Recent diary entries

namdinh

Posted by vanphong on 9 April 2011 in Vietnamese (Tiếng Việt)

Cố gắng sửa và cập nhật bản đồ nam định, việt nam
không có kiến thức
không có kinh nghiệm
không có tư liệu
không có đồng đội
không ...
nhiều không thế này liệu có làm được không?

Location: Gôi, Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam