OpenStreetMap

shadina27

Mapper since:
July 24, 2023

وقتی آماده لیست قیمت نهالستان سعید قاسمی در بیرون هستید، نهال هایی را بخرید که مناسب فصل جاری هستند. بهار بهترین زمان برای کاشت بیشتر گل ها، سبزیجات و گیاهان یک ساله است. می توانید نهال هایی را خریداری کنید که از قبل شروع شده اند یا می توانید آنها را از بذر شروع کنید. اگر آنها را از بذر شروع می کنید، بذرها را شش تا هشت هفته قبل از آخرین تاریخ یخبندان در منطقه خود در داخل خانه بکارید. بعد از خرید انواع نهال مثل خرید نهال گلابی، وقتی زمان کاشت فرا رسید، یک نقطه آفتابی با خاکی با زهکشی خوب انتخاب کنید. گیاهان یک ساله و سبزیجات حداقل به شش ساعت نور مستقیم خورشید در روز نیاز دارند و بیشتر گیاهان به حداقل چهار ساعت نیاز دارند. اگر مطمئن نیستید که یک منطقه چقدر آفتاب می گیرد، یک ردیاب آفتاب بخرید. روز قبل از فروش نهال میوه ها را به طور کامل آبیاری کنید. این به آنها کمک می کند تا از شوک ناشی از پیوند جان سالم به در ببرند.